Tarptautinės programos


Tarptautiškumo skatinimas Mykolo Romerio universitete siejamas su Bolonijos procesu, Lietuvos, Europos ir kitų žemynų šalių aukštojo mokslo plėtros tendencijomis. Mykolo Romerio universitetas aktyviai dalyvauja studijų tarptautiškumo skatinimo procese. Tuo tikslu inicijuojamos tarpinstitucinės dvišalio bendradarbiavimo sutartys, įgyvendinamos tarptautines mainų programos, kuriamos ir vykdomos studijų programos užsienio kalba (įskaitant jungtines programas ir modulius), dalyvaujama įvairiuose tarptautiniuose projektuose ir tarptautinių organizacijų ir profesinių tinklų veikloje.


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747