Laboratorijos veikla

PROJEKTAI

Pavadinimas

Vadovai

Partneriai

Trukmė

Finansavimo šaltinis

Įtrauki ir besimokanti individualizuotos gamybos proceso vertinimo sistema

MRU                                                     dr. Birutė Mikulskienė

 

2017-12-20                    2021-12-19

Paraiškos pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų programos priemonės 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“        

From Strategy to Action: Supporting the professionalisation of Sport Organisations through the definition of work based competences and the development of fit-for-purpose training for Sport Administrators

The European Observatoire of Sport and Employment (EOSE) (France);

Atsakingas asmuo prof. dr. Vilma Čingienė

MRU

Université Catholique de Louvain – Belgium; National Sports Academy “Vassil Levski”  – Bulgaria; International Sport and Culture Association – Denmark; Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö – Finland; European Federation of  Company Sport – France; Universita degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale – Italy; Tennis Europe – The European Tennis Federation – Switzerland; Werkgeverorganisatie in di Sport – Holand; EOSE Services Ltd – United Kingdom; University of Chester – United Kingdom

2015-09-01

2018-02-28

ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIP IN HIGHER EDUCATION                                                                                                                                                                                                                           

New Age of Sport Management Education in Europe (NASME)

UNIVERSITY COLLEGE OF NORTHERN DENMARK, Danija; atsakingas asmuo dr. Vilma Čingienė

Masarykova univerzita (Čekija), UNIVERSITE DE MONTPELLIER (Prancūzija), UNIVERSITAET LEIPZIG (Vokietija), UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA (Ispanija), NORGES IDRETTSHOGSKOLE (Norvegija) , HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY  (Suomija) , DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE (Graikija), MRU

2017-09-01        2019-09-01

ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIP IN HIGHER EDUCATION                                                                                                                                                                                                                           

European Sector Skills Alliance for Sport and Physical Activity (ESSA-Sport)

European Observatoire of Sport and Employment (EOSE); atsakingas asmuo dr. Vilma Čingienė

"MRU

ASSOCIATION EUROPEENNE DES EMPLOYEURS DU SPORT (France); UNI-EUROPA ASSOCIATION (Belgium); EOSE SERVICES (UK) LIMITED LBG (UK); EUROPEACTIVE (Belgium); EUROPEAN CONFEDERATION OF OUTDOOR EMPLOYERS IVZW (Belgium); UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN (Belgium); SUOMEN URHEILUOPISTON KANNATUSOSAKEYHTIO OY (Finland); WERKGEVERSORGANISATIE IN DE SPORT (Nytherlands); SKILLS ACTIVE UK (UK); UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE (Italy); NATSIONALNA SPORTNA AKADEMIYA VASSIL LEVSKI (Bulgaria); IDRAETTENS ANALYSEINSTITUT (Denmark); EUROPAISCHE SPORTACADEMIE LAND BRANDENBURG (Germany); TESTNEVELESI EGYETEM (Hungary); INSTITUTE OF TECHNOLOGY TRALEE; LATVIJAS SPORTA PEDAGOGIJAS AKADEMIJAS (Latvia); KUNSILL MALTI GHALL ISPORT; INSTYTUT SPORTU (Poland); INSTITUTO POLITECNICO DE SANTAREM; ARBETSGIVARALLIANSEN IDEELL FORENING (Sweden); EDEX - EDUCATIONAL EXCELLENCE CORPORATION LIMITED (Cyprus); UNIVERSITE PARIS XII VAL DE MARNE (France)"

"2016-11-01

2019-10-31"

ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIP IN HIGHER EDUCATION (SECTOR SKILLS ALLIANCES: LOT 1)                                                                                                                                                                                                               

Ticket to Mobility in Sport (T2MIS)

European Observatoire of Sport and Employment (EOSE); atsakingas asmuo dr. Vilma Čingienė

"University of Central Lancashire Cyprus; University of Patras (Greece); Main Partners:

Sport Governmental Authorities; Academic Institutions; International and European Sport Institutions and Bodies; Associated Partners: Umbrella Sport Organisations; National Olympic Committees; Sport Organisations; National Sport Federations

"

2017-01-01      2019-06-01

ERASMUS+ SPORTS CHAPTER                                                                                                                                                                                                        

Good Governance enhancement through e-Learning for Volunteer Board Members. (Acronym: (GGeV)

CYPRUS SPORT ORGANISATION (CSO); atsakingas asmuo dr. Vilma Čingienė

University of Split, SportsEconAustria, Sheffield Hallam University, Sport Ministry Luxembourg, Mykolo Romerio University, Lithuanian Olympic Committee, Instituto Português desporto juventude, Portugese Olympic Committee, Cyprus Sports Organisation

 

ERASMUS+ Sports Collaborative Partnerships                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Investments in sports for a healthier European society

The Croatian Olympic Committee (NOC of Croatia); atsakingas asmuo dr. Vilma Čingienė

 

 

ERASMUS+ Sports Collaborative Partnerships                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Promoting Healthy Eating and Physical Activity in Local Communities - HEPCOM

Dutch Institute for Healthcare Improvement CBO (Netherlands); atsakingas asmuo doc. dr. Aldona Jociutė

MRU

"2013-02-19

201???"

European Commision                                                                                                                                                                                                        


PATEIKTOS PARAIŠKOS

Pavadinimas

Vadovai

Partneriai

Trukmė

Finansavimo šaltinis

E.įtraukties perspektyvos: socialinės rizikos ir alternatyvių visuomenės dalyvavimo būdų  efektyvumas

MRU

dr. Birutė Mikulskienė

 

2017-09-01

2019-12-31

Paraiškos pagal VII kvietimą teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2017-2020 metais įgyvendinti                                              

Pilietinės organizacijos lyderystė: kaip tapti ES pilietinių organizacijų partneriais

MRU

dr. Birutė Mikulskienė

 

2017-05-01

2018-05-01

Užsienio reikalų ministerijos kvietimas asociacijoms ir viešosioms įstaigoms teikti paraiškas veiklos projektams

Idėjų valdymu grįsta e.demokratija integruotų mokslo ir verslo, socialinės ir sveikatos politikos atveju

MRU                                                                    prof. dr. Birutė Mikulskienė

 

2017-11-02                         2021-11-01

Paraiškos pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“    

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747