Apie centrą

Akademinės etikos centro (AEC) misija -  analizuoti etines akademinio gyvenimo problemas, nagrinėti šiuolaikinius etikos institucionalizacijos procesus universitetuose, kurti ir plėtoti MRU etikos infrastruktūrą, skatinti Universiteto vertybių puoselėjimą, integruoti akademinės etikos principus visuose Universiteto studijų, mokslinės veiklos, valdymo ir administravimo procesuose.


AEC vizija yra pažangus, socialiai atsakingas Universitetas, kuriantis bei įgyvendinantis aukščiausius etiškos akademinės veiklos standartus, plėtojantis mokslinius akademinės etikos tyrimus ir skleidžiantis jų rezultatus.


AEC tikslai

- analizuoti akademinės veiklos etines problemas, mokslo tyrimų integralumo plėtrą lokaliuose ir tarptautiniuose kontekstuose;

- nagrinėti etikos infrastruktūros plėtros procesus moksle, gilinti ir skleisti teorines ir praktines akademinės etikos žinias ir gerosios praktikos modelius;

- teikti siūlymus dėl Universiteto akademinės etikos politikos įgyvendinimo, etikos infrastruktūros tobulinimo;

- skatinti akademinės etikos principų integraciją Universiteto studijų, mokslinės veiklos ir valdymo (administravimo) procesuose.

AEC uždaviniai
- Kartu su Etikos priežiūros komisija, fakultetais, studentų atstovybe ir kitais padaliniais kuria ir įgyvendina antiplagijavimo bei kitų akademinių pražangų netoleravimo politiką, atlieka jos vykdymo, etikos infrastruktūros priemonių taikymo stebėseną ir teikia siūlymus dėl pastebėtų neatitikimų;

- Diegia mokslinių tyrimų integralumo (sąžiningumo) principus, atlieka akademinio sąžiningumo ir etikos infrastruktūros priemonių veiksmingumo vertinimą;

- Identifikuoja potencialias elgesio pažangos formas ir kuria etinių sankcijų sistemą (mokymus, „minkštosios teisės“ priemones);

- Sukuria ir kartu su Universiteto Studentų atstovybe padeda įgyvendinti specialią akademinio sąžiningumo ir etinio sąmoningumo ugdymo programą akademinei bendruomenei;

- Skatina atvirą dialogą apie akademinį sąžiningumą Universitete;

- Skleidžia informaciją apie Universiteto socialiai atsakingą elgesį visuomenei ir kitoms suinteresuotosioms šalims (institucijoms, organizacijoms, bendruomenei);

- Teikia konsultacijas akademinės ir profesinės etikos klausimais;

- Vykdo tarptautinius universitetų etikos mokslinius tyrimus;

- Kaupia, analizuoja ir skleidžia etikos kodeksų kūrimo, administravimo ir diegimo patirtį, diegimo metodikas. 

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747