Filologija

Filologija (H 004) / Humanitariniai mokslai

2019 m. priėmimas į filologijos mokslo krypties doktorantūros studijas
Bendras priėmimo į doktorantūros studijas tvarkaraštis 
Archyvas
2018
Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus  
2017
Papildomo priėmimo į filologijos doktorantūros studijas sąlygos ir tvarka  
Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus                 
Priėmimo į filologijos doktorantūros studijas sąlygos ir tvarka  
Užsienio kalbos filologijos krypties doktorantūros stojamojo egzamino struktūra  
Lietuvių kaip užsienio kalbos egzamino struktūra   
Rekomendaciniai mokslinio tyrimo projekto reikalavimai