Projektai ir tyrimai


  • 2012 m. Politikos ir vadybos fakultetas sudarė Akademinio integralumo vertinimo komitetą. Centro tyrėjos, esančios ir šio komiteto narės, atliko pilotinį akademinio sąžiningumo vertinimo tyrimą fakulteto lygmenyje. Jos, atlikdamos šį tyrimą, vadovavosi Clemson universiteto (JAV) Tarptautinio akademinio sąžiningumo centro parengtomis gairėmis.

  • 2016 m. AEC tyrėjų komanda atliko universiteto akademinės etikos tyrimą „AE MRU 2015 – 2016“. Tyrimo vadovė - lekt. Inga Gaižauskaitė.

  • 2016 m. rugsėjo 1 d. pradėtas įgyvendinti tarptautinis plėtros projektas „European Network for Academic Integrity“ (ENAI; liet. Europos akademinio sąžiningumo tinklas), finansuojamas pagal Erasmus+ programos Strateginių partnerysčių paprogramę. Šiame projekte AEC patikėta vadovauti projekto daliai, kurioje bus rengiamos akademinio sąžiningumo gairės, savęs vertinimo instrumentai studentams, dėstytojams ir tyrėjams, padaliniams ir organizacijoms, akademinio sąžiningumo terminų žodynas. Minėtiems darbams vadovaus AEC vadovė ir Mokymosi visą gyvenimą laboratorijos narė doc. dr. Loreta Tauginienė, atliekanti mokslinius tyrimus akademinės etikos, mokslinių tyrimų ir mokslininko etikos, socialinės atsakomybės ir visuomenės įtraukties srityse. Prie šios projekto dalies iš esmės prisidės AEC tyrėja lekt. Inga Gaižauskaitė, Sociologinių tyrimų laboratorijos narė.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747