Publications

2013

HANDBOOKS

 1. Žukauskienė, Rita . Adolescence and Well-Being // Handbook of child well-being : theories, methods and policies in global perspective / editors: Asher Ben-Arieh ... [et al.]. Dordrecht : Springer, 2014. ISBN 9789048190621. ISBN 9789048190645 (e-book). P. 1713-1738 : lent. [M.kr. 06S]

ARTICLES

Articles in editions with international editorial board ISI DB

 1. Kuzinas, Arvydas . The power of colour on content: Associations, evoked by simple and complex pictures // Procedia - social and behavioral sciences. Amsterdam : Elsevier B.V. ISSN 1877-0428. 2013, vol. 84: The 3rd world conference on psychology, counseling and guidance, WCPCG-2012, p. 1397-1402. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct] [M.kr. 06S]

 2. Berne, S.; Frisén, A.; Schultze-Krumbholz, A.; Scheithauer, H.; Naruskov, K.; Luik, P.; Katzer, C.; Erentaitė, Rasa; Žukauskienė, Rita. Cyberbullying assessment instruments : asystematic review // Aggression and violent behavior. Oxford : Pergamon-Elsevier science LTD. ISSN 1359-1789. Vol. 18 iss. 2 (2013), p. 320-334. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. [IF: 2,137 (2012)] [M.kr. 06S]

 3. Valickas, Andrius; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. The role of career competencies on subjective well-being // Procedia - social and behavioral sciences. Amsterdam : Elsevier B.V. ISSN 1877-0428. 2014, vol. 116: 5th World conference on Educational sciences - WCES 2013, p. 2736-2740. [Science Direct; ISI Proceedings sąrašas] [M.kr. 03S, 06S]

 4. Raižienė, Saulė ; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Žukauskienė, Rita. School burnout and subjective well-being: evidence from cross-lagged relations in a 1-year longitudinal sample // Procedia - social and behavioral sciences. Amsterdam : Elsevier B.V. ISSN 1877-0428. 2014, vol. 116: 5th World conference on Educational sciences - WCES 2013, p. 3254-3258. [Science Direct; ISI Proceedings sąrašas] [M.kr. 06S]

 5. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa . The individual developmental trajectories of participation in school activities in adolescence // Procedia - social and behavioral sciences. Amsterdam : Elsevier B.V. ISSN 1877-0428. 2014, vol. 116: 5th World conference on Educational sciences - WCES 2013, p. 2731-2735. [Science Direct; ISI Proceedings sąrašas] [M.kr. 06S]

Articles and conferences abstracts in editions from international data bases

 1. Raižienė, Saulė ; Garckija, Renata. Gender differences in subjective well-being and feeling of safety at school : evidence from cross-lagged relations in a 1-year longitudinal sample // Socialinis darbas : mokslo darbai = Social work : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2013, t. 12, Nr. 1, p. 151-162. [SocINDEX with Full Text; Social Work Abstracts; Central & Eastern European Academic Source] [M.kr. 06S]

 2. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa ; Žukauskienė, Rita. Numatomas socialinis dalyvavimas vėlyvojoje paauglystėje: yra viena ar kelios raidos trajektorijos? // Socialinis darbas : mokslo darbai = Social work : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2013, t. 12, Nr. 1, p. 163-174. [SocINDEX with Full Text; Social Work Abstracts; Central & Eastern European Academic Source] [M.kr. 06S]

 3. Mitrauskas, Marijus; Bandzevičienė, Rita. Seksualinių nusikaltėlių psichosocialinių kriminalinės rizikos veiksnių lyginamoji analizė // Socialinis darbas : mokslo darbai = Social work : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2013, t. 12, Nr. 1, p. 175-186. [SocINDEX with Full Text; Social Work Abstracts; Central & Eastern European Academic Source] [M.kr. 06S]

 4. Žukauskas, Šarūnas; Žukauskienė, Rita. Materializmo ir subjektyvios gerovės ryšys skirtingas pajamas gaunančių tiriamųjų grupėse // Socialinis darbas : mokslo darbai = Social work : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2013, t. 12, Nr. 1, p. 187-200. [SocINDEX with Full Text; Social Work Abstracts; Central & Eastern European Academic Source] [M.kr. 06S]

 5. Kuzinas, Arvydas . Vaizdo elementų sukeliamų emocijų ryšys su suvokiamu šių elementų derėjimu // Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of young scientists / Šiaulių universitetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-8776. 2013, Nr. 1(39), p. 143-147. [CEEOL; IndexCopernicus] [M.kr. 08S, 06S]

Articles in international data bases editions with international editorial abroad

 1. Mockus, Antanas; Sondaitė, Jolanta; Butėnaitė, Joana. Socialiai aktyvių vyresnio amžiaus žmonių pasitenkinimo gyvenimu psichosocialinių veiksnių kokybinė analizė // Socialinis darbas : mokslo darbai = Social work : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2013, t. 12, Nr. 2, p. 340-352. [SocINDEX with Full Text; Social Work Abstracts; Central & Eastern European Academic Source] [M.kr. 06S]

 2. Valantinas, Antanas ; Čiuladienė, Gražina. Tėvų įsitraukimo į mokyklos gyvenimą, mokymosi pasiekimų ir mokytojo darbo vertinimo sąsajos // Socialinis darbas : mokslo darbai = Social work : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2013, t. 12, Nr. 2, p. 308-318. [SocINDEX with Full Text; Social Work Abstracts; Central & Eastern European Academic Source] [M.kr. 05S]

