Laboratorijos veikla

PROJEKTAI

Pavadinimas

Vadovai

Partneriai

Trukmė

Finansavimo šaltinis

Neformalusis švietimas ir savanorystė studijų pasirinkimui ir karjerai

MRU

dr. Odeta Merfeldaitė

Lietuvos Švietimo centrų darbuotojų asociacija

2017-04-01

2017-12-15

Pagal LR Švietimo ir mokslo ministerijos kvietimą

Kritinis mąstymas aukštajame moksle: studijų ir darbo rinkos perspektyva

MRU

dr. Violeta Jegelevičienė

2017-12-27

2021-12-19

Paraiškos pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų programos priemonės nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.

Studentų alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo aukštosiose mokyklose situacijos tyrimas

MRU,

dr. Valdonė Indrašienė

2016-07-25

2016-12-10

United Europe for youth (UEFY)

Dunya Cocuk ve Genclik Dernegi (Ducged) - Turkey

MRU (dr. Tomas Butvilas), Cesie (Italy), Friday people (UK), Eurokalliskivid MTU (Estonia), Fundacja (Poland), Fopsim (Malta), National management school (Bulgaria), Komunikujeme OS (Czech Republic), Nigde Valiligi (Turkey)

2014-09-01

2016-03-01

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747