Mokslo darbų matomumas


Norint užtikrinti mokslo darbų matomumą bei cituojamumą, autoriai savo darbus gali skelbti atvirosios prieigos šaltiniuose, institucinėje saugykloje, mokslininkų socialiniuose tinkluose.

Atviroji prieiga (AP) - tai galimybė skelbti mokslinius tyrimus ir susipažinti su jais nemokamai. Publikacijų autoriams atviroji prieiga užtikrina jų darbų matomumą pasaulyje, didesnį jų skaitomumą, naudojimą kituose tyrimuose ir citavimą.
Rektoriaus įsakymu patvirtinti MRU atvirosios prieigos politikos nuostatai.
Universiteto atvirosios prieigos politika įgyvendina Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nustatytus mokslinių tyrimų rezultatų ir studijų viešumo principus. Atvirosios prieigos politika siekiama suteikti atvirą ir laisvą prieigą prie mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų produkcijos, kurie finansuojami viešosiomis Lietuvos Respublikos valstybės ir Europos Sąjungos lėšomis.
Atvirosios prieigos publikacijos vartotojus pasiekia per atvirosios prieigos žurnalus bei knygas (auksinis AP modelis) arba saugyklas (žaliasis AP modelis).
AP žurnalų sąrašas pateikiamas kataloge DOAJ (angl. Directory of Open Access Journals).
Creative Commons licencijos
Kai norima palengvinti autoriams apibrėžti ir vartotojams suprasti atvirosios prieigos turinio naudojimo teises, siūloma jį platinti naudojant universalias, pačių autorių pagal skirtingas licencijavimo galimybes ir poreikius sudaromas kūrybinės visumos licencijas (angl. Creative Commons).
MRU institucinė saugykla (užregistruota pasauliniame atvirosios prieigos registre ROARMAP)
MRU institucinėje saugykloje talpinamos mokslo publikacijos, knygos, konferencijų medžiaga, daktaro disertacijos, studentų baigiamieji darbai (magistro ir bakalauro) ir kita MRU darbuotojų sukurta mokslo produkcija. Institucinėje saugykloje saugomus visateksčius dokumentus galima naudoti tik asmeninėms mokslo reikmėms nepažeidžiant autorių teisių įstatymo. Saugykloje esanti informacija negali būti naudojama komerciniais tikslais arba platinama internete.
Visi šiuo metu patalpinti įrašai yra atviroje prieigoje.
Mokslininkų socialiniai tinklai - interneto svetainės, kuriose mokslininkai gali rasti bendraautorius, dalytis idėjomis, viešai skleisti mokslinius rezultatus.
Mokslininkų socialiniai tinklai:
  • Mendeley - laisvos prieigos bibliografinės informacijos tvarkymo programa ir akademinis socialinis tinklas sujungiantis mokslininkus ir tyrėjus iš viso pasaulio. Registruotieji vartotojai gali susikurti akademinį profilį ir įkelti savo mokslinius rezultatus, diskutuoti, dalintis tyrimų informacija, straipsniais ir idėjomis su kolegomis privačiose grupėse, naudotis bibliografinės informacijos tvarkymo funkcijomis.
  • LinkedIn – profesinis socialinis tinklas skirtas informacijos apie profesinę veiklą paieškai bei sklaidai. Vartotojai gali dalyvauti grupinėse diskusijose, skelbti savo straipsnius. 
  • Google Scholar paskyra leidžia mokslininkams padidinti savo publikacijų matomumą, stebėti savo publikacijų cituojamumą (citavimų skaičius bei grafikai ir indeksai) bei peržiūrėti kas citavo straipsnį.
Svarbu, kad mokslo darbas ir autorius būtų lengvai randamas ir identifikuojamas. Viena iš populiariausių autorių identifikavimo sistemų:
ORCID (The Open Researcher and Contributor ID) - mokslininkai gali nemokamai užsiregistruoti sistemoje ir gauti ORCID identifikatorių, sukurti ORCID įrašą ir tvarkyti asmenines nuostatas, taip pat gali susieti savo identifikatorių su išorinėmis sistemomis, pvz., Scopus. Registruotiems vartotojams suteikiamas 16 skaitmenų identifikacinis numeris, kuris yra nuolatinis ir nekintantis.
Institucijos šioje sistemoje gali dalyvauti sumokėjusios atitinkamą mokestį.

SaveSaveSave
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747