Laboratorijos veikla

 

PROJEKTAI

Pavadinimas

Vadovai

Partneriai

Trukmė

Finansavimo šaltinis

Veiksmingo mokymo(si) paieška: skirtingų mokymo būdų ir mokinių esminių psichologinių poreikių tenkinimo sąveikos dinamika

MRU                                           dr. S. Raižienė

 

2015-07-01                   2018-03-31

LMT Mokslininkų grupių projektai                                                                                                                                                                                                     

Lietuvos ir Japonijos paauglių ir jaunų suaugusių tapatumo raida

MRU                                         dr. R. Žukauskienė

 

2015-10-01               2017-09-31

Lietuvos - Japonijos mokslo projektai                                                                                                                                                                                       

Elkis tvariai: psichologiniai aplinką tausojančio elgesio mechanizmai

MRU                                             prof. dr. Rita Žukauskienė

 

2017-12-27                      2021-04-31

Paraiškos pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų programos priemonės nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“                                                                                            

Innovative curriculum for Strong Identities in Diverse Europe

MRU, prof. dr. Saulė Raižienė

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA   UNIVERSITATEA BABES BOLYAI          UNIVERSITE DE BORDEAUX               UNIWERSYTET KARDYNALA STEFANA WYSZYNSKIEGO W WARSZAWIE           Tolerantisko Jaunimo Asociacija

2016-09-01           2019-09-01

ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIP IN HIGHER EDUCATION                                                                                                                                                                                                                           

 

PATEIKTOS PARAIŠKOS

Pavadinimas

Vadovai

Partneriai

Trukmė

Finansavimo šaltinis

Moterų, patyrusių smurtą artimuose santykiuose, tapatumas ir potrauminis augimas: atsparumo, įveikos ir socialinės paramos vaidmuo

MRU                                       dr. Rita Žukauskienė

 

2017-10-01                               2019-09-30

Paraiškos pagal VII kvietimą teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2017-2020 metais įgyvendinti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Asmeninės normos ir aplinkos pilietiškumas: intervencinis Lenkijos ir Lietuvos paauglių tyrimas

MRU                              prof. dr. Rita Žukauskienė

Mikalojaus Koperniko universitetas

2018-11-01                    2021-10-31

Paraiškos pagal 2017 m. kvietimą teikti paraiškas Lietuvos - Lenkijos "Daina" sklaidos projektams vykdyti

Elkis tvariai: psichologiniai aplinką tausojančio elgesio mechanizmai

MRU                                             prof. dr. Rita Žukauskienė

 

2017-11-02                         2021-04-31

Paraiškos pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“                          

 

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747