Įsidarbinamumas

MRU absolventų įsidarbinamumas

Viena iš Mykolo Romerio universiteto veiklos krypčių – koordinuoti ryšius su absolventais, analizuoti darbo rinkos tendencijas. Universitete daug dėmesio skiriama absolventų įsidarbinimui ir jų karjerai, supažindinant studentus su profesinės karjeros galimybėmis, teikiant informacinę, metodinę ir konsultacinę pagalbą pasirengimo darbo rinkai bei įsidarbinimo klausimais, palengvinant studentų/absolventų integraciją į darbo rinką. Ne vienus metus atliekami Universiteto absolventų įsidarbinimo analizių rezultatai rodo tinkamą absolventų pasirengimą darbo rinkai.

Mykolo Romerio universiteto sukurta kompleksinė karjeros stebėsenos sistema, leidžiančia nuolatos analizuoti MRU absolventų integracijos į darbo rinką tendencijas. Būtent šios stebėsenos sistemos funkcionavimui MRU pastoviai iš SODROS gauna oficialią informaciją apie savo absolventų (pagal specialybes ir profesijas) darbovietes, atlyginimus, registraciją Lietuvos darbo biržoje (LDB) ir buvimą bedarbiu trukmę, įsidarbinamumą po LDB ir kitus duomenis. Ši sistema pagal kiekvieną studijų programą leidžia MRU ir socialiniams partneriams analizuoti darbo rinkos tendencijas, rinkti ir sisteminti informaciją apie padėtį darbo rinkoje, darbo užmokesčio kitimo tendencijas ir kt.

Mykolo Romerio universitetas palaiko ir plėtoja ryšius su socialiniais partneriais, siekdamas derinti būsimų specialistų ir potencialių darbdavių poreikius. Bendradarbiaudamas su socialiniais partneriais, rengiami susitikimai, konferencijos karjeros ir įsidarbinimo klausimais. Renginių tikslas – supažindinti studentus su karjeros galimybėmis, darbdavių reikalavimais darbuotojams, specialistų profesine patirtimi.

LDB duomenys patvirtina, kad Lietuvos darbo rinkoje MRU absolventai įsitvirtina labai gerai. Dauguma MRU absolventų nesunkiai įsidarbina pagal įgytą specialybę: teisininkais, pardavimų vadybininkais, ekonomistais, socialiniais darbuotojais, projektų vadovais, finansininkais ir t.t. (Lietuvos darbo biržos 2015 metų sausio 14 dienos raštas Nr. Sd-106). Šie duomenys leidžia konstatuoti išlikusį tokį pat gerą MRU absolventų įsidarbinamumą per pastaruosius metus. 2015 m. sausio 14 dieną Lietuvos darbo biržoje registruoti 4,8 % nuo visų aukštųjų mokyklų absolventų registruotų Lietuvos darbo biržoje ir 0,05 % nuo visų bedarbių registruotų Lietuvos darbo biržoje. Universiteto absolventai darbo biržoje ilgai neužsibūna. Jauni, motyvuoti ir turintys išsilavinimą jaunuoliai vidutiniškai per tris mėnesius susiranda darbą ir sėkmingai įsitvirtina darbo rinkoje.

Mykolo Romerio universiteto vizija ir keliami tikslai yra tiesiogiai susiję su aukšta studijų kokybe, o ją užtikrina teigiami Lietuvos ir užsienio ekspertų įvertinimai. Tai lemia galimybes ir padeda lavinti studentų gebėjimus geriau prisitaikyti konkurencingoje darbo rinkoje. Aukštas absolventų įsidarbinimo lygis yra vienas reikšmingiausių universiteto kokybiškos veiklos rodiklių.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747