Universiteto dokumentai

Universiteto etikos kodeksas yra universiteto vidaus tvarkos dokumentas, nustatantis procedūras, kuriomis stiprinamas akademinis sąžiningumas, atskleidžiami ir nagrinėjami akademinės etikos pažeidimai, taikomos sankcijos.

Universitetas pritarė plagijato sąvokos apibrėžimui ir patvirtino naują sąžiningumo deklaraciją. Plačiau...