Akademinio raštingumo etika

AKADEMINIO RAŠTINGUMO ETIKA

Akademinis raštingumas - tai akademinės bendruomenės meistriškumo garantas, bendrai formuojamas dėstytojų,  studentų ir aukštosios mokyklos administracijos. 

Mykolo Romerio universitetas siekiant užtikrinti tinkamą akademinio raštingumo lygį ir akademinės veiklos efektyvumą pavirtino Universiteto etikos kodeksą. Šiuo kodeksu siekiama sustiprinti akademinį sąžiningumą apibrėžiant ir plagiato sąvoką.


ETIŠKAS ELGESYS SU ELEKTRONINE INFORMACIJA

Naudojant internetinę informaciją savo darbuose, svarbu:    


 Informacija parengta naudojantis šiais šaltiniais:
„Informacinis raštingumas“. Prieiga per internetą: <www.ir.mb.vu.lt/buk-etiskas>