Doktorantų draugija


Nori prisidėti prie akademinės veiklos sąlygų gerinimo, dalyvauti kuriant naujas ir tęsiant istoriškai nusistovėjusias akademinės bendruomenės tradicijas, atstovauti doktorantams universitete ir kitose institucijose, dalyvauti doktorantūros studijų tobulinimo procese? Prisijunk!

Doktorantų draugijos veiklos nuostatai Doktorantų draugijos pirmininkas
Virgilijus Dirma 
(Ekonomikos kryptis, Ekonomikos ir verslo fakultetas) 

Doktorantų draugijos sekretorė
Sonata Morozienė  
(Teisės kryptis, Baudžiamosios teisės ir proceso institutas) 

Vidaus reikalų komiteto pirmininkė
Erika Statkienė  
(Teisės kryptis, Viešosios teisės institutas) 

Plėtros komiteto pirmininkė
Dalia Karlaitė  
(Ekonomikos kryptis, Ekonomikos ir verslo fakultetas) 

dokt.draugija@mruni.eu
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747