Apie projektą

Kuriant Europos aukštojo mokslo erdvę, universitetams iškyla naujas iššūkis – sudaryti sąlygas aukštojo mokslo siekti įvairaus amžiaus žmonėms ir padėti jiems prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos poreikių. Šiam tikslui skirta Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento (BPD) 2.4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“. Prisidėdamas prie 2.4 priemonės įgyvendinimo Mykolo Romerio universitetas įvykdė projektą „Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas universitetinėse studijose“.

Projekto trukmė:

2006 m. gegužės mėn. - 2008 m. balandžio mėn.

Projekto tikslas:

Sukurti neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų žinių bei įgūdžių vertinimo ir pripažinimo sistemą ir pasiūlyti ją taikyti Lietuvos universitetinėms studijoms.

Projekto tikslui pasiekti keliami šie pagrindiniai uždaviniai:

      

1. Išanalizuota Europos universitetų patirtis vertinant ir pripažįstant neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytas žinias bei įgūdžius.

2. Ištirti suaugusiųjų neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo ir pripažinimo universitetinėse studijose poreikiai 4-iuose Lietuvos regionuose (Vilniaus, Klaipėdos, Kauno, Šiaulių). Toks tyrimas Lietuvoje atliktas pirmą kartą.

3. Sukurta neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo sistema Lietuvos universitetinėms studijoms.

4. Sukurta sistema įvertinta 3-ų Lietuvos ekspertų ir 1-o tarptautinio eksperto.

5. Atliekant eksperimentą, išbandytas pagrindinis neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo metodas – elektroninis aplankas, skirtas neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų dokumentavimui.

6. Publikuotas vadovą „Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų žinių bei įgūdžių vertinimas ir pripažinimas universitetinėse studijose“ bei moksliniai straipsniai, kuriuose pateikiami projekto metu atliktų mokslinių tyrimų rezultatai.

       

 

Projekto aktualumas:

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo ir pripažinimo sistema aktuali tiek aukštojo mokslo siekiantiems suaugusiesiems, tiek universitetams:

1. Sistema suteikia galimybę suaugusiesiems, turintiems įvairiose mokymosi aplinkose sukauptų žinių ir įgūdžių, universitetinį išsilavinimą įgyti per trumpesnį laiką ir mažesnėmis finansinėmis sąnaudomis.

2. Sistema padeda pritraukti į universitetus naują besimokančiųjų srautą – suaugusiuosius, sukaupusius neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų. Šis studentų srautas universitetams taps itin aktualus ateityje, nes esant dabartinei demografinei situacijai Lietuvoje jaunų besimokančiųjų skaičius mažėja.

 

Projekto koordinatorius ir pagrindinis vykdytojas:

Mykolo Romerio universitetas

Projekto partneriai:

Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas, Šiaulių universitetas


 

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747