Prioritetinės kryptys

  • Inicijuoti ir atlikti institucinio, nacionalinio ir tarptautinio lygio socialinių mokslų tyrimus ir tyrimo programas, siekiant informuoti ir pozityviai paveikti socialinę ir švietimo politiką. Itraukti MRU bendruomenę bei partnerius.
  • Analizuoti inovatyvias mokslo tendencijas ir galimybes tarpdiscipliniuose tyrimuose.
  •  Stebėti ir prižiūrėti mokslinės veiklos kokybę bei pateitki išvadas ir pasiūlymus jos gerinimui. 
  • Sukurti informacinę bazę, kurios pagalba būtų dalijamasi inovatyvių tyrimų rezultatais  tiek su universiteto tiek tie partnerių bendruomene, siekiant užtikrinti aktyvią, atvirą ri skaidrią mokslinę veiklą.
  • Organizuoti formalius ir neformalius susitikimus/seminarus su dėstytojais, moksliniais vadovais bei jaunaisiais mokslininkais (įskaitant doktorantus ir užsienio mainį program studentus) tyrimų metodologijos srityse ir jų kokybės gerinime.
  • Teikti individualias ir grupines konsultacijas doktorantams bei dėstytojams tyrimų (kokybinių ir kiekybinių) meotdologijos ir teorijos tematika.