Bendradarbiavimas

MRU yra svarbiausių tarptautinių aukštojo mokslo organizacijų narys. Akademinės etikos požiūriu reikšmingiausias MRU bendradarbiavimas su Tarptautiniu akademinio sąžiningumo centru (JAV), Didžiąja universitetų chartija bei Tarptautine universitetų asociacija.

  • BENDRADARBIAVIMAS SU TARPTAUTINIU AKADEMINIO SĄŽININGUMO CENTRU

2011 m. MRU tapo Tarptautinio akademinio sąžiningumo centru ir įgijo teisę taikyti šio centro sukurtą „Akademinio sąžiningumo vertinimo vadovą“. Vadovaujantis šiuo instrumentu, 2011-2013 m. MRU atliekamas pilotinis akademinio sąžiningumo tyrimas (plačiau žr. „Projektai“).

  • BENDRADARBIAVIMAS SU DIDŽIĄJA UNIVERSITETŲ CHARTIJA

2003 m. rugsėjo 16 d., minint Didžiosios universitetų chartijos XV–ąsias metines, MRU prisijungė prie Didžiosios universitetų chartijos.

  • BENDRADARBIAVIMAS SU TARPTAUTINE UNIVERSITETŲ ASOCIACIJA (International Association of Universities)

2008 m. Utrechte (Nyderlandų Karalystė) vykusioje Tarptautinės universitetų asociacijas (TUA) konferencijoje MRU rektorius prof. Alvydas Pumputis išrinktas šios organizacijos Tarybos tikruoju nariu.

2010 m. birželio 24-26 d. MRU įvyko TUA tarptautinis kongresas „Aukštojo mokslo etika ir vertybės globalizacijos eroje: iššūkis disciplinoms“ („Ethics and Values in Higher Education in the Era of Globalisation: What Role for the Disciplines?“). Jame dalyvavo atstovai iš beveik 100 pasaulio universitetų, susirinko virš 70 rektorių, atvyko svečių iš daugiau kaip 60 šalių.

Kongrese pasigesta tarptautinio etiško elgesio kodekso ar gairių, kuriomis remdamosis aukštojo mokslo institucijos galėtų skatinti akademinį ir mokslinį sąžiningumą ir išvengti akademinės bendruomenės narių akademinio nesąžiningumo ir neetiško elgesio. Sutarta, kad kartu su Didžiosios Universitetų Chartijos observatorija TUA išnagrinės galimybes sukurti tarptautinį etiško elgesio kodeksą arba gaires. Šiam tikslui įgyvendinti sudaryta ekspertų darbo grupė, kurioje dalyvavo ir MRU mokslo ir tarptautinių ryšių prorektorė prof. dr. Inga Žalėnienė.

Į MRU atvykę dalyviai diskutavo temomis, susijusiomis su vertybių ir etikos svarstymais, grindžiančiais universitetų gyvenimą ir kryptis bei galinčiais kelti iššūkius greitai besikeičiančiame ir globalizacijos apimtame amžiuje. Pagrindinis kongreso dėmesys buvo sukoncentruotas į pagrindinį aukštojo mokslo institucijų vaidmenį ir atsakomybę – išlaikant ir perduodant – studijų programose ir kitose universiteto gyvenimo srityse – esmines akademines vertybes ir etišką elgesį.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747