 3. Diržytė, Aistė ; Patapas, Aleksandras. Vartotojų pasitenkinimo viešojo sektoriaus paslaugomis ypatumai // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Mykolo Romerio universitetas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-2603. 2013, t. 13, Nr. 4, p. 557-566. [IndexCopernicus; Academic Search Complete; Central & Eastern European Academic Source] [M.kr. 03S, 06S]

 4. Diržytė, Aistė . Research on positivity and psychological capital at science and study institutions in the USA // Intelektinė ekonomika : mokslo darbų žurnalas = Intellectual economics : scientific reserch journal / Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vroclavo universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1822-8011. 2013, t. 7, Nr. 3(17), p. 389-395. [TOC Premier] [M.kr. 06S]

 5. Diržytė, Aistė ; Patapas, Aleksandras; Smalskys, Vainius; Udavičiūtė, Viktorija. Relationship between organizational commitment, job satisfaction, and positive psychological capital in Lithuanian organizations // International journal of business and social science. New York : Center for Promoting Ideas (CPI). ISSN 2219-1933. Vol. 4, no. 12 (2013), p. 115-122. [IndexCopernicus; ProQuest] [M.kr. 06S]

 6. Diržytė, Aistė ; Patapas, Aleksandras; Smalskys, Vainius. What personality traits make an effective leader? // International journal of arts and commerce. South Shields : Center for Enhancing Knowledge. ISSN 1929-7106. 2013, vol. 2, no. 10, p. 125-131. [IndexCopernicus] [M.kr. 06S]

 7. Žukauskienė, Rita ; Raižienė, Saulė; Malinauskienė, Oksana; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. Perceived parental rearing practices, supportive school environment, and self-reported emotional and behavioral problems among Lithuanian secondary school students // International journal of psychological studies. Toronto : Canadian Center of Science and Education. ISSN 1918-7211. Vol. 6, no. 1 (2014), p. 68-78. [DOAJ; ProQuest] [M.kr. 06S]

Articles in editions with international editorial board

 1. Bereznaja, Valentina [Bereznaja-Demidenko, Valentina]; Diržytė, Aistė. Job motivation with foreigners granted asylum // Europäische Fachhochschule = European applied sciences. Stuttgart : ORT Publishing. ISSN 2195-2183. № 1, vol. 1 (2013), p. 166-169. [M.kr. 06S]

Articles in international scientific editions with international editorial board

 1. Diržytė, Aistė; Sabaitytė, E.; Patapas, Aleksandras. Value - based education and intervention: importance society // Мемлекеттiк : басқару жəне мемлекеттiк қызмет ғылымu-талдау журналы = Государственное управление и государственная служба : научно-аналитический журнал = Public adminstration and civil service : scietific analytical jornal. Астана : Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Мемлекеттiк басқару академиясы. ISSN 1994-2370. [№] 4 (2013), p. 143-148. [M.kr. 03S, 06S]

Articles in Lithuanians' editorial board conferences material

 1. Gineitienė, Zinaida [Gineitienė, Zina]; Diržytė, Aistė; Remenytė, Vita. Corporate social responsibility as a competitive advantage tool // AVADA 2013: current interdisciplinary research in management and administration : proceedings of an international scientific conference, May 27-31, 2013, Vilnius-Net / Academic Association of Management and Administration. Vilnius : Academic Association of Management and Administration, 2013. ISBN 9786099546810. P. 17-26. [M.kr. 06S]

 2. Blauzdžiūnaitė, Kristina; Žukauskienė, Rita. Suvokto tėvų auklėjimo stiliaus sąsajos su depresijos simptomais paauglystėje: moderuojantis lyties, amžiaus bei asmenybės bruožų vaidmuo // Jaunųjų mokslininkų psichologų darbai. Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 2029-9958. 2013, Nr. 2, p. 35-39. [M.kr. 06S]

Theses in editorial board conferences material

 1. Sondaitė, Jolanta . Tarpvalstybinė šeimos mediacija : psichologiniai aspektai // Psichologija sveikatai ir gerovei : Lietuvos psichologų kongresas 2013 : 2013 m. balandžio 25-27 d. Vilnius : kongreso pranešimų santraukų leidinys / Vilniaus universitetas, Lietuvos psichologų sąjunga. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. ISBN 9786094591945. P. 55. [M.kr. 06S]

 2. Reches, Ruth; Sondaitė, Jolanta. Traumuojančių holokausto prisiminimų įtaka tapatumo patirčiai // Psichologija sveikatai ir gerovei : Lietuvos psichologų kongresas 2013 : 2013 m. balandžio 25-27 d. Vilnius : kongreso pranešimų santraukų leidinys / Vilniaus universitetas, Lietuvos psichologų sąjunga. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. ISBN 9786094591945. P. 52. [M.kr. 06S]

 3. Butėnaitė, Joana; Sondaitė, Jolanta. Gyvenimo prasmė ir subjektyvi gerovė : laimingas gyvenimas senatvėje - prasmingas gyvenimas? // Psichologija sveikatai ir gerovei : Lietuvos psichologų kongresas 2013 : 2013 m. balandžio 25-27 d. Vilnius : kongreso pranešimų santraukų leidinys / Vilniaus universitetas, Lietuvos psichologų sąjunga. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. ISBN 9786094591945. P. 22. [M.kr. 06S]

 4. Pukinskaitė, Rūta . The analysis of key e-health related projects in Lithuania // SOCIN 2013 : Social technologies'13. Development of social technologies in the complex world : special focus on e-health : conference abstracts : 10-11 October, 2013 [elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2013. ISBN 9789955195870. P. 90. [M.kr. 03S]

