Laboratorijos veikla

PROJEKTAI

Pavadinimas

Vadovai

Partneriai

Trukmė

Finansavimo šaltinis

Remedies against Enforcement of Foreign Judgements according to Brussels I Recast

University of Maribor, Faculty of Law; atsakingas asmuo doc. dr. Darius Bolzanas

MRU ir 11 partnerių

2016-02-01

2018-02-01

European Commision