Praktikos

Praktika universitete organizuojama pirmosios ir antrosios (kai yra numatyta studijų programoje) pakopos studentams. Paprastai praktika atliekama studijų programoje nustatyta apimtimi ir metu. Praktika gali būti organizuojama Lietuvos ar užsienio valstybės įmonėse, įstaigose ar organizacijose pagal studijų pobūdį. Praktikos vietas studentui gali siūlyti studijų programos komitetas arba jas randa pats studentas.

Studento praktinio mokymo organizavimo principus nustato Mykolo Romerio universiteto praktinio mokymo nuostatai.

Studento praktinio mokymo sutartis.

Studento praktinio mokymo atsiskaitymo lapas.

Antrosios pakopos studentų papildoma praktika gali būti organizuojama antrosios pakopos studentams laisvu nuo studijų metu (prieš) po paskaitų, vasaros atostogų ar kitu metu, kai pagal studijų programą nevyksta auditoriniai užsiėmimai. Antrosios pakopos studento papildomos praktikos veiklos organizavimo principus nustato Mykolo Romerio universiteto antrosios pakopos studentų papildomos praktikos organizavimo tvarka.

Antrosios pakopos studento papildomos praktikos sutartis.

Antrosios pakopos papildomos praktikos atsiskaitymo lapas.

Mykolo Romerio universiteto studentams sudaroma galimybė atlikti tarptautines praktikas pagal Erasmus programą Europos Sąjungos šalių institucijose, kurias studentai atitinkamai pagal savo studijų sritį gali susirasti patys ir pagal „Patirties partnerių“ programą, kuri vykdoma įgyvendinant Europos socialinio fondo (ESF) finansuojamą projektą "Nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinės praktikos ir stažuočių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas".

Studentus, pageidaujančius atlikti tarptautinę praktiką pagal Erasmus programą kviečiame apsilankyti Universiteto svetainėje http://www.mruni.eu/lt/universitetas/struktura/komunikacijos_ir_rinkodaros_centras/tarptautiniu_rysiu_skyrius/tarptautines_programos/erasmus/ Paskyroje/Skiltyje STUDENTŲ PRAKTIKOS PAGAL ERASMUS PROGRAMĄ“.

Čia pateikiama išsami informacija apie atrankos sąlygas, atrankų terminus, Erasmus praktikos sutikimo formą iš Erasmus praktikos institucijos ir Erasmus praktikos sutartis. Šioje Paskyroje/Skiltyje studentai ras atsakymus ir į kitus dažnai užduodamus klausimus.

Siekiant palengvinti studentų tarptautinės praktikos vietos paiešką, suteikti išsamios informacijos apie CV ir motyvacinio laiško parengimą, studentams rengiami specialūs mokymai, informaciniai seminarai. Atrinkties tarptautinei praktikai studentams rengiami specialūs mokymai, skirti pasiruošimui tarptautinei praktikai, įvadui į tarpkultūrinę komunikaciją ir adaptaciją. Išsamiau

Studentus, pageidaujančius atlikti tarptautinę praktiką pagal „Patirties partnerių“ programą, kviečiame apsilankyti Universiteto svetainėje http://www.mruni.eu/lt/universitetas/struktura/komunikacijos_ir_rinkodaros_centras/tarptautiniu_rysiu_skyrius/svarbi_info/ Paskyroje/Skiltyje „STIPENDIJOS, STAŽUOTĖS, VASAROS MOKYKLOS IR KONKURSAI UŽSIENYJE“ Studentų tarptautinės praktikos tarptautinėse organizacijose ir užsienio įmonėse pagal „Patirties partnerių“ programą paraiškų pateikimo ir atrankos procedūra Išsamiau  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747