 5. Mitrauskas, Marijus; Bandzevičienė, Rita. Psychological research of sex offenders in Lithuania : state of the art and implications for the future // SOCIN 2013 : international interdisciplinary conference on social innovations “Social innovations : theoretical and practical insights” : conference abstracts [elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2013. ISBN 9789955195887. P. 2-3. [M.kr. 06S]

 6. Diržytė, Aistė . Lithuanian residents’ well-being, mindfulness, and psychological capital // SOCIN 2013 : international interdisciplinary conference on social innovations “Social innovations : theoretical and practical insights” : conference abstracts [elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2013. ISBN 9789955195887. p. 112-113. [M.kr. 06S]

 7. Raižienė, Saulė ; Vosylis, Rimantas; Žukauskienė, Rita. Externalizing and/or internalizing symptoms and achievement of adulthood criteria among Lithuanian emerging adults // ECP 2013 : the 13th European Congress of psychology, Stockholm, Sweden 9-12 July 2013 : final program. Stockholm, 2013. P. 1. [M.kr. 06S]

 8. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa ; Gabrialavičiūtė, Ingrida. The role of school context on subjective well-being in adolescence // ECP 2013 : the 13th European Congress of psychology, Stockholm, Sweden 9-12 July 2013 : final program. Stockholm, 2013. P. 1. [M.kr. 06S]

 9. Raižienė, Saulė ; Garckija, Renata. Family context, religiosity and depression of Lithuanian adolescents // ECP 2013 : the 13th European Congress of psychology, Stockholm, Sweden 9-12 July 2013 : final program. Stockholm, 2013. P. 1. [M.kr. 06S]

 10. Raižienė, Saulė [Raiziene, S.] ; Garckija, Renata. Feeling of safety at school and subjective well being: evidence from cross-lagged relations in a 1-year longitudinal sample // The 16th European conference on developmental psychology : abstract book, September 3-7, 2013, Lausanne, Switzerland / University of Lausanne [elektroninis išteklius]. Lausanne : University of Lausanne, 2013. P. 73. [M.kr. 06S]

 11. Vosylis, Rimantas ; Žukauskienė, Rita; Malinauskienė, Oksana. Comparison of internet based versus paper-and-pencil administered assessment of positive development indicators in adolescent’s sample // The 16th European conference on developmental psychology : abstract book, September 3-7, 2013, Lausanne, Switzerland / University of Lausanne [elektroninis išteklius]. Lausanne : University of Lausanne, 2013. P. 380. [M.kr. 06S]

 12. Žukauskienė, Rita ; Malinauskienė, Oksana. The effect of personality traits and values on adolescents’ prosocial orientation // The 16th European conference on developmental psychology : abstract book, September 3-7, 2013, Lausanne, Switzerland / University of Lausanne [elektroninis išteklius]. Lausanne : University of Lausanne, 2013. P. 182. [M.kr. 06S]

 13. <vėluojanti> Pukinskaitė, Rūta; Žentelytė, Birutė. Ar gyvenimo prasmės patyrimas gali prognozuoti gyvenimo būdą ir sveikatą? // Psichologija sveikatai ir gerovei : Lietuvos psichologų kongresas 2013 : 2013 m. balandžio 25-27 d. Vilnius : kongreso pranešimų santraukų leidinys / Vilniaus universitetas, Lietuvos psichologų sąjunga. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. ISBN 9786094591945. P. 51. [M.kr. 06S]

 14. <vėluojanti> Diržytė, Aistė; Patapas, Aleksandras. Viešojo sektoriaus darbuotojų pasitenkinimo darbu ypatumai // Public administration in Central Europe : in search of tradition : international virtual conference presentation summaries, 7-8 November, 2013 [elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolas Romeris Universitety, 2013. ISBN 9789955196037. P. 16-17. [M.kr. 06S]

 15. <vėluojanti> Butėnaitė, Joana; Sondaitė, Jolanta. Sense of meaning in the old age // Achievements of modern science in the field of energy saving technology (based on the research of young scientists) = Достижения современной науки в области энергосбережения : the first international conference : 4-7 December 2013. Чебоксары : Пегас, 2013. ISBN 9785912250613. P. 83-84. [M.kr. 0

Articles and theses in non-editorial board conferences material

 1. Blauzdžiūnaitė, Kristina; Žukauskienė, Rita. Suvokto tėvų auklėjimo stiliaus sąsajos su saviverte ir su depresijos simptomais paauglystėje // Studentų moksliniai tyrimai 2012/2013 : konferencijos pranešimų santraukos. D. I. Vilnius : Lietuvos mokslo taryba, 2013. ISBN 9789955613534. P. 35-37. [M.kr. 06S]

 2. Blauzdžiūnaitė, Kristina; Žukauskienė, Rita. Suvokto tėvų auklėjimo stiliaus sąsajos su depresijos simptomais paauglystėje: moderuojantis lyties, amžiaus bei asmenybės bruožų vaidmuo // Studentų moksliniai tyrimai 2012/2013 : konferencijos pranešimų santraukos. D. I. Vilnius : Lietuvos mokslo taryba, 2013. ISBN 9789955613534. P. 38-40. [M.kr. 06S]

 3. Diržytė, Aistė . Tėvų ir globėjų atjautos vaikams ugdymas naudojant kognityvinę terapiją // Rūpi vaikai - padėkim tėvams : tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, 2013 m. gruodžio 6 d. : konferencijos medžiaga / Vilniaus universitetas. Filosofijos fakultetas. Psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų mokymo centras. Vilnius : VU l-kla, 2013. ISBN 9786094592607. P. 26. [M.kr. 06S]

 4. Sondaitė, Jolanta . Psichologiniai šeimos mediacijos aspektai: praktinė patirtis // Rūpi vaikai - padėkim tėvams : tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, 2013 m. gruodžio 6 d. : konferencijos medžiaga / Vilniaus universitetas. Filosofijos fakultetas. Psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų mokymo centras. Vilnius : VU l-kla, 2013. ISBN 9786094592607. P. 25. [M.kr. 06S]

Scientific publications, scientific sources publications, articles in cultural, career and scientific popularization editions

 1. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa . Kas trukdo ugdyti vaiko kūrybingumą ir kaip ugdyti kūrybingas individualybes? // Žvirblių takas : leidinys vaikams. Vilnius : Gimtasis žodis. ISSN 1392-1037. 2013, Nr. 4, p. 11-13. [M.kr. 06S]

APPLIED SCIENTIFIC WORKS

(Dictionaries, manuals, encyclopedias, bibliograpfies)

 1. Diržytė, Aistė; Vrubliauskaitė, Kristina. Mokymų programa ir vadovas karštosios linijos 116 000 operatoriams ir atvejų vadybininkams. Vilnius : Vadybos ir psichologijos institutas, 2013. 260 p. : priedai. [M.kr. 06S]

OTHER SCIENCE WORKS

 1. Žukauskienė, Rita (redakt.) ; Raižienė, Saulė (redakt.); Gabrialavičiūtė, Ingrida (redakt.); Garckija, Renata (redakt.). The 15th European social cognition network transfer of knowledge conference (ESCON 2013): August 27th-1st of September, 2013 : program and abstracts. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013. 96 p. : lent. ISBN 9786098080315. [M.kr. 06S]

TRANSLATIONS

 1. Diržytė, Aistė (vert.) . Moterys, kurios nerimauja per stipriai : kaip nustoti jaudintis ir nerimauti, kad nesugriautumėte savo gyvenimo / Holly Hazlett-Stevens ; iš anglų kalbos vertė Aistė Diržytė. Vilnius : Vaga, 2013. 176 p. ISBN 9785415023202. [M.kr. 06S]

OTHER PUBLICATIONS

 1. Erentaitė, Rasa (aut., disert.) . Gender identity and its links to other aspects of psychological functioning in adolescence = Lyties tapatumas ir jo sąsajos su kitais psihologinio funkcionavimo aspektais paauglystėje : doctoral dissertation : social sciences, psychology (06 S) / Rasa Erentaitė ; Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013. 164 p. : iliustr, lent, priedai. ISBN 9789955195320. [M.kr. 06S]

 2. Norvilė, Natalija (aut., disert.) . Bedarbystės patyrimas ir jo sąsajos su psichologine gerove : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, psichologija (06 S). Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2014. 210 p. : lent. ISBN 9789955196167. [M.kr. 06S]

 3. Kuzinas, Arvydas (aut., disert.) . Emocinių reakcijų į vaizdo elementus (spalvą, formą, turinį) ypatumai : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, psichologija (06 S) / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2014. 126 p. ISBN 9789955196365. [M.kr. 06S]

2012

HANDBOOKS

1. Diržytė, Aistė; Sondaitė, Jolanta; Norvilė, Natalija; Čėsnienė, Ilona; Justickis, Viktoras; Raižienė, Saulė; Mažeikienė, Aistė; Valickas, Andrius; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. Verslo psichologija : vadovėlis / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. 233 p. : lent. ISBN 9789955193630. [M.kr. 06S]

2. Žukauskienė, Rita. Raidos psichologija : integruotas požiūris. Papild. ir atnauj. laida. Vilnius : Margi raštai, 2012. 677 p. : iliustr. ISBN 9789986094302. [M.kr. 06S]

OTHER METHODOLOGICAL GUIDELINES

1. Bandzevičienė, Rita. Psichoterapijos kryptys : integratyvioji psichoterapija : metodinė priemonė / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011. 108 p. ISBN 9789955193586. [M.kr. 06S]

2. Sondaitė, Jolanta. Socialinės psichologijos praktinės užduotys : metodinė priemonė / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011. 60 p. : iliustr, lent. ISBN 9789955193593. [M.kr. 06S]

3. Erentaitė, Rasa; Žukauskienė, Rita. Akademinio raštingumo pagrindai : metodinė priemonė / Rasa Erentaitė, Rita Žukauskienė ; Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011. 105 p. : lent. ISBN 9789955193579. [M.kr. 06H]

4. Valantinas, Antanas; Auškelis, Remigijus; Bujanauskienė, Vitalija; Gedvilienė, Genutė; Gudžinskienė, Vida; Indrašienė, Valdonė; Merfeldaitė, Odeta; Motiejūnienė, Elena; Vingelienė, Saulė. BMT metodinės rekomendacijos : [projekto "Besimokančių mokyklų tinklai" leidinys] / Antanas Valantinas ... [et al.]. Utena : Utenos Indra, 2011. 63 p. : iliustr, lent. ISBN 9786094550027. [M.kr. 07S]

