Artėjantys disertacijų gynimai

2020-07-3013 val. Mykolo Romerio universiteto I-414 aud., Ateities g. 20, Vilnius
DisertantasSimas Grigonis (Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institutas)
Tema„Jurisdictional Interaction between the CJEU and International Dispute Settlement Bodies: EU Law Perspective“ (liet. k. „ESTT ir tarptautinių ginčų sprendimo institucijų jurisdikcijų sąveika: ES teisės perspektyva“)
Mokslo kryptisTeisė S 001
Mokslinė konsultantėprof. dr. Regina Valutytė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė S 001)
Gynimo tarybaPirmininkas - prof. dr. Justinas Žilinskas (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė S 001).
Nariai:
prof. dr. Sébastien Platon (Bordo universitetas, Prancūzija, socialiniai mokslai, teisė S 001);
prof. dr. Peter Van Elsuwege (Gento universitetas, Belgija, socialiniai mokslai, teisė S 001);
prof. dr. Ignas Vėgėlė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė S 001);
prof. dr. Skirgailė Žalimienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė S 001).
Disertacija siekiama sistemiškai išanalizuoti ES teisinės sistemos autonomijos principo norminės įtakos mastą, atribojant ESTT jurisdikciją nuo pasirinktų tarptautinių ginčų sprendimo institucijų, nenumatytų ES Sutartyse, jurisdikcijų. Siekiant šio užsibrėžto tikslo disertacijoje atskleidžiamas ES teisinės sistemos autonomijos principo, ESTT suformuluoto būtent bylose susijusiose su jurisdikcijų atribojimu, turinys bei reikšmė Europos integracijai. Autonomijos principo taikymo kontekste disertacijoje analizuojami du pastaraisiais metais itin garsiai nuskambėję ESTT sprendimai Nuomonėje 1/17 ir Achmea byloje. Pirma, analizuojama, kaip autonomijos principas taikomas investicinių ginčų sprendimo institucijoms – investiciniams arbitražams, įsteigtiems pagal ES valstybių narių tarpusavio investicijų apsaugos sutartis bei siekiama atsakyti, ar šių arbitražų reakcijos į ESTT praktiką kelia pavojų ES teisės autonomijai. Antra, siekiama įvertinti, ar naujasis Investicinių teismų sistemos mechanizmas, įsteigtas ES prekybos sutartimi su Kanada, gali turėti neigiamos įtakos ES teisinės sistemos autonomijai.

Informacija apie daktaro disertacijų gynimus taip pat skelbiama MRU naujienose:
https://www.mruni.eu/lt/naujienos/index.php/645

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747