Bibliotekos paslaugos


NAUDOJIMASIS BIBLIOTEKA. Norėdami pasinaudoti visomis bibliotekos teikiamomis paslaugomis, turėkite su savimi asmens dokumentą – be jo negalėsite imti bibliotekos leidinių panaudai į namus ir naudotis biblioteka pailgintu darbo laiku. Detalią informaciją rasite „Naudojimosi MRU biblioteka taisyklėse“.

BIBLIOTEKOS LEIDINIŲ PAIEŠKA. Norėdami rasti reikiamą leidinį bibliotekoje, pirma, atlikite paiešką elektroniniame kataloge: įsidėmėkite leidinių saugojimo vietą ir šifrą, atkreipkite dėmesį į išdavimo sąlygas. Lentynose atitinkamuose skyriuose leidiniai sudėti tokia tvarka: 1) lietuvių kalba, 2) anglų ir kitomis lotynų kalbos grupės kalbomis, 3) rusų kalba. Plačiau apie naudojimąsi bibliotekos elektroniniu katalogu galite paskaityti čia.

LEIDINIŲ IŠDAVIMAS Į NAMUS. Doktorantūros studijų studentams vienu metu gali būti išduota ne daugiau kaip 50 bibliotekos leidinių. Skaityklų leidiniais naudokitės tik bibliotekos patalpose, į namus išduodami Abonemente ir Saugykloje esantys leidiniai. Imdami leidinius panaudai į namus turėkite su savimi asmens dokumentą. Leidiniai yra išduodami nustatytam terminui – nevėluokite jų grąžinti laiku, nes yra taikomas mokestis už laiku negrąžintus leidinius.

MOKESTIS UŽ LAIKU NEGRĄŽINTUS LEIDINIUS. Šis mokestis yra taikomas laiku negrąžinus bibliotekos leidinių. Detali informaciją pateikiama čia.

PRENUMERUOJAMOS DUOMENŲ BAZĖS. Bibliotekos prenumeruojamose duomenų bazėse rasite virš 300 000 el. knygų ir virš 30 000 periodinių leidinių įvairia tematika. Visą duomenų bazių sąrašą su aprašymais rasite čia. Primename, kad yra galimybė pasiekti prenumeruojamų duomenų bazių turinį per nuotolinę prieigą (ne iš MRU kompiuterių tinklo) naudojant EZproxy programą. Paieškos prenumeruojamose duomenų bazėse klausimais konsultuoja teminiai bibliotekininkai.

DĖSTYTOJŲ SKAITYKLOS (I-011 ir I-209). Jose rasite daktaro disertacijas ir kompiuterizuotas darbo vietas, kurios gali tapti Jūsų „asmeninėmis“. Nesikuklinkite, užeikite, gali patikti!

Į KĄ KREIPTIS? Kontaktinė informacija yra skelbiama MRU bibliotekos interneto svetainėje. Klauskite tiesiogiai būdami bibliotekoje, skambinkite telefonu, rašykite el. paštu ar per užklausos formą, o taip pat kreipkitės į savo teminį bibliotekininką.

MOKYMAI. Bibliotekoje nuolat vyksta akademinės paramos mokymai studentams temomis „Kaip rasti informaciją rašto darbui?“, „Citavimas ir literatūros sąrašo sudarymas. Bibliografinių nuorodų tvarkymo programos“, „Akademinis raštingumas“, „Kaip parengti gerą prezentaciją?“. Mokymų tvarkaraštį rasite čia. Mokymai yra nemokami, registracija nereikalinga. Lauksime atvykstant!

KONSULTAVIMAS. Klausimais dėl bibliotekoje esančių leidinių kreipkitės į bibliotekoje esančius darbuotojus arba telefonu (8 5) 271 4599. Kitais klausimais kreipkitės į savo teminį bibliotekininką. Taip pat galite užsakyti bibliotekininko konsultaciją užpildę šią formą. Jūsų patogumui konsultuojame ir nuotoliniu būdų per Skype.

EKSKURSIJOS PO BIBLIOTEKĄ. Jei pageidautumėte ekskursijos po MRU centrinę biblioteką, kreipkitės į vyr. bibliotekininką Albertą Olechnovičių (tel. (8 5) 271 4726, el. paštas: olex@mruni.eu). 

PUBLIKAVIMOSI INFORMACIJA. Ar žinote, kad besipublikuojantiems yra parengta rubrika „Informacija autoriams“? Čia rasite naudingą informaciją ir patarimus, kurie padės Jums publikavimosi procese. Publikavimosi klausimais konsultuoja vyresn. bibliotekininkė Natalija Popkova (tel. (8 5) 271 4667, el. paštas: natalija.popkova@mruni.eu).

CITAVIMAS, NUORODŲ Į NAUDOTUS ŠALTINIUS PATEIKIMAS, NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠO SUDARYMAS. Ar žinote, kad Universiteto studijų ir mokslo veikloje yra naudojami APA ir Chicago (išnašų metodas ir „autorius-data“ metodas) bibliografinio aprašo standartai? Klausimais dėl citavimo, perfrazavimo, referavimo ir literatūros sąrašo sudarymo konsultuoja vyresn. bibliotekininkė Loreta Šetbarė (tel. (8 5) 271 4726, el. paštas: loreta@mruni.eu).
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747