Edukacinių technologijų laboratorija


Jolita Dudaitė Edukacinių technologijų laboratorijos vadovė: 
Dr. Jolita Dudaitė

El. p.: jolitad@mruni.eu


Vizija
Laboratorija lyderiaus edukaciniuose mokslo tyrimuose puoselėjant tarpdisciplininius mokslo tyrimus, pavyzdinį profesionalų rengimą bei efektyvų bandradarbiavimą su socialiniais ir edukaciniais partneriais Lietuvoje bei užsienyje. Laboratorijos individualios ir komandinės pastangos dirba ties edukacinių technologijų gerovės kūrimu ir sieks gerinti informuotų ir aktyvių pasaulio piliečių švietimą. Priimant šiandienos edukacinius iššūkius kuriame atvirą ir skaidrią mokslinę kultūrą.
Misija
Išplėsti mokslinės veiklos inovacijas mokymosi, edukacijos, žmogaus vystymosi ir socialiniuose moksluose.
Maksimalizuoti bendradarbiavimą su tarpdisciplininiais edukaciniais ir socialiniais partneriais per pavyzdinį studijų procesą, atvirą ir skaidrią mokslinią veiklą bei viešasias paslaugas.
Uždaviniai
Siekiant atliepti užsibrėžtą misiją ir viziją, Laboratorija dirba kartu su MRU dėstytojais, darbuotojais, studentais bei kitais partneriais.
  • Sukurti atvirą, kolegialią tyrimų kultūrą;
  • Atlikti inovatyvias profesinio rengimo programas dėstytojams ir studentams vykdantiems mokslinę veiklą. 
  • Aktyviai įsitraukti į tarpdisciplininius projektus tiesiogiai ar netiesiogiai susijusius su edukacinių technologijų naudojimų, puoselėjimu ar tobulinimu.
  • Informuoti apie inovatyvių tyrimų rultatus ir teikti pasiūlymus švietimo politikai.

Trumpai
Siekiant atliepti laboratorijos tikslą ir viziją, Edukacinių Technologijų Laboratorija (EdTechLab) specializuota erdve kuri sukurta edukaciniai mokslinei veiklai, metodinės medžiagos rengimui, edukacinių technologijų plėtojimui edukacijos erdvėje; ir tarpdisciplininiam bendradarbiavimui tarptautiniu lygiu aktualių mokslo studijų, projektų, mokymosi srityse.  Siekiama, išnaudoti institucinio, nacionalinio ir tarptautinio lygio tyrimų projetus tobulinant studijų programas ir edukacines technologijas. EdTechLab turi prieiga prie nuotolinio mokymosi erdvės, projektų laboratorijos, grupinio darbo kambarių bei teikia individulias konsultacijas su profesionalais projektų ir edukacinių technologijų srityse. Šių erdvių naudojimas turi buti tiesiogiai susijęs su Ed TechLab tikslais ir uždaviniais, ir siekiant edukacinių inovacijų kurios tobulins mokymosi procesą ir atlieps šiuolaikinių edukacinių iššūkius.


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747