Suinteresuotųjų sveikatos sistemoje įtrauktis ir įgalinimas

Laboratorija intensyviai dirba tirdama suinteresuotųjų vaidmenį sveikatos sistemoje, nagrinėjant inovatyvius sveikatos sistemos sprendimus (e.sveiktos sistema, integruota sveikatos priežiūra).

Pagrindiniai pasiekimai:

1.      Sveikatos sektoriaus interesų grupių klasifikavimo sistema, grindžiama interesų grupių gebėjimais. Plačiau galima paskaityti: Mikulskienė, Birutė; Pitrėnaitė-Žilėnienė, Birutė; Švaikauskienė, Simona; Galiauskienė, Eglė; Narbutas, Šarūnas. Įtrauktis: ką geba Lietuvos asociacijos? : kolektyvinė monografija / ats. red. Birutė Mikulskienė. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2016. 467 p.. ISBN: 9789955198376. [M.kr.: 03S, 02S]

2.      E.sveikatos sistemos plėtros vertinimo rodiklių rinkinys, kuris iš esmės atspindi suinteresuotųjų požiūrį ir tampa techninių e.sveikatos sistemos vertinimo rodiklių papildinys. Tokiu būdu e.sveikatos sistemos plėtros vertinimas atspindi suinteresuotųjų požiūrį ir tampa inovatyvus sprendimas siekiant didesnės IT projektų sveikatos srityje rezultatyvumo. Plačiau galima paskaityti: Vedlūga, Tomas; Mikulskienė, Birutė. Stakeholder driven indicators for eHealth performance management // Evaluation and program planning. Amsterdam : Elsevier B.V. ISSN 0149-7189. 2017, vol. 63, p. 82-92. DOI: 10.1016/j.evalprogplan.2017.03.001. [GEOBASE; Scopus; Social SciSearch; Social Sciences Citation Index (Web of Science); ScienceDirect; MEDLINE; ERIC] [Citav. rod.: 1,137 (2016, InCites JCR SSCI)] [CiteScore: 1,22, SNIP: 0,914, SJR: 0,470 (2015, Scopus Journal Metrics)] [M.kr.: 03S]

3.  Suinteresuotųjų skverbtis į politikos tinklus Sveikatos apsaugos ministerijoje. Plačiau galima paskaityti: Mikulskienė, Birutė. Participatory governance in the networks of stakeholders: expression of collective identity // Studies in public and non-profit governance. Vol. 4 : Contingency, behavioural and evolutionary perspectives on public and non-profit governance. Bingley : Emerald Insight. ISSN 2051-6630. 2015, vol. 4, p. 247-273. DOI: DOI:10.1108/S2051-663020150000004009. [Scopus; EMERALD] [CiteScore: 0,14, SNIP: 0,000, SJR: 0,000 (2015, Scopus Journal Metrics)] [M.kr.: 03S]

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747