Nariai

Mokymosi visą gyvenimą laboratorijos nariai:

Studentai/ absolventai/ doktorantai:

Laboratorija atvira  ne tik MRU, bet ir kitų institucijų mokslininkams, tyrėjams, studentams, socialiniams partneriams.
Tapk laboratorijos nariu!