Sveikatinimo technologijos ir sporto bei aktyvaus poilsio industrija socioekonominėse transformacijose

Sveikatinimo technologijos ir sporto bei aktyvaus poilsio industrija socioekonominėse transformacijose

 

ATLIKTŲ TYRIMŲ REZULTATAI

Čingienė, Vilma ir kt. Lietuvos gyventojų vartojimo išlaidų sporto sektoriuje tyrimo rezultatų ataskaita : ataskaita parengta vygdant mokslinių tyrimų projektą "Ekonominė sporto reikšmė Lietuvai" : projektas įgyvendintas Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšomis / projekto vadovė: Vilma Čingienė. [Kaunas : Unikom, 2016]. 23 p. : diagr, lent. ISBN 9786099582917.


Aldona Jociutė, Higienos institutas, pranešimas skaitytas 2018 m. rugsėjo 18 d. mokslinėje – praktinėje konferencijoje  “Sveikatinamasis fizinis aktyvumas:sanglaudos ir dermės būtinybė”, Mykolo Romerio universitete.

 

 

PROJEKTAI

Projekto S2A įgyvendinimas pagal Erasmus+ programą

 

Mykolo Romerio universitetas kartu su 7 nacionalinėmis organizacijomis ir 4 Europos asociacijomis iš 9 skirtingų Europos šalių dalyvauja projekte pagal Erasmus+ programą tema „Nuo strategijos prie įgyvendinimo: parama sporto organizacijų profesionalizacijai apibrėžiant darbu pagrįstas kompetencijas ir tinkamų mokymų parengimas sporto administratoriams“ (S2A). Projekto koordinatorius – Europos sporto ir užimtumo observatorija (EOSE, http://eose.org/). Projekto trukmė 2015 m. rugsėjo 1 d.-2018 m. vasario 28 d.

Projektu siekiama nagrinėti klausimus apie būtinuosius įgūdžius, švietimą ir mokymą žmonių, dirbančių sporto organizacijose ir atsakingų už sporto struktūrą bei jos vystymą. Tai pirmasis Europos projektas skirtas specifinei darbo jėgai – sporto administratoriams.

Daugiau apie projektą: nuoroda į lankstinuką

Atlikto tyrimo ataskaita

 

Projekto ESSA-Sport įgyvendinimas pagal Erasmus+ programą

 

Erasmus + projektas „Europos sporto ir fizinio aktyvumo sektoriaus gebėjimų aljansas“ (A European Sector Skills Alliance for Sport and Physical Activity, ESSA-Sport). Projekto tikslas – įvertinti esamus ir numatyti reikalingus gebėjimus ugdytinus švietimo ir mokymo procese atliepiant darbo rinkos lūkesčius. Projektas pateiks užimtumo ir gebėjimų žemėlapį sporto ir fizinio aktyvumo sektoriui reikšmingam ekonomine ir socialine prasme naujų veiklų vystymui, darbo vietų kūrimui ir reikalingų gebėjimų formavimui.

Europos Sąjungos gebėjimų aljansas sutelks visą sporto ir fizinio aktyvumo sektorių siekiant nustatyti, analizuoti ir rasti sprendimus reikalingų gebėjimų ir užimtumo klausimams spręsti nacionaliniu ir bendrijos lygiu. Bus sukurta struktūra suteikianti nuolatines konsultacijas kvalifikacijų ir gebėjimų klausimais, palaikanti suinteresuotųjų grupių bendradarbiavimą sprendžiant kvalifikuotos darbo jėgos klausimus, skatinanti mobilumą ir užimtumą ir pan.

Projektą koordinuoja Europos sporto ir užimtumo observatorija (EOSE) bendradarbiaujant su Europos sporto darbdavių asociacija (EASE) ir Europos darbuotojų profesine sąjunga (UNI-Europa Sport), konsultuojantis su Europe Active. Projektas jungs 18 nacionalinių partnerių ir 7 Europos Sąjungos tinklus.

MRU patikėtas svarbus pirminio tyrimo (“desk research”) vaidmuo įgyvendinant tolesnius numatytus projekto tikslus. MRU atstovauja Vadybos instituto prof. Vilma Čingienė. 

Daugiau apie projektą: nuoroda į lankstinuką

 

Projekto T2MIS įgyvendinimas pagal Erasmus+ programą

 

MRU dalyvauja Europos Sąjungos finansuojamame projekte „T2MIS – bilietas sportiniam judumui“, kurio tikslas sukurti ir pateikti pirmą internetinę Europos mokymosi mobilumo priemonę sporto sektoriui. Universitetą atstovauja Vadybos instituto prof.dr. Vilma Čingienė.

Plačiau apie projektą

 

RENGINIAI

2015 m. lapkričio 26 d. Mykolo Romerio universitete bendradarbiaujant su  Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos sporto federacijų sąjunga vyko mokslinė – praktinė konferenciją “Sporto prekių ir paslaugų vartojimas: Lietuvos sporto šakų atvejis.

Renginys buvo tiesiogiai transliuojamas per Delfi TV. Įrašą galite rasti: http://www.delfi.lt/video/transliacijos/anonsai/sporto-prekiu-ir-paslaugu-vartojimas-lietuvos-sporto-saku-atvejis.d?id=69667090

 

PUBLIKACIJOS

Čingienė, Vilma; Laskienė, Skaistė; Raipa, Alvydas. Gero viešojo valdymo principų įgyvendinimas: Lietuvos strateginių sporto šakų federacijų atvejis // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Mykolo Romerio universitetas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-2603. 2015, t. 14, Nr. 4, p. 501-514. https://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/

Čingienė, Vilma. Lithuania: Organisation and Governance of Sport. Iš: Sport Policy Systems and Sport Federations. Scheerder J. et al. London: Palgrave,  2017.P. 179-199 https://www.palgrave.com/de/book/9781137602213

Čingienė, Vilma; Kalašisnkaitė, Kristina. Lithuania: towards professionalization of the private sport sector//The private sport sector in Europe/ed. A.Laine, H.Vehmas. Cham: Springer, 2017. p.231-249. http://www.springer.com/gp/book/9783319613093

 

 

 

 

 

 

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747