Laboratorijos veikla


Kviečiame susipažinti su UrbanGaia projektu ir ekosistemų paslaugų konceptu!


VISUOTINĖS DOTACIJOS PROJEKTAS

Aplinkos valdymo laboratorija pradėjo unikalų ES finansuojamą mokslinį projektą apie Lietuvos ekosistemų paslaugas „Lietuvos nacionalinis ekosistemų paslaugų vertinimas ir kartografavimas (LINESAM)“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0104.

Mokslinis tyrimas „Lietuvos nacionalinis ekosistemų paslaugų vertinimas ir kartografavimas“ (LINESAM) Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0104, finansuojamas Europos socialinio fondo  lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.


Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2017 m. gruodžio 27 d. – 2021 m. gruodžio 26 d. 

LINESAM projekto tikslas - parengti nacionalinių ekosistemų paslaugų (EP) vertinimo ir žemėlapių sudarymo sistemą, geriau suprasti santykius tarp ekosistemų, biologinės įvairovės ir žmonių gerovės Lietuvoje ir nustatyti socialinius ir ekonominius pokyčių veiksnius, veikiančius EP pasiūlą.

Projektui įgyvendinti numatytos 5 veiklos (WP): 

1) koncepcinių rėmų EP klasių tipų ir jų veikiančių socialinių bei ekonominių pokyčių veiksnių analizei sukūrimas; 

2) suinteresuotųjų šalių, įvairių sričių ir sektorių, įtraukimo į EP vertinimo ir pokyčių veiksnių analizės bei šių šalių gebėjimų ugdymo modelio sukūrimas; 

3) nacionalinis EP vertinimas ir kartografavimas pagal CICES klasių tipus, bei pokyčių veiksnių, susijusių su EP, analizė;

4) atvejo studijų lygmens EP analizė, įgyvendinant konkrečios teritorijos geoerdvinius modelius; ir

(5) Geoportalo projektavimas ir įgyvendinimas generuojamų geoerdvinių darbų vizualizavimui ir dalinimuisi.

LINESAM projekto rezultatai padidins EP rodiklių žinias ir pritaikymą viešajame ir privačiajame sektoriuose, nustatys kliūtis suinteresuotosioms šalims naudojant EP metodą ir užtikrins vienodą ir suderintą duomenų mainų ir suinteresuotųjų šalių dalyvavimo metodą. Šį  projektą universitetas vykdys bendradarbiaudamas su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, siekiant, kad gauti rezultatai kuo geriau atitiktų potencialių naudotojų poreikius.
VYKDOMI PROJEKTAI

Pavadinimas

Vadovai

Partneriai

Trukmė

Finansavimo šaltinis

Lietuvos nacionalinis ekosistemų paslaugų vertinimas ir kartografavimas (LINESAM)

MRU Prof. dr. Paulo Pereira                                   

 

2017-12-27    

                2021-12-19

Paraiškos pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų programos priemonės nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“                                                                                           

Managing urban Biodiversity and Green Infrastructure to increase city resilience (URBANGAIA)

Dr. António Dinis Ferreira (Escola Superior Agrária de Coimbra, Portugal)

MRU dr. Ieva Misiūnė

1. Higher Agricultural School of Coimbra, Portugal (ESAC); 2. Research Institute for Nature and Forest, Belgium (EV-INBO); 3. MRU; 4. Helmohlz-Center for Environmental Research, Germany (UFZ); 5. University of Malaga, Spain (UM).

2017-03-01

2020-02-29

 

ERA-NET BiodivERsA3 Joint Call 2015
                                                                                                                                                                                                     

Sustainable Wellbeing Tourism along the South Baltic coast

Dr. Lina Lindell (Linnaeus university, Sweden)

MRU dr. Ieva Misiūnė

MRU

6 mėn.

INTERREG South Baltic Programme 2014-2020 (Priority Axis 2. Sustainable use of common resources. Specific Objective)                                                                                                                                                                                       


PATEIKTOS PARAIŠKOS

Pavadinimas

Vadovai

Partneriai

Trukmė

Finansavimo šaltinis

Vilniaus miesto ekosistemų paslaugų vertinimas (VilnUESA)

angl. Vilnius Urban Ecosystem Services Assessment

 

MRU

dr. Paulo Pereira

 

2017-09-01                    2020-09-30

Paraiškos pagal VII kvietimą teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2017-2020 metais įgyvendinti                                                        


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747