Prioritetinės kryptys

Sociologinių tyrimų laboratorijos prioritetinės veiklos kryptys:

 • Socialinė gerovė ir jos politika
  temos: socialinė stratifikacija; socialinė nelygybė; pažeidžiamumas; socialinės rizikos; socialinė atskirtis; socialinė aprėptis; integracija; sanglauda; solidarumas; socialinė politika; darbo rinkos politika ir užimtumas; socialinė apsauga; gerovės valstybė; gerovės visuomenė
 • Gyventojų ir demografinės elgsenos tyrimai
  temos: šeimos sampratos, kūrimas ir praktikos; gimstamumas, vaikai ir vaikystė; tėvai, motinystė ir tėvystė; senatvė ir senėjimas; mirtis ir mirtingumas; migracija
 • Vėlyvosios modernybės visuomenė ir kaita
  temos: kaita / transformacija; socialinis mobilumas; postmodernumas; globalizacija; IT skvarba į socialinę elgseną; individualizmas; individualus gyvenimo kelias; gyvenimo stilius / būdas
 • Kapitalai ir identitetai
  temos: socialinis kapitalas; socialiniai tinklai; ekonominis kapitalas; kultūrinis kapitalas; intelektinis kapitalas; žmogiškieji ištekliai; simbolinis kapitalas; socialinis identitetas
 • Sociologinių tyrimų metodologija ir metodai
  temos: kiekybiniai tyrimai; kokybiniai tyrimai; lyginamieji tyrimai; visuomenės nuomonės tyrimai; rinkos tyrimai
 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747