Atsakingo verslininko mokykla


Įkurta 2017 rugsėjo 10 d.

1. Atsakingo verslininko mokykla (toliau – Mokykla) yra Mykolo Romerio universiteto (toliau – Universiteto) Verslo inovacijų laboratorijos (toliau – Laboratorijos) organizacinis darinys.

2. Mokyklos veiklos tikslas – prisidėti prie Universiteto misijos įgyvendinimo visuomenės ir humanitarinių mokslų srityse, ugdant atsakingus harmoningus integruotu požiūriu išsiskiriančius atsakingus ateities verslininkus.             .

3. Mokyklos veiklos uždaviniai:

3.1.     suteikti žinių ir įgūdžių integralaus socialiai atsakingo verslo kūrimo, valdymo ir tobulinimo srityse;

3.2.     aktyviai dalyvauti vietos bendruomenės ir visuomeninėje veikloje;

3.3.     ugdyti atsakingus vartotojus ir verslininkus;

3.4.     padėti kurti socialiai atsakingą verslą;

3.5.     populiarinti socialinės atsakomybės idėjas;

3.6.   bendradarbiauti su kitais tyrimų centrais ir laboratorijomis Lietuvoje ir užsienyje, nagrinėjančiais mokyklos interesams artimus klausimus;

3.7.  kartu su bendradarbiaujančiomis institucijomis rengti ir įgyvendinti mokyklos veiklos tikslus atitinkančias programas ir projektus.

4. Šiems uždaviniams įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka Mokykla vykdo šias funkcijas:

4.1.   suteikia žinias ir įgūdžius socialinės atsakomybės srityje;

4.2.   vykdo įvairius socialiai atsakingo verslo tyrimus;

4.3.   rengia studijas ir monografijas, dalyvauja leidybos procese;

4.4.   inicijuoja ir koordinuoja bendradarbiavimą tarp Laboratorijos ir Mokyklos partnerių;

4.5. dalyvauja Laboratorijos veikloje, mokslinių tyrimų ir socialinės, kultūrinės plėtros projektuose, susijusiuose su Mokyklos interesų sritimi;

4.6.    organizuoja Laboratorijos ir Mokyklos partnerių ekspertų bei mokslininkų mainus;

4.7.    teikia administracinę pagalbą šiuose mainuose dalyvaujantiems mokslininkams;

4.8.   organizuoja Mokyklos partnerių ekspertų vizitus bei paskaitas Universitete humanitarinių ir visuomenės mokslų srityse;

4.9.    plėtoja veiklą, susijusią su socialinės atsakomybės sklaida;

4.10.  vykdo kitą veiklą, susijusią su Mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimu.


RENGINIAI

 

2017 m.

 

STUDENTŲ ESĖ KONKURSAS

 

„Jei būčiau atsakingas verslininkas...“

 

Studentų ESĖ konkurso tikslas  – atskleisti jaunų žmonių gebėjimus identifikuoti, suvokti ir apibūdinti problemas, su kuriomis susiduria šiuolaikinio verslo produktų (prekių ir paslaugų) vartotojai bei pasiūlyti argumentuotus atsakingus sprendimo būdus-idėjas, kurių autorius imtųsi, jei būtų atsakingas verslininkas.

 


ATSAKINGAS DĖSTYTOJAS 

2017 m. kovo 20 d. Lietuvos Respublikos Seime įvyko konferencija „Lietuvos mokslo ir studijų sistemos pažangos kryptys“. Konferencijoje pranešimą skaitė profesorė, habilituota daktarė Žaneta Simanavičienė. Jos pranešimo tema: „Aukštųjų mokyklų  dėstytojų ir tyrėjų atlyginimų problema“. Pranešime buvo analizuojami Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų gaunami atlyginimai ir jų vidutiniai dydžiai lyginami su mokytojų, verslo bendruomenės darbuotojų, švietimo sistemos darbuotojų  atlyginimais. Pranešime buvo pastebėta, kad  tik dviejuose Lietuvos universitetuose viršytas šalies vidutinio darbo užmokesčio dydis. Be darbo užmokesčio dydžio pranešime paliestos ir kitos aukštosiose mokyklose dirbančiųjų problemos: dideli krūviai, jaunųjų mokslininkų padėtis, universitetų perėjimas prie verslo santykių.  

Prof. habil. dr. Žaneta Simanavičienė


2018 m.

 

ATSAKINGO VERSLININKO DIENA 

Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos antro kurso studentai dalyvavo Mykolo Romerio Universitete organizuojamoje Atsakingo verslininko dienoje. Atsakingo verslininko diena buvo organizuota siekiant atskleisti jaunų žmonių gebėjimus identifikuoti, suvokti ir apibūdinti problemas, su kuriomis susiduria šiuolaikinis verslas bei pasiūlyti argumentuotus atsakingus sprendimo būdus-idėjas, kurių autorius imtųsi, jei būtų atsakingas verslininkas. Ta proga studentai lankėsi konsultacijų kompanijoje „SDG“ (Saugaus darbo garantas), kurį propaguoja socialiai atsakingo verslo idėjas. UAB „SDG grupė“ personalo ir komunikacijos direktorė Rūta Jasienė supažindino studentus su konsultacijų kompanijos vykdomomis gerosiomis praktikomis. Studentus labai sudomino kompanijos iniciatyvos dėl darbuotojų darbo sąlygų gerinimo. Viena iniciatyva – penktadienis iki pietų (darbuotojai dirba iki pietų, bet gauna visos dienos atlyginimą) ypač buvo sutikta teigiamai. Kaip sakė R. Jasienė „svarbu rezultatas, o ne dirbtos darbo valandos“. Taip pat studentams buvo priminta garsus Eduardo Jaso (SDG įmonių grupės prezidentas) klausimas “Kodėl baravykai neauga javų lauke?“. Ypač studentai buvo sužavėti gautomis dovanomis: SDG kalendoriumi ir SDG teritorijoje užaugintų aviečių uogiene.  

Kita aplankyta studentų įmonė buvo pirmoji privati licencijuota saugos tarnyba Lietuvoje - UAB „Ekskomisarų biuras“. Įmonėje ypač didelis dėmesys skiriamas paslaugų kokybei – dar 2002 metais, įvertinus įmonės veiklos kokybės valdymo sistemą, „Ekskomisarų biurui“ pirmajam iš saugos tarnybų Lietuvoje buvo suteiktas tarptautinis LST EN ISO 9001:2008 sertifikatas.

Atsakingo verslininko diena baigėsi studentų darbų pristatymais. Vienas pristatymas išsiskyrė brolių Laurinovičių linkėjimais gerai išlaikyti sesiją.

Studentai Ekskomisarų biure


Studentai konsultacijų kompanijoje „SDG“ (rankose aviečių uogienė)  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747