Prioritetinės kryptys

Psichologinės gerovės tyrimų laboratorijos prioritetinės veiklos kryptys: