Prioritetinės kryptys

Gyvenimo kokybės laboratorijos prioritetinės veiklos kryptys:

  I. GYVENIMO KOKYBĖS BEI SOCIALINIO EKONOMINIO SAUGUMO TEORINIAI IR METODOLOGINIAI TYRIMAI (vadovai: prof. habil. dr. Stasys Puškorius, prof. habil. dr. Ona Gražina Rakauskienė, dr. Vaida Servetkienė)

  • Gyvenimo kokybės koncepcijos tyrimai (prof. habil. dr. Ona Gražina Rakauskienė, dr. V. Servetkienė)
  • Gyvenimo kokybės matavimo ir vertinimo metodologija  (prof. habil. dr. Stasys Puškorius, dr. V. Servetkienė)

   II. GYVENIMO KOKYBĖS MAKROEKONOMINIŲ VEIKSNIŲ TYRIMAI

  • Gyvenimo kokybės ir makroekonominių veiksnių sąsajų tyrimai (doc. dr.  Jusifas Seiranovas)
  • Fiskalinės (mokesčių) politikos tyrimai (doc. dr. Artūras Balkevičius)
  • ES socialinės ir ekonominės sanglaudos tyrimai gyvenimo kokybės aspektais (dokt. Viktoras Kozlovskis)

  III. SAUGIOS IR SVEIKOS VISUOMENĖS TYRIMAI (SVEIKATOS IR DEMOGRAFINIŲ POKYČIŲ TYRIMAI)

  • Sveikatos, sveikos gyvensenos tyrimai (dr. V. Servetkienė)
  • Migracijos veiksnių tyrimai (prof. habil. dr. O.G. Rakauskienė, doktor. Olga Ranceva)

   IV. MATERIALIŲ GYVENIMO KOKYBĖS VEIKSNIŲ TYRIMAI

  • Užimtumo galimybių didinimo tyrimai (prof. habil. dr. O.G. Rakauskienė)
  • Socialinės - ekonominės nelygybės (pajamų, turto diferenciacijos) tyrimai (prof. habil. dr. Ona Gražina Rakauskienė, dr. Vaida Servetkienė, doktor. Lina Volodzkienė)
  • Gyventojų vartojimo lygio ir struktūros tyrimai (prof. hab. dr. Vytautas Pranulis, doktor. Ugnė Kisielytė)
  • Materialių gyvenimo sąlygų tyrimai (prof. habil. dr. Ona Gražina Rakauskienė, dr. Vaida Servetkienė, doktor. Lina Volodzkienė, prof. hab. dr. Dalia Štreimikienė)
  • Gyventojų santaupų ir investicijų tyrimai (doc. dr. Egidijus Bikas)
  • Gyvenamosios aplinkos tyrimai (prof. hab. dr. Dalia Štreimikienė)
  • Gyvenimo kokybės pagal lytį tyrimai (dr. Eglė Krinickienė, Vanda Juršėnienė)
  • Gyvenimo kokybės pagal socialines ir amžiaus grupes tyrimai (prof. hab. dr. O. Rakauskienė, dr. V. Servetkienė)

   V.  SOCIALINIO EKONOMINIO SAUGUMO TYRIMAI

  • Socialinio ekonominio saugumo tyrimai (prof. hab. dr. Ona Gražina Rakauskienė, dr. Vaida Servetkienė)
  • Pažeidžiamumo ir atsparumo tyrimai (prof. hab. dr. Ona Gražina Rakauskienė, dr. Vaida Servetkiene,  dr. Ilona Bartuševičienė, prof. dr. Alfonsas Laurinavičius, dr. Alvydas Jablonskis)
  • Erdvinio saugumo ir muitinės logistikos saugumo tyrimai (prof. dr. Alfonsas Laurinavičius, dr. Alvydas Jablonskis, dr. Danutė Adomavičiūtė)

   VI. NEEKONOMINIŲ GYVENIMO KOKYBĖS VEIKSNIŲ TYRIMAI

  • Darnios švietimo politikos ir mokymosi visą gyvenimą tyrimai  (doc. dr. Algirdas Monkevičius, prof. dr.  Valdonė Indrašienė)
  • Darbinio gyvenimo tyrimai (doc. dr. Algirdas Monkevičius)
  • Darnios kultūros, moralinių-etinių vertybių tyrimai (prof. hab. dr. O.G. Rakauskienė, doc. dr. Povilas Aleksandravičius)
  • Psichologinės gerovės, laimės priklausomybės nuo pajamų lygio tyrimai (dr. Lilia Suchocka (Liublino universitetas), prof. hab. dr. O.G. Rakauskienė)
  • Darnios gyvenimo gerovės tyrimai  (prof. habil. dr. Dalia Štreimikienė)
  • Kultūros ir ekonomikos sąsajų tyrimai (prof. hab. dr. O.R. Rakauskienė, dr. V. Servetkienė, doc. dr. Povilas Aleksandravičius)
  • Visuomenės dalyvavimo valdyme (angl. participating approach) gyvenimo kokybės  kontekste tyrimai (prof. hab. dr. Nina Ivašinenko, prof. Rebecca Kay (Glazgo universitetas))
  • Socialinių investicijų ir inovacijų tyrimai (prof. dr. Rima Tamošiūnienė, prof. hab. dr. Manuela Tvaronavičienė)

   

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747