Integruotos sveikatos priežiūros modeliavimas

Demografinio senėjimo pokyčiai Europoje ir Lietuvoje (visuomenė senėja: prognozuojama, kad iki 2050 m. trečdalis Europos gyventojų bus virš 60 m. amžiaus) lemia sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų, orientuotų į vyresnio amžiaus ir / ar negalią turinčių žmonių sveikatos problemų sprendimą, poreikio didėjimą.

Integruota priežiūra suvokiama kaip moksliniais tyrimais pagrįsti, sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų sistemų koordinuoti veiksmai, bendradarbiavimu ir įvairiapusiškumu pasižymintis, bei asmens poreikius tenkinantis, paslaugų tinklas.

Sumodeliavus vientisą, mokslinėmis įžvalgomis paremtą, sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų tinklo struktūrą, galima efektyviai organizuoti ir teikti valstybei ekonomiškai naudingą integruotą, pacientų poreikius tenkinančią, priežiūrą.

Siekiant užtikrinti kokybišką sveikatos priežiūrą senėjančioje visuomenėje, būtina aktyviai skatinti, individualizuotos pagalbos plėtrą, organizuoti ir teikti kompleksinę, integruotą sveikatos priežiūros ir socialinę pagalbą.

 

Publikuoti straipsniai:

Kudukytė-Gasperė R., Jankauskienė D. „Integruotos sveikatos priežiūros paslaugos - į žmonių poreikius orientuotos sveikatos priežiūros sistemos skatinimas Europos regione“. Sveikatos politika ir valdymas 2014; 2(7): 113-133; ISSN 2029-3569

https://www.mruni.eu/upload/iblock/01c/SPV-14-2-7-07.pdf

 

Kudukytė-Gasperė R., Jankauskienė D., Štaras K. „Sveikatos ir socialinių paslaugų integracija. Atvejo analizė VšĮ Centro poliklinikoje“ . Sveikatos politika ir valdymas 2012; 1(4): 127-146; ISSN 2029-9001

https://repository.mruni.eu/pdfpreview/bitstream/handle/007/12844/284-451-1-SM.pdf?sequence=1

 

Kudukytė-Gasperė R., Štaras K. „Integruotų slaugos ir psichosocialinių paslaugų poreikis namuose slaugomiems sunkios būklės pacientams ir jų šeimos nariams. Atvejo analizė VšĮ Centro poliklinikoje“. Sveikatos mokslai 2015; 25(1), p. 15-23. ISSN 1392-6373.

http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/viewFile/sm-hs.2015.002/1156

 

Štaras K., Kudukytė-Gasperė R. „Socialinio kapitalo teorijos raiška sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų teikimo integruotuose modeliuose“. Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas 2014; 18(8): 531-542  

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747