Lyčių tyrimų laboratorija

 Lyčių tyrimų  laboratorijos vadovė:
Dr. Eglė Krinickienė

El. p. egle.krinickiene@gmail.com

Misija       
Plėtoti mokslinius lyčių lygybės tyrimus socialinių ir ekonominių mokslų srityse, akcentuojant socialinę ekonominę lyčių lygybės naudą visuomenei, dalyvauti lyčių lygybės politikos formavime Lietuvoje ir integruoti lyčių ekonomikos studijas į bendrąjį MRU mokymo procesą.
Vizija
Aukšto lygio tarptautiškai orientuotas mokslo centras, aktyviai dalyvaujantis Lietuvos, ES ir pasaulio mokslinių tyrimų erdvėje. Laboratorija savo moksliniais tyrimais ženkliai prisideda prie efektyvios Lietuvos moterų ir vyrų lygių galimybių politikos įgyvendinimo. Joje atliekami aktualiausi moksliniai tyrimai lyčių lygybės srityje bei skatinamos inovacinės šios srities tyrimų kryptys, atsižvelgiant į naujausias ES politikos gaires.

UždaviniaiAtlikti mokslinius tyrimus moterų ir vyrų lygybės srityje, skatinant šios srities tyrimų tarptautiškumą ir tarpdiscipliniškumą;
Glaudžiai bendradarbiauti su institucijomis, atsakingomis už moterų ir vyrų lygybės įgyvendinimą Lietuvoje ir Europos Sąjungoje;
Ugdyti kvalifikuotus mokslo tyrėjus, doktorantus, tobulinti moksliniais tyrimais grįstas lyčių ekonomikos studijas;
Rengti mokslo publikacijas lyčių lygybės srityje;
Vykdyti laboratorijos mokslinių tyrimų ir jų rezultatų sklaidą.