Ekonominių nusikaltimų tyrimų kompetencijos centras

Įkurtas 2017 m. rugsėjo 13 d.

 

1.  Centro veiklos tikslas – vykdyti socialinių mokslų srities, teisės ir ekonomikos krypties mokslinius ir taikomuosius tyrimus, nacionalinius ir tarptautinius projektus, skelbti jų rezultatus ekonominių nusikaltimų tyrimų klausimais.

2.     Centro veiklos uždaviniai:      

2.1. vykdyti tyrimus ekonominių nusikaltimų klausimais;

2.2. organizuoti nacionalinius ir tarptautinius mokslinius - praktinius seminarus ir konferencijas, stovyklas, kvalifikacijos tobulinimo ir kitus renginius ekonominių nusikaltimų tyrimų klausimais;

2.3. vykdyti mokslo žinių sklaidą visuomenėje, teikti konsultacijas organizacijų, nacionalinių bei tarptautinių ekonominių nusikaltimų tyrimų programų klausimais;

2.4. dalyvauti ekonominių nusikaltimų tyrimus skatinančių tarptautinių organizacijų veikloje.

3. Šiems uždaviniams įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka Centras vykdo šias funkcijas:

3.1. suteikia žinias ir įgūdžius ekonominių nusikaltimų tyrimų srityje;

3.2. vykdo įvairius ekonominių nusikaltimų tyrimus;

3.3. rengia studijas ir monografijas, dalyvauja leidybos procese;

3.4. inicijuoja ir koordinuoja bendradarbiavimą tarp Laboratorijos ir Centro partnerių;

3.5. dalyvauja Laboratorijos veikloje, mokslinių tyrimų ir socialinės, kultūrinės plėtros projektuose, susijusiuose su Centro interesų sritimi;

3.6.   organizuoja Laboratorijos ir Centro partnerių ekspertų bei mokslininkų mainus;

3.7.   teikia administracinę pagalbą šiuose mainuose dalyvaujantiems mokslininkams;

3.8.   organizuoja Centro partnerių ekspertų vizitus bei paskaitas Universitete;

3.9.   vykdo kitą veiklą, susijusią su Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimu.


 Ekonominių nusikaltimų tyrimų kompetencijos centro svečiai

2017 m. lapkričio 16 d. Mykolo Romerio universiteto  Viešojo saugumo fakulteto paskaitose dalyvavo Kauno teritorinės muitinės specialistai. Vyr. inspektorė ryšiams su visuomene Ramūnė Nagelienė pristatė muitinės veiklą ir veikiančius struktūrinius padalinius, trumpai supažindino su Kauno teritorinės muitinės funkcijomis ir veiklos žemėlapiu. Muitinės procedūrų priežiūros skyriaus vyr. inspektorė Dovilė Kuktienė  papasakojo apie intelektualinę nuosavybę ir jos apsaugą, muitinėje atliekamas eksporto ir importo operacijas. Pažeidimų prevencijos skyriaus vyr. inspektorius Raimundas Zakarevičius pateikė labiausiai paplitusias kontrabandos slėpimo vietas, supažindino su garsių ženklų apsaugos ypatumais. Didžiausio susidomėjimo susilaukė Mobiliųjų grupių posto vyr. inspektorius - kinologas Valentinas Morkūnas su šunim Vesta, kuriam buvo duota užduotis surasti paslėptą jo mylimiausią žaislą. Kauno teritorinės muitinės specialistai buvo pakviesti bendradarbiaujant su MRU LAB Verslo inovacijų laboratorijos Ekonominių nusikaltimų tyrimų kompetencijos centru.

Svečiuose Kauno teritorinės muitinės specialistai

2018 m. rugsėjo 17-21 Mykolo Romerio universitete vyko socialinių inovacijų mokslo savaitės „SOCIAL INNOVATIONS WEEK SOCIN‘2018“ renginiai

2018 m. rugsėjo 18 d. vyko Verslo inovacijų laboratorijos ir Viešojo saugumo problemų tyrimų laboratorijos bendras renginys, kuriame mokslininkai diskutavo dėl tarpdisciplininių studijų programų rengimo, bendrų projektų iniciavimo. Mokslininkai apsikeitė nuomonėmis ir dėl bendrų monografijų bei straipsnių rengimo galimybių.  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747