Apie projektą

Mykolo Romerio universitetas, kartu su partneriais Lietuvos savivaldybių asociacija ir Lietuvos prekybos įmonių asociacija nuo 2006 m. birželio 1 d. vykdo Europos struktūrinių fondų paramos projektą ,,Efektyvios Mykolo Romerio universiteto magistrantų praktikos/doktorantų stažuotės įgyvendinimo sistemos sukūrimas” pagal BPD 2.5 priemonę "Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje”.

Pagrindinis šios priemonės tikslas – įdiegti efektyvią magistrantų praktikos/doktorantų stažuotės įgyvendinimo Mykolo Romerio universiteto magistrantams ir doktorantams sistemą ir parengti specialistus, atitinkančius darbo rinkos poreikius.
Efektyvi praktikos/stažuotės sistema kuriama, įgyvendinant kelis specifinius tikslus:

 • parengti praktikos bei stažuotės metodikas, pagal kurias praktikos vadovai (tutoriai) įmonėse ir įstaigose galėtų dirbti su studentais bei pagal jas apmokyti praktikos vadovus;
 • sukurti darbo rinkos analizės metodiką;
 • sukurti informacinę duomenų bazę, kuria galėtų naudotis studentai, ieškodami darbo vietos, darbdaviai, turėtų galimybę susipažinti tiek su teikiamu Universitete išsilavinimu, tiek su potencialiais darbuotojais;
 • sukurti ir palaikyti horizontalius ryšius su partneriais, tobulinant mokslo ir studijų procesą.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėn. (2006 m. birželio 1d. – 2008 m. gegužės 30 d.).

Projekto tikslinės grupės: magistrantai, doktorantai, praktikos vadovai (tutoriai) įstaigose ir įmonėse, dėstytojai. Yra numatyta išsiųsti 150 magistrantų į praktikos vietas bei 6 doktorantus į stažuotės vietas.

Sukurta efektyvi praktikos/stažuotės atlikimo sistema leis efektyviau išnaudoti mokslinio potencialo galimybes viešajame ir privačiame sektoriuje. Taip studentai, atlikdami praktiką ar stažuotę pagal savo specialybę galėtų pagal vietos poreikį perduoti turimas žinias, inovacines idėjas, pritaikyti teorines žinias praktikoje, atlikti tyrimus bei apklausas. Įmonėms ir įstaigoms būtų naudinga leisti atliekantiems praktiką magistrantams susipažinti su aktualiausiais organizacijai iškilusiais klausimais, kurie galėtų sudaryti magistro baigiamųjų darbų pagrindą. Tuo būdu magistrų baigiamieji darbai galėtų spręsti konkrečias aktualiausias organizacijoms problemas, taip darniai jungiant teoriją ir praktiką. Baigęs studijas magistrantas galėtų lengviau susirasti darbą, o darbdavys galėtų priimti (įdarbinti) tuos asmenis, kuriuos jau pažįsta. Taip darbdaviams sudaroma galimybė išbandyti rinkos sąlygomis potencialius darbuotojus. Projekto numatytos sukurti duomenų bazės dėka, Universitetas galės disponuoti duomenimis, apie laisvas praktikos bei siūlomas stažuotės vietas, o potencialūs darbdaviai galės patys pasirinkti kokių specializacijų studentų jiems reikia jų įstaigose ar įmonėse.
Parengti praktikos vadovai įgytų vertingos ir pageidautinos patirties, kuri leistų jiems sėkmingai inkorporuoti į viešųjų ir/ar privačių subjektų struktūras, įvesti į jau egzistuojančią organizacinę kultūrą ne tik Universiteto studentus, bet ir kitus darbo patirties neturinčius naujus darbuotojus.

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747