Leidinių pateikimas indeksavimui

Žurnalų atrankos į Scopus duomenų bazę kriterijai.
Visiems žurnalams, norintiems patekti į Scopus taikomi šie minimalūs reikalavimai:
 • Žurnalo turinys turi būti recenzuojamas, o recenzavimo politika - viešai paskelbta
 • Žurnalas turi būti išleidžiamas reguliariai pagal numatytą leidybos grafiką ir turėti ISSN Tarptautiniame centre (ISSN International Centre) registruotą ISSN numerį
 • Žurnalo turinys turi būti aiškus ir suprantamas tarptautinei bendruomenei, t. y. turėtų būti parašytas lotyniškais rašmenimis ir turėti santraukas bei antraštes anglų kalba
 • Žurnalas turi turėti aiškias ir viešai paskelbtas straipsnių publikavimo etikos nuostatas
Praėję pirminę Scopus CSAB (Content Selection and Advisory Board) atranką, žurnalai yra vertinami pagal 5 kategorijas.
Žurnalo registracijos į Scopus duomenų bazę forma.

Knygų atrankos į Scopus kriterijai:
 • Tematika: Socialiniai ir humanitariniai mokslai, menai, technologijos bei medicinos mokslai
 • Chronologinės ribos: knygos, išleistos nuo 2003 metų
 • Knygų tipai: monografijos, redaguotos knygos, dauguma vadovų, aukštųjų mokyklų vadovėliai
 • Į knygų atranką nepatenka: daktaro disertacijos, mokykliniai vadovėliai, atlasai, biografijos, mokslo populiarinimo knygos, žinynai ir pan.
Žurnalų atrankosį į Web of Science duomenų bazę kriterijai
Visi žurnalai vertinami pagal 4 esmines kategorijas
Žurnalo pateikimas atrankai

Knygų atrankos kriterijai į WoS DB:
 1. Atrenkamos tik mokslinės, originalius tyrimus ar literatūrines apžvalgas pateikiančios knygos.
 2. Į atranką patenka tiek serijinės tiek pavienės knygos.
 3. Chronologinės ribos: einamųjų metų arba per pastaruosius 5 metus išleistos knygos.
 4. Knyga turi būti recenzuota.
 5. Anglų kalba. Pageidautina, kad knyga būtų parašyta anglų kalba, bet į atranką gali patenki ir knygos kitomis kalbomis. Būtina sąlyga – knyga turi turėti šią bibliografinę informaciją anglų kalba: skyrių pavadinimus, santrauką, raktinius žodžius.

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747