Taikomosios psichologijos tyrimų laboratorija


Taikomosios psichologijos tyrimų laboratorijos vadovė:
Prof. dr. Rita Žukauskienė

El. p. rzukausk@mruni.eu

Misija
Analizuoti psichologinės gerovės socialinius, ekonominius, demografinius, geopolitinius, kultūrinius, religinius, komunikacinius, edukacinius, biologinius ir psichologinius veiksnius, siekiant paskatinti asmens ir visuomenės klestėjimą.
VizijaTapti kompleksiniu psichologinės gerovės nacionalinių ir tarptautinių mokslinių tyrimų bei paslaugų visuomenei centru, tarnaujančiu inovacijas diegiančios, saugios, įtraukios, tvarios ir atjaučiančios visuomenės kūrimui.
Uždaviniai

Plėtoti ES ir pasaulyje sprendžiamų asmens ir visuomenės psichologinės gerovės užtikrinimo uždavinių įgyvendinimą;
Padidinti Lietuvos tarptautinį mokslinį patrauklumą psichologinės gerovės ir su ja susijusių veiksnių tyrimų srityje;
Lietuvoje įgyvendinti moksliniu ir viešojo intereso požiūriu tinkamas psichologinės gerovės stiprinimo iniciatyvas.


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747