Prioritetinės kryptys

Aplinkos valdymo laboratorijos prioritetinės kryptys:

  • Ekosistemų ir jų paslaugų vertinimas
  • Teritorijų planavimas ir žemės naudojimo valdymas 
  • Aplinkos valdymas ir darnus vystymasis
  • Aplinkosauginis švietimas