Psichologija

Psichologija (06 S) / Socialiniai mokslai

2019 m. priėmimas į psichologijos mokslo krypties doktorantūros studijas 
Bendras priėmimo į doktorantūros studijas tvarkaraštis 

Skelbiamas psichologijos mokslo krypties (S 006) disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas. Paraiškas galima teikti nuo balandžio 23 d. iki gegužės 17 d.
Konkurso sąlygos 
Disertacijos tematikos pagrindimas

Doktorantų vadovų konkursui pateikiami šie dokumentai:
- CV Europass forma
Mokslinių publikacijų ir kitos veiklos sąrašas          
Prašymas dalyvauti konkurse 

Sprendimas dėl laimėjusių tematikų ir vadovų bus paskelbtas iki gegužės 22 d. 
Archyvas
2018
Papildomos disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus  
Priėmimo į psichologijos mokslo krypties doktorantūros studijas taisyklės  
Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus  
Priėmimo į psichologijos mokslo krypties doktorantūros studijas taisyklės  
2017 
Papildomo priėmimo taisyklės    
Papildomos disertacijų tematikos  
Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus    
Priėmimo į psichologijos mokslo krypties doktorantūros studijas taisyklės