Doktorantų draugija


Nori prisidėti prie akademinės veiklos sąlygų gerinimo, dalyvauti kuriant naujas ir tęsiant istoriškai nusistovėjusias akademinės bendruomenės tradicijas, atstovauti doktorantams universitete ir kitose institucijose, dalyvauti doktorantūros studijų tobulinimo procese? Prisijunk!

Doktorantų draugijos veiklos nuostatai