Kvietimai

Kviečiame studijuoti doktorantūroje ir rinktis disertacijos temą šiose tyrimų kryptyse:

Mokytojų kompetencijos sąsaja su mokinių pasiekimais;
Mokytojų pasirengimas mokyti atliepiant šiuolaikinius visuomenės lūkesčius;
Šiuolaikinių kompetencijų tyrimai;
IKT raštingumo sąsaja su bendruoju raštingumu;
Edukacinės aplinkos kaitos poveikis mokinių raštingumui;
Žemų mokinių pasiekimų priežastys;
Aukštesniųjų gebėjimų ugdymo galimybės ir strategijos;
Nuotolinio mokymosi tyrimai;
IKT naudojimo mokymo(si) procese nauda.