ARTICLES

Articles in editions with international editorial board ISI DB

1. Griškova-Bulanova, Inga [Griskova-Bulanova, Inga]; Paškevič, Jevgenij [Paskevic, Jevgenij]; Mačiulis, Valentinas; Rukšėnas, Osvaldas [Ruksenas, Osvaldas]; Arnfred, Sidse M.. The level of arousal modulates P50 peak amplitude // Neuroscience letters. Shannon : Elsevier Ireland Ltd. ISSN 0304-3940. Vol. 499, iss. 3 (2011), p. 204-207. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct; MEDLINE; Chemical Abstracts; BasicBIOSIS]. [IF: 2,105 (2011)] [M.kr. 02B]

2. Griškova-Bulanova, Inga; Rukšėnas, Osvaldas; Dapšys, Kastytis; Mačiulis, Valentinas; Arnfred, Sidse M.. P50 potential-associated gamma band activity : modulation by distraction // Acta neurobiologiae experimentalis Warsaw : Polska Akademia Nauk. ISSN 0065-1400. 2012, vol. 72, iss. 1, p. 102-109. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr. 06S]

3. Erentaitė, Rasa; Žukauskienė, Rita; Beyers, Wim; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. Is news media related to civic engagement? The effects of interest in and discussions about the news media on current and future civic engagement of adolescents // Journal of adolescence. London : Elsevier Science. ISSN 0140-1971. 2012, vol. 35, iss. 3, p. 587-597. [Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); MEDLINE; PubMed]. [IF: 2,050 (2011)] [M.kr. 06S]

4. Erentaitė, Rasa; Bergman, Lars R.; Žukauskienė, Rita. Cross-contextual stability of bullying victimization: a person-oriented analysis of cyber and traditional bullying experiences among adolescents // Scandinavian journal of psychology / Scandinavian Psychological Associations. Oxford : Wiley-Blackwell. ISSN 0036-5564. 2012, vol. 53 iss. 2, p. 181-190. [Scopus; PubMed; Social Sciences Citation Index (Web of Science)]. [IF: 1,521 (2011)] [M.kr. 06S]

5. Mõttus, René; Allik, Jüri; Realo, Anu; Pullmann, Helle; Rossier, Jérôme; Zecca, Gregory; Ah-Kion, Jennifer; Amoussou-Yéyé, Dénis; Bäckström, Martin; Barkauskienė, Rasa [Barkauskiene, R.]; Barry, Oumar; Bhowon, Uma; Björklund, Fredrik; Bochaver, Aleksandra; Bochaver, Konstantin; de Bruin, Gideon P.; Cabrera, Helena F.; Chen, Xiaohua Sylvia; Church, A. Timothy; Cissé, Daouda Dougoumalé; Dahourou, Donatien; Feng, Xiaohang; Guan, Yanjun; Hwang, Hyi-Sung; Idris, Fazilah; Katigbak, Marcia S.; Kuppens, Peter; Kwiatkowska, Anna; Laurinavičius, Alfredas [Laurinavicius, Alfredas]; Mastor, Khairul Anwar; Matsumoto, David; Riemann, Rainer; Schug, Joanna; Simpson, Brian; Tseung, Caroline Ng. Comparability of self-reported conscientiousness across 21 countries // European journal of personality [elektroninis išteklius]. [Bognor Regis] : John Wiley & Sons. ISSN 1099-0984. 2012, vol. 26, iss. 3, p. 303-317 : lent. [Web of Science (Thomson ISI); Scopus; Sociological abstracts (CSA); VINITI] [M.kr. 06S]

6. Flenagan, Constance; Beyers, Wim; Žukauskienė, Rita. Political and civic engagement development in adolescence // Journal of adolescence. London : Elsevier Science. ISSN 0140-1971. 2012, vol. 35, iss. 3, p. 471-473. [Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); MEDLINE]. [IF: 2,050 (2011)] [M.kr. 06S]

Articles and thesis in conferences ISI Proceedings data base

1. Mažeikienė, Aistė; Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina. Business negotiations and business meetings: communication in the bargaining process // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012. [elektroninis išteklius] / Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius : Technika. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094571169 CD. p. 683-692. [ISI Proceedings sąrašas] [M.kr. 04S]

Articles and conferences abstracts in international data bases editions

1. Žukauskienė, Rita; Malinauskienė, Oksana; Erentaitė, Rasa. Tėvų auklėjimo stiliaus ir emocinio intelekto sąsajos su vyresniųjų paauglių saviveiksmingumu bei saviverte pagal lytį // Psichologija : mokslo darbai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0359. 2011, t. 44, p. 22-41. [Academic Search Complete; Central & Eastern European Academic Source] [M.kr. 06S]

2. Dapšys, Kastytis; Griškova-Bulanova, Inga; Kaukėnas, Rolandas; Šiurkutė, Aldona; Mačiulis, Valentinas. Elektros impulsų terapijos poveikis klausos sukeltajam potencialui P300 nuotaikos sutrikimų ir šizofrenijos spektro sutrikimų atveju // Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga = Health science : public health, medicine, nursing. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2011, t. 22, Nr. 1(80), p. 82-88. [IndexCopernicus] [M.kr. 06B]

3. Marengolcienė, Marija; Petraitienė, Sigita; Garckija, Renata; Usonis, Vytautas. Streptococcus pnemoniae nešiojimo pokyčiai sveikų iki trejų metų amžiaus vaikų nosiaryklėje // Vaikų pulmonologija ir alergologija : pusmetinis žurnalas pediatrams, vaikų pulmonologams ir alergologams, bendrosios praktikos gydytojams ir pediatrams / Lietuvos pediatrų draugija, Lietuvos vaikų pulmonologų draugija, Lietuvos Respublikos ERS narių asociacija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5261. 2011, t. 14, Nr. 2 (spalis), p. 15-21. [IndexCopernicus] [M.kr. 06B] [MRU mokslo programa: Gyvenimo kokybės gerinimas ir užimtumo galimybių didinimas]

