Kvietimai

Kviečiame studijuoti doktorantūroje ir rinktis disertacijos temą šiose tyrimų kryptyse:

Mokytojų kompetencijos sąsaja su mokinių pasiekimais;
Mokytojų pasirengimas mokyti atliepiant šiuolaikinius visuomenės lūkesčius;
Šiuolaikinių kompetencijų tyrimai;
IKT raštingumo sąsaja su bendruoju raštingumu;
Edukacinės aplinkos kaitos poveikis mokinių raštingumui;
Žemų mokinių pasiekimų priežastys;
Aukštesniųjų gebėjimų ugdymo galimybės ir strategijos;
Nuotolinio mokymosi tyrimai;
IKT naudojimo mokymo(si) procese nauda.
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747