Laboratorijos veikla

PROJEKTAI

Pavadinimas

Vadovai

Partneriai

Trukmė

Finansavimo šaltinis

C3PLACES - using ICT for Co-Creation of inclusive public Places

Carlos Smaniotto Costa, Universidade Lusófona, CeiED Interdisciplinary Research Centre for Education and Development; atsakingas asmuo prof. dr. Aelita Skaržauskienė

UL/CeiED -Universidade Lusófona - CeiED - Interdisciplinary Research Centre for Educa-tion and Development; Cooperacy Association; LNEC - National Laboratory of Civil Engi-neering; MRU/STLab - Mykolas Romeris University - Lab of Social Technologies; UGent - Ghent University – Department of Information Technology; UNIMI - University of Milan - Interdiscipli-nary Research Centre on Sustainability and Human Security; UIRS - Urban Planning Institute of the Repub-lic of Slovenia

2017-03-01

2020-02-28

ERA-NET                                                                                                                                                                                                          


Projekto komanda:
Prof. dr. Aelita Skaržauskienė plačiau
Doc. dr. Gintarė Žemaitaitienė plačiau
Dr. Monika Mačiulienė plačiau
Dr. Edgaras Leichteris plačiau

PATEIKTOS PARAIŠKOS

Pavadinimas

Vadovai

Partneriai

Trukmė

Finansavimo šaltinis

Bendrakūros eko-sistemos pilietinėse platformose modeliavimas

MRU                                             dr. Aelita Skaržauskienė

 

2017-11-02                         2021-11-01

Paraiškos pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“