Prioritetinės kryptys

 • Inicijuoti ir atlikti institucinio, nacionalinio ir tarptautinio lygio socialinių mokslų tyrimus ir tyrimo programas, siekiant informuoti ir pozityviai paveikti socialinę ir švietimo politiką. Itraukti MRU bendruomenę bei partnerius.
 • Analizuoti inovatyvias mokslo tendencijas ir galimybes tarpdiscipliniuose tyrimuose.
 •  Stebėti ir prižiūrėti mokslinės veiklos kokybę bei pateitki išvadas ir pasiūlymus jos gerinimui. 
 • Sukurti informacinę bazę, kurios pagalba būtų dalijamasi inovatyvių tyrimų rezultatais  tiek su universiteto tiek tie partnerių bendruomene, siekiant užtikrinti aktyvią, atvirą ri skaidrią mokslinę veiklą.
 • Organizuoti formalius ir neformalius susitikimus/seminarus su dėstytojais, moksliniais vadovais bei jaunaisiais mokslininkais (įskaitant doktorantus ir užsienio mainį program studentus) tyrimų metodologijos srityse ir jų kokybės gerinime.
 • Teikti individualias ir grupines konsultacijas doktorantams bei dėstytojams tyrimų (kokybinių ir kiekybinių) meotdologijos ir teorijos tematika.

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747