Filologija

Filologija (04 H) / Humanitariniai mokslai

2019 m. priėmimas į filologijos mokslo krypties doktorantūros studijas
Bendras priėmimo į doktorantūros studijas tvarkaraštis 
Archyvas
2018
Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus  
2017
Papildomo priėmimo į filologijos doktorantūros studijas sąlygos ir tvarka  
Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus                 
Priėmimo į filologijos doktorantūros studijas sąlygos ir tvarka  
Užsienio kalbos filologijos krypties doktorantūros stojamojo egzamino struktūra  
Lietuvių kaip užsienio kalbos egzamino struktūra   
Rekomendaciniai mokslinio tyrimo projekto reikalavimai  
2016
Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus   
Priėmimo į filologijos doktorantūros studijas sąlygos ir tvarka     
Užsienio kalbos filologijos krypties doktorantūros stojamojo egzamino struktūra  
Rekomendaciniai mokslinio tyrimo projekto reikalavimai           
2015
Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus 
Priėmimo į filologijos doktorantūros studijas sąlygos ir tvarka  
Užsienio kalbos filologijos krypties doktorantūros stojamojo egzamino struktūra  
Lietuvių kaip užsienio kalbos egzamino struktūra  
Rekomendaciniai mokslinio tyrimo projekto reikalavimai 
2014
Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus  
Priėmimo į filologijos doktorantūros studijas taisyklės  
Reikalavimai mokslinio tyrimo projektui  
Užsienio kalbos stojamojo egzamino struktūra  
Prašymas dalyvauti konkurse  
2014 m. priėmimo į doktorantūros studijas tematikų ir vadovų konkurso sąlygos   
2013
Priėmimas į papildomas doktorantūros studijų vietas pagal ES struktūrinės paramos projektą "Aukštos kvalifikacijos specialistų mokslui imlių ūkio subsektorių plėtrai rengimo tobulinimas - NKPDOKT" 
Konkurso sąlygos ir tvarka 
Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus 
Reikalavimai mokslinio tyrimo projektui 
Užsienio kalbos stojamojo egzamino struktūra 
2012
2012 m. konkurso sąlygos ir tvarka
Rekomendacinai mokslinio tyrimo projekto reikalavimai
Užsienio kalbos egzamino reikalavimai
Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus