Nariai

MRU PhD Alumni    

Registruotis

Pirmininkas

MANTAS BILEIŠIS

Mokslo sritis: Vadyba ir administravimas 03S
Daktaro disertacijos pavadinimas: "Institucinis Vyriausybės veiklos aspektas Lietuvos viešajame valdyme"
Disertacija apginta: 2012 m. spalio 26 d. 
Mokslinių interesų kryptys: viešasis administravimas, viešoji politika.
Curriculum Vitae 
El. paštas: researchnetwork@mruni.eu


Nariai

LAURA ANDRIJAUSKAITĖ

Mokslo sritis: Vadyba 03S   
Daktaro disertacijos pavadinimas:
 "Socialinių paslaugų sismeta Lietuvoje viešojo valdymo modernizavimo kontekstse"   
Disertacija apginta: 2015 m. kovo 12 d.  
Mokslinių interesų kryptys: viešasis administravimas, viešojo administravimo modernizavimas, viešojo valdymo reformos, viešosios paslaugos, organizacijų veiklos efektyvumas


          
  

VYTAUTAS AZBAINIS 

Mokslo sritis: Vadyba 03S  
Daktaro disertacijos pavadinimas: "Nekilnojamojo turto rinkos ciklų valdymo vertinimas ir modeliavimas"  
Disertacija apginta: 2014 m. sausio 29 d.  

Curriculum Vitae  

KRISTINA BAUBINAITĖ 

Mokslo sritis: Vadyba 03S   
Daktaro disertacijos pavadinimas: "Valstybės plėtros strategijos formavimas globalizacijos sąlygomis"   
Disertacija apginta: 2014 m. gegužės 22 d.   

DARIUS BOLZANAS

Mokslo sritis: Teisė 01S
Daktaro disertacijos pavadinimas: "Proceso atnaujinimas civilinėse bylose"
Disertacija apginta: 2012 m. vasario 10 d.  


EDITA BOREVIČIENĖ  

Mokslo sritis: Teisė 01S   
Daktaro disertacijos pavadinimas: "Sutartis trečiojo asmens naudai"   
Disertacija apginta: 2014 m. sausio 17 d.   

Curriculum Vitae  

LAURA ČEPUKAITĖ 

Mokslo sritis: Vadyba 03S   
Daktaro disertacijos pavadinimas: ""Turizmo valdymo tobulinimo perspektyvos Lietuvoje: nacionalinio ir savivaldybių lygmenų sąveika""   
Disertacija apginta: 2014 m. sausio 22 d.   

NENDRĖ ČERNIAUSKIENĖ

Mokslo sritis: Vadyba ir administravimas 03S
Daktaro disertacijos pavadinimas: "Sisteminis vadybos Lietuvos Respublikos prokuratūroje tobulinimas"
Mokslinių interesų kryptys: strateginis valdymas, korupcijos rizikos analizė viešąjame sektoriuje
Disertacija apginta: 2011 m. rugpjūčio 29 d.  

DALIA DAUJOTAITĖ

Mokslo sritis: Vadyba ir administravimas 03S
Daktaro disertacijos pavadinimas: "Veiklos audito modelis viešojo sektoriaus valdymui modernizuoti"
Mokslinių interesų kryptys: finansų kontrolė ir auditas, viešojo sektoriaus auditas
Disertacija apginta: 2010 m. gruodžio 17 d.   
 

EDGARAS DEREŠKEVIČIUS

Mokslo sritis: Teisė 01S
Daktaro disertacijos pavadinimas: "Kriminalistikos metodų taikymas gynėjo procesinėje veikloje: nuo teorijos iki metodikos"
Mokslinių interesų kryptys: kriminalistika, 
Disertacija apginta: 2013 m. kovo 15 d.   

IEVA DEVIATNIKOVAITĖ

Mokslo sritis: Teisė 01S
Daktaro disertacijos pavadinimas: "Nepriklausomos reguliavimo institucijos valstybinio administravimo institucijų sistemoje" 
Disertacija apginta: 2012 m. gruodžio 21 d.  

AISTĖ DROMANTAITĖ

Mokslo sritis: Vadyba ir administravimas 03S
Daktaro disertacijos pavadinimas: "Subalansuotas lyčių atstovavimas siekiant profesinės karjeros"
Disertacija apginta: 2011 m. birželio 22 d.  
 

VAIDOTAS GRANICKAS

Mokslo sritis: Teisė 01S
Daktaro disertacijos pavadinimas: "Teisingo apmokėjimo už darbą problema: teoriniai ir praktiniai aspektai
Disertacija apginta: 2013 m. gegužės 9 d.  

DANGIS GUDELIS

Mokslo sritis: Vadyba ir administravimas 03S
Daktaro disertacijos pavadinimas: "Savivaldybių veiklos matavimo modeliai ir jų įgyvendinimo galimybės Lietuvoje"
Disertacija apginta: 2007 m. gruodžio 19 d.
 

LINA JASUTIENĖ

Mokslo sritis: Teisė 01S
Daktaro disertacijos pavadinimas: "Vežimo organizavimo sutartys vežant krovinius jūrų transportu: teisinio reguliavimo ypatumai"
Mokslinių interesų kryptys: vežimų teisė 
Disertacija apginta: 2014 m. vasario 14 d.   

VAIDAS JURKEVIČIUS

Mokslo sritis: Teisė 01S
Daktaro disertacijos pavadinimas: "Neįgaliotas atstovas civilinėje teisėje: lyginamoji analizė"
Mokslinių interesų kryptys: sutarčių teisė, atstovavimas, deliktų teisė, civilinės teisės taikymas viešojo sektoriaus turtinių santykių reguliavimui 
Disertacija apginta: 2014 m. vasario 7 d.

VIRGINIJUS KANAPINSKAS  

Mokslo sritis: Teisė 01S   
Daktaro disertacijos pavadinimas: "Gamtinių dujų rinka Lietuvoje: valstybinio reguliavimo tikslai ir teisinio reglamentavimo problemos"   
Disertacija apginta: 2014 m. balandžio 18 d.   

SIGITA KAVALIŪNAITĖ

Mokslo sritis: Vadyba ir administravimas 03S
Daktaro disertacijos pavadinimas: "Soft Security in the Context of Eastern Dimension of European Neighborhood Policy: A Management Approach"
Disertacija apginta: 2013 m. vasario 8 d.  

SALVIJA KAVALNĖ

Mokslo sritis: Teisė 01S
Daktaro disertacijos pavadinimas: "Finansinio užstato davėjo nemokumas: teorinės ir praktinės problemos"
Disertacija apginta: 2009 m. birželio 12 d.  
Curriculum Vitae

AGNĖ KUKSAITĖ

Mokslo sritis: Teisė 01S
Daktaro disertacijos pavadinimas: "Europos Sąjungos išorinių sienų apsaugos teisinio reguliavimo ypatumai“"
Disertacija apginta: 2009 m. rugsėjo 25 d.  

ERIKA MATULIONYTĖ-JARAŠŪNĖ

Mokslo sritis: Vadyba ir administravimas 03S
Daktaro disertacijos pavadinimas: "Atsinaujinančių energijos išteklių darnus vystymas stiprinant energetinį saugumą"
Disertacija apginta: 2011 m. lapkričio 25 d.  

JUSTINA NASUTAVIČIENĖ

Mokslo sritis: Teisė 01S
Daktaro disertacijos pavadinimas: "Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įtvirtintų įmonių teisių apsaugos problemos ES konkurencijos teisėje"
Disertacija apginta: 2013 m. sausio 18 d.  

JULIJA NAUJĖKAITĖ

Mokslo sritis: Vadyba ir administravimas 03S
Daktaro disertacijos pavadinimas: "Kioto protokolo įsipareigojimų įgyvendinimas Lietuvoje daugiapakopio valdymo kontekste"
Disertacija apginta: 2011 m. gruodžio 16 d.  

SAULIUS NEFAS

Mokslo sritis: Vadyba ir administravimas 03S
Daktaro disertacijos pavadinimas: "Funkcionali vietos bendruomenė Lietuvos kaimuose ir miesteliuose"
Disertacija apginta: 2007 m. gruodžio 28 d.


NATALIJA NORVILĖ

Mokslo sritis: Psichologija 06S
Daktaro disertacijos pavadinimas: "Bedarbystės patyrimas ir jo sąsajos su psichologine gerove"
Mokslinių interesų kryptys: Pozityvioji psichologija, verslo psichologija, bedarbystė, žmogiškųjų išteklių vadyba, personalo atrankos metodai, reklamos psichologija, melo atpažinimas
Disertacija apginta: 2014 m. vasario 28 d.

DARIUS PRANKA

Mokslo sritis: Teisė 01S
Daktaro disertacijos pavadinimas: "Nusikalstamos veikos ir civilinės teisės pažeidimo atribojimo koncepcija Lieuvos baudžiamojoje teisėje"
Disertacija apginta: 2012 m. lapkričio 30 d.

  

ANDRIUS PUKSAS

Mokslo sritis: Teisė 01S 
Daktaro disertacijos pavadinimas: "Reikšmingos įtakos konkurencijai ir prekybai sąlyga. Mažareikšmių susitarimų problematika" 
Disertacija apginta: 2014 m. spalio 24 d. 

Curriculum Vitae  

AISTĖ RAČKAUSKAITĖ-BURNEIKIENĖ

Mokslo sritis: Teisė 01S
Daktaro disertacijos pavadinimas: "Tautinėms mažumoms priklausančių asmenų kalbinės garantijos: tarptautinių standartų įgyvendinimas Lietuvos Respublikoje" Disertacija apginta: 2012 m. gruodžio 20 d.

AGOTA GIEDRĖ RAIŠIENĖ

Mokslo sritis: Vadyba ir administravimas 03S
Daktaro disertacijos pavadinimas: "Tarporganizacinė sąveika Lietuvos vietos savivaldos praktikoje“"
Disertacija apginta: 2007 m. lapkričio 21 d.
Mokslinių interesų kryptys: tarpsektorinė sąveika, tarporganizacinis bendradarbiavimas, pagalbus (angl. facilitative) vadovavimas, technologizuoto komunikavimo poveikis darbo produktyvumui.


EGLĖ RIAUBAITĖ

Mokslo sritis: Teisė 01S
Daktaro disertacijos pavadinimas: "Apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis baudžiamojoje teisėje"
Disertacija apginta: 2013 m. sausio 11 d.  

ANDRIUS STASIUKYNAS

Mokslo sritis: Vadyba ir administravimas 03S
Daktaro disertacijos pavadinimas: "Elektros energetikos sektoriaus valdymo modeliai“"
Disertacija apginta: 2010 m. gruodžio 22 d.

EDITA STUMBRAITĖ-VILKIŠIENĖ

Mokslo sritis: Vadyba ir administravimas 03S
Daktaro disertacijos pavadinimas: "Piliečių dalyvavimo aktyvumo ir pasitenkinimo sąveikos konceptualizacija kuriant viešąją paslaugą"
Disertacija apginta: 2013 m. rugpjūčio 28 d.

JOLANTA URBANOVIČ

Mokslo sritis: Vadyba ir administravimas 03S
Daktaro disertacijos pavadinimas: "Mokyklos autonomijos valdymo modelis"
Disertacija apginta: 2011 m. birželio 23 d. 
Mokslinių interesų kryptys: švietimo politika ir vadyba, viešasis valdymas


GEDIMINAS UŽUBALIS 

Mokslo sritis: Teisė 01S
Daktaro disertacijos pavadinimas: "Mokesčių teisės paskirtis ir funkcijos (apmokestinimo teorijų kritinė analizė)"
Disertacija apginta: 2012 m. gruodžio 20 d. 


AGNĖ VAITKEVIČIŪTĖ

Mokslo sritis: Teisė 01S  
Daktaro disertacijos pavadinimas: "Valstybių narių atsakomybė už žalą pažeidus Europos Sąjungos teisę"  
Disertacija apginta: 2010 m. birželio 18 d.  
Mokslinių interesų kryptys: ES materialinė teisė, ES darbo ir socialinės saugos teisė

Curriculum Vitae  

RŪTA ZMEJAUSKAITĖ 

Mokslo sritis: Teisė 01S
Daktaro disertacijos pavadinimas: "Nematomo žymens registravimo prekių ženklu teisinė problematika"
Disertacija apginta: 2013 m. kovo 29 d. 

INGA ŽALĖNIENĖ

Mokslo sritis: Teisė 01S
Daktaro disertacijos pavadinimas: "Atstovavimas civiliniame procese (teoriniai ir praktiniai aspektai)"
Disertacija apginta: 2006 m. gegužės 5 d. 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747