Straipsnio registravimas eLABa


Universiteto darbuotojai privalo registruoti visas Universiteto leidyboje ar kitur išleistas publikacijas iš karto po paskelbimo spaudoje. Išsamiau.

Dėl MRU mokslo publikacijų duomenų bazės prašome kreiptis:
publikacijos@mruni.eu, tel. (85) 271 4536
III-148  Ateities g. 20