Prioritetinės kryptys

Mokymosi visą gyvenimą laboratorijos prioritetinės veiklos kryptys:

  • Mokymosi visą gyvenimą ideologija ir vertybės
  • Mokymosi visą gyvenimą valdymas
  • Mokymosi visą gyvenimą organizacinė struktūra
  • Mokymosi visą gyvenimą finansavimo modeliai
  • Mokymosi visą gyvenimą teisinė aplinka
  • Sklandų Mokymosi visą gyvenimą palaikantys procesai