Mokykis iš lyderių - MRU

Mokykis iš lyderių

Mentorystė

Mentorystė – tai mentoriaus ir studento bendradarbiavimas siekiant ugdyti studentą ir parengti jį ateities karjerai. Tai puikus būdas gauti atsakymus į studijų kelyje kylančius klausimus, auginti savo asmenybę ir plėtoti savo gebėjimus. Mentorius – turintis atitinkamos profesinės patirties lyderis ir patarėjas, kuris pasiruošęs atsakyti į Tau kylančius klausimus, gebantis ir norintis dalintis savo patirtimi ir žiniomis. Prisijunk ir pasinaudok puikia galimybe turėti Tave sėkmingos karjeros link palydėsiantį mentorių.

Kokių tikslų siekia studentai bendradarbiaudami su mentoriumi?

 • Susipažinti su būsimos profesijos atstovais, autoritetais;
 • Klausydamiesi karjeros istorijų kurti savąją;
 • Geriau pažinti organizacijas, jų misiją, darbo pareigas ir suvokti savo vertybes bei tikslus;
 • Geriau suprasti, kokias kompetencijas jie turi ir kokias kompetencijas dar reikėtų ugdyti;
 • Plėsti savo pažinčių ratą ir vėliau sėkmingiau integruotis į organizacijas;
 • Įgyti platesnį spektrą žinių – diskutuojant įvairiomis profesinėmis temomis, aptariant aktualius įvykius;
 • Sužinoti ir išbandyti papildomas mokymosi galimybes, kurias rekomenduotų mentorius;
 • Įvairių studijų ir darbo situacijų sprendimo, motyvacijos ir iššūkių klausimų aptarimo.

Siekiame, kad studento bendravimas su mentoriumi būtų turiningas ir padėtų augti abiem – studentui ir mentoriui.

Kokios veiklos gali būti vykdomos kartu?

 • Susitikimai ir diskusijos aktualiomis profesinėmis temomis;
 • Konsultacijos ir patarimai renkantis profesinį kelią, specializaciją ir pan.;
 • Pagalba analizuojant, identifikuojant ir ugdant savo kompetencijas;
 • Mentoriaus pateikiamų užduočių, situacijų sprendimas, atvejų analizė;
 • Vizitai į darbo vietas, įstaigas, šešėliavimo veiklos;
 • Veikla kartu – dalyvavimas renginiuose, žygiuose ir kt.

SVARBU: mentorystė yra grįsta laisvanorišku apsisprendimu ir abipusiu noru bendradarbiauti.

Kaip gali dalyvauti?

Universitetas palaiko dalykinius ryšius su įstaigomis bei organizacijomis, su universiteto alumnais ir nuolat plėtoja mentorių tinklą.

Rugsėjo mėnesį fakultetai kviečia studentus pildyti anketą ir išreikšti pageidavimą turėti mentorių. Gavę Tavo pageidavimą, atsižvelgdami į Tavo poreikius, pasiūlysime labiausiai tinkančią galimybę. Turėdamas kontaktus, jau spalio mėnesį galėsite pradėti bendradarbiavimą.