4. Šilys, Arvydas; Saladis, Tomas; Justickis, Viktoras; Gurevičius, Romualdas. Diagnostikos ir gydymo standartų konkurencinis sugretinimas - šiuolaikinis būdas suvienodinti paslaugų kokybę ir galimybė tobulinti standartų kūrimą // Visuomenės sveikata = Public health / Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2012, [Nr.] 1(56), p. 49-61. [IndexCopernicus] [M.kr. 01S]

5. Raižienė, Saulė. Suvokto nesaugumo kaimynystėje ir paauglių pilietiškumo sąryšis // Socialinis darbas : mokslo darbai = Social work : academic papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2012, Nr. 11(1), p. 187-196. [SocINDEX with Full Text; Social Work Abstracts; Central & Eastern European Academic Source] [M.kr. 07S]

6. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Žukauskienė, Rita. Dalyvavimo mokyklos veikloje raidos trajektorijos vėlyvojoje paauglystėje // Socialinis darbas : mokslo darbai = Social work : academic papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2012, Nr. 11(1), p. 197-208. [SocINDEX with Full Text; Social Work Abstracts; Central & Eastern European Academic Source] [M.kr. 06S]

7. Žukauskas, Šarūnas; Žukauskienė, Rita. Studentų nuostatos skolinimosi atžvilgiu ir jų skolinimosi elgesys // Socialinis darbas : mokslo darbai = Social work : academic papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2012, Nr. 11(1), p. 209-220. [SocINDEX with Full Text; Social Work Abstracts; Central & Eastern European Academic Source] [M.kr. 06S]

8. Reches, Ruth; Sondaitė, Jolanta. Traumatic memories of Holocaust survivors’ and their effect on the experience of identity // Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of young scientists / Šiaulių universitetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-8776. 2012, Nr. 2(35), p. 83-85. [CEEOL; IndexCopernicus] [M.kr. 06S]

9. Justickis, Viktoras; Uscila, Rokas; Kiškis, Alfredas. Two-rays approach in the integration of victimological and recorded data on criminality // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1392-6195. 2012, Nr. 19(2), p. 803-820. [Academic Search Complete; TOC Premier; IndexCopernicus] [M.kr. 01S]

10. Justickis, Viktoras; Saladis, Tomas. Medicinos standartai administracinės teisės sistemoje // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2012, Nr. 4(3), p. 1063-1083. [IndexCopernicus; SocINDEX with Full Text] [M.kr. 01S, 06B]

Articles in abroad editorial board editions

1. Laurinavičius, Alfredas; Žukauskienė, Rita; Ustinavičiūtė, Laura. Explaining vulnerability to risk and harm // Children, risk and safety online : research and policy challenges in comparative perspective / edited by Sonia Livingstone, Lesile Haddon and Anke Görzig. Bristol : Policy Press, 2012. ISBN 9781847428820. P. 297-308. [M.kr. 06S]

Articles and theses in editorial board conferences abstracts material

1. Vaštakaitė, Agnė; Norvilė, Natalija. Savęs vertinimo (CSE) ir laiko struktūros įtaka bedarbių psichologinei gerovei // Socialinių transformacijų raiška : konferencijos straipsnių leidinys : Jaunųjų tyrėjų konferencija / Mykolo Romerio universitetas. Doktorantų draugija, Akademinė vadybos ir administravimo asociacija (AVADA) [elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. ISBN 9789955194354. P. 75-88. [M.kr. 06S]

2. Raižienė, Saulė. Šeimos ir mokyklos aplinkos vaidmuo paauglių ketinimui emigruoti // Mokslas praktikai - praktika mokslui : recenzuotas kongreso pranešimų santraukų leidinys : Lietuvos psichologų kongresas - 2012 : 2012 m. gegužės 10-13 d, Klaipėda, Lietuva / Lietuvos psichologų sąjunga, Klaipėdos universitetas. Klaipėda : Žemaitijos spauda, 2012. ISBN 9789955839477. p. 107. [M.kr. 06S]

3. Pukinskaitė, Rūta. Studentų miego kokybės sąsajos su psichosocialinio funkcionavimo ypatybėmis // Mokslas praktikai - praktika mokslui : recenzuotas kongreso pranešimų santraukų leidinys : Lietuvos psichologų kongresas - 2012 : 2012 m. gegužės 10-13 d, Klaipėda, Lietuva / Lietuvos psichologų sąjunga, Klaipėdos universitetas. Klaipėda : Žemaitijos spauda, 2012. ISBN 9789955839477. p. 106. [M.kr. 06S]

4. Zavadskė, Airida; Rastenytė, Santa; Laurinavičius, Alfredas. Klientų aptarnavimo klausimyno (customer service profile) pagrindinės psichometrinės charasteristikos // Mokslas praktikai - praktika mokslui : recenzuotas kongreso pranešimų santraukų leidinys : Lietuvos psichologų kongresas - 2012 : 2012 m. gegužės 10-13 d, Klaipėda, Lietuva / Lietuvos psichologų sąjunga, Klaipėdos universitetas. Klaipėda : Žemaitijos spauda, 2012. ISBN 9789955839477. P. 141. [M.kr. 06S]

5. Ustinavičiūtė, Laura; Laurinavičius, Alfredas; Žukauskienė, Rita. Pakartotinio nusikalstamumo vertinimas naudojant OASys metodiką : prognostinio validumo tyrimas Lietuvos nuteistųjų imtyje // Mokslas praktikai - praktika mokslui : recenzuotas kongreso pranešimų santraukų leidinys : Lietuvos psichologų kongresas - 2012 : 2012 m. gegužės 10-13 d, Klaipėda, Lietuva / Lietuvos psichologų sąjunga, Klaipėdos universitetas. Klaipėda : Žemaitijos spauda, 2012. ISBN 9789955839477. P. 132. [M.kr. 06S]

6. Šap, Valija; Sondaitė, Jolanta. Subjektyvus tėvų atstūmimo išgyvenimas : kokybinė analizė // Mokslas praktikai - praktika mokslui : recenzuotas kongreso pranešimų santraukų leidinys : Lietuvos psichologų kongresas - 2012 : 2012 m. gegužės 10-13 d, Klaipėda, Lietuva / Lietuvos psichologų sąjunga, Klaipėdos universitetas. Klaipėda : Žemaitijos spauda, 2012. ISBN 9789955839477. P. 121-122. [M.kr. 06S]

7. Mackonienė, Renata; Norvilė, Natalija; Vasiljeva, Evelina. Lietuvos mokyklos psichologų pasitenkinimo darbu, saviveiksmingumo, perdegimo ir proaktyvios streso įveikos sąsajos // Mokslas praktikai - praktika mokslui : recenzuotas kongreso pranešimų santraukų leidinys : Lietuvos psichologų kongresas - 2012 : 2012 m. gegužės 10-13 d, Klaipėda, Lietuva / Lietuvos psichologų sąjunga, Klaipėdos universitetas. Klaipėda : Žemaitijos spauda, 2012. ISBN 9789955839477. P. 7-79. [M.kr. 06S]

8. Kaniušonytė, Goda; Truskaukaitė, Inga. Nuostatos į emigraciją ir asmenybės bruožų sąsajos // Mokslas praktikai - praktika mokslui : recenzuotas kongreso pranešimų santraukų leidinys : Lietuvos psichologų kongresas - 2012 : 2012 m. gegužės 10-13 d, Klaipėda, Lietuva / Lietuvos psichologų sąjunga, Klaipėdos universitetas. Klaipėda : Žemaitijos spauda, 2012. ISBN 9789955839477. P. 64. [M.kr. 06S]

9. Kalpokienė, Vaida; Grigutytė, Neringa. Sveikatos sistemoje dirbančių psichologų profesinio tapatumo jausmas : nuo Pelenės iki Ledo karalienės // Mokslas praktikai - praktika mokslui : recenzuotas kongreso pranešimų santraukų leidinys : Lietuvos psichologų kongresas - 2012 : 2012 m. gegužės 10-13 d, Klaipėda, Lietuva / Lietuvos psichologų sąjunga, Klaipėdos universitetas. Klaipėda : Žemaitijos spauda, 2012. ISBN 9789955839477. P. 61-62. [M.kr. 06S]

10. Endriulaitienė, Auksė; Šeibokaitė, Laura; Raižienė, Saulė. Lietuvių rizikingas vairavimas : empiriniais įrodymais grįsta diskusija // Mokslas praktikai - praktika mokslui : recenzuotas kongreso pranešimų santraukų leidinys : Lietuvos psichologų kongresas - 2012 : 2012 m. gegužės 10-13 d, Klaipėda, Lietuva / Lietuvos psichologų sąjunga, Klaipėdos universitetas. Klaipėda : Žemaitijos spauda, 2012. ISBN 9789955839477. P. 33-34. [M.kr. 06S]

11. Kajokienė, Ilona. Paauglių merginų seksualumo patyrimas hermeneutiniu žvilgsniu // Socialinių transformacijų raiška : konferencijos santraukų knyga : jaunųjų tyrėjų konferencija, 2012 m. birželio 6 d, Vilnius / Mykolo Romerio universitetas. Doktorantų draugija, Akademinė vadybos ir administravimo asociacija (AVADA) [elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. ISBN 9789955194347. P. 51-52. [M.kr. 06S]

12. Vaštakaitė, Agnė; Norvilė, Natalija. Savęs vertinimo (CSE) ir laiko struktūros įtaka bedarbių psichologinei gerovei // Socialinių transformacijų raiška : konferencijos santraukų knyga : jaunųjų tyrėjų konferencija, 2012 m. birželio 6 d, Vilnius / Mykolo Romerio universitetas. Doktorantų draugija, Akademinė vadybos ir administravimo asociacija (AVADA) [elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. ISBN 9789955194347. P. 34-36. [M.kr. 06S]

13. Kuzinas, Arvydas. The power of colour on content: associations, evoked by simple and complex picture // 3rd World conference on psychology, counseling and guidance, WCPCG-2012 : 09-12 May 2012, Izmir, Turkey / Akdeniz University ... [et al.]. 2012, P. 1. [M.kr. 06S]

Articles and theses in non-editorial board conferences abstracts material

1. Mažeikienė, Aistė. Manipuliacijos derybose: atkirčio galimybės nesąžiningiems derybų metodams // Psichologijos įrankiai - verslui : III-oji mokslinė-praktinė konferencija : 2012 m. birželio 7 d. / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. P. 19-21. [M.kr. 06S]

2. Kontrimaviciūtė, Dovilė; Rakštikas, Paulius. Moterų ir vyrų vadovavimo bei motyvavimo ypatumai // Psichologijos įrankiai - verslui : III-oji mokslinė-praktinė konferencija : 2012 m. birželio 7 d. / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. P. 32-33. [M.kr. 06S]

3. Butylov, Roman; Rakštikas, Paulius. Darbuotojų darbo vietos personalizavimo, įsipareigojimo organizacijai ir darbo motyvacijos sąsajos // Psichologijos įrankiai - verslui : III-oji mokslinė-praktinė konferencija : 2012 m. birželio 7 d. / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. P. 17-18. [M.kr. 06S]

4. Žukaitytė, Simona; Bandzevičienė, Rita. Naujų darbuotojų prisitaikymo verslo organizacijose sąsajos su kertiniu savęs vertinimu // Psichologijos įrankiai - verslui : III-oji mokslinė-praktinė konferencija : 2012 m. birželio 7 d. / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. P. 4-5. [M.kr. 06S]

5. Smailytė, Lina; Kuzinas, Arvydas. Penkių didžiųjų asmenybės bruožų sąsajos su prekiniam ženklui priskiriamais asmenybės bruožais jo pasirinkimo procese // Psichologijos įrankiai - verslui : III-oji mokslinė-praktinė konferencija : 2012 m. birželio 7 d. / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. P. 2-3. [M.kr. 06S]

6. Masalskienė, Eglė. Mąstymo budas, verslumas ir verslas // Psichologijos įrankiai - verslui : III-oji mokslinė-praktinė konferencija : 2012 m. birželio 7 d. / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. P. 41-42. [M.kr. 06S]

7. Vasiliauskaitė, Rūta; Norvilė, Natalija. Vadovų ir darbuotojų įsitraukimo į neformalią komunikaciją sąsajos su organizacijoje vykstančiais procesais // Studentų moksliniai tyrimai 2011/2012. D. 1 : konferencijos pranešimų santraukos / Lietuvos mokslo taryba. Vilnius : Lietuvos mokslo taryba, 2012. ISBN 9789955786603. P. 47-49. [M.kr. 06S]

8. Nedzveckas, Kęstutis; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. Asmeninių interesų vaidmuo karjeros adaptabilumui // Studentų moksliniai tyrimai 2011/2012. D. 1 : konferencijos pranešimų santraukos / Lietuvos mokslo taryba. Vilnius : Lietuvos mokslo taryba, 2012. ISBN 9789955786603. P. 27-28. [M.kr. 06S]

9. Segal, A.; Bandzevičienė, Rita. Projektas "Lyderystės mokykla" // Studentų moksliniai tyrimai 2011/2012. D. 1 : konferencijos pranešimų santraukos / Lietuvos mokslo taryba. Vilnius : Lietuvos mokslo taryba, 2012. ISBN 9789955786603. P. 60-61. [M.kr. 06S]

10. Justickis, Viktoras; Markevičius, Nikolajus. The role of small states in the global economy // Democracy and development - Taiwan and the Baltic Countries in comparative perspective : conference : invitation programme / the Latvian Academy of Sciences and the Taiwan Foundation for Democracy in c-operation with the Taipei Mission in Latvia. Riga, [2012]. P. 1. [M.kr. 04S]

11. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa [Pilkauskaite-Valickiene, Rasa]. Adolescents’ participation in school activities : results from longitudinal study in Lithuanian sample // 4th world conference on educational sciences : 02-05 February 2012, Barcelona - Spain [elektroninis išteklius]. Barcelona, 2012. P. 1. [M.kr. 06S]

12. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa [Pilkauskaite-Valickiene, Rasa]; Žukauskienė, Rita [Zukauskiene, Rita]. Changes in adolescents’ participation in voluntary activities over four-year period // ISSBD 2012 : abstract book. 22nd biennial meeting, July 8-12, 2012. [elektroninis išteklius] / University of Alberta. Edmonton : International Society for the Study of Behavioural Development, 2012. P. 213. [M.kr. 06S]

13. Valickas, Andrius; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. The role of career development competencies on occupational identity construction in public sector // ISSBD 2012 : abstract book. 22nd biennial meeting, July 8-12, 2012. [elektroninis išteklius] / University of Alberta. Edmonton : International Society for the Study of Behavioural Development, 2012. P. 322-323. [M.kr. 06S]

Scientific publications, scientific reviews, articles in cultural, proffesional and scientific populiarization editions

1. Mažeikienė, Aistė. Kas lemia mokymų efektyvumą? : Lektorių stilius ir dalyvių "kaukių balius" // Vadovas. Vilnius : Pačiolis. ISSN 2029-0861. 2012, Nr. 1(182) (sausis), p. 12-17; 2012, Nr. 2(183) (vasaris), p. 8-11; 2012, Nr. 3(184) (kovas), p. 15-19. [M.kr. 06S]

2. Raižienė, Saulė; Banaitienė, Agnė. Animaciniai filmukai - lavina ar klaidina? // Mamos žurnalas. Vilnius : Mamos žurnalas. ISSN 1648-1305. 2012, sausis, p. 46-47. [M.kr. 06S] [MRU mokslo programa: Gyvenimo kokybės gerinimas ir užimtumo galimybių didinimas]

3. Masalskienė, Eglė. Stresas darbe: ko griebtis? // Aš ir psichologija. Kaunas : Leidybos studija. ISSN 1822-9506. 2012, Nr. 2 (kovas), p. 14-17. [M.kr. 06S]

4. Masalskienė, Eglė; Šiukšta, Raimondas. Charakteris: likimo dovana ar mūsų darbo vaisius? // Aš ir psichologija. Kaunas : Leidybos studija. ISSN 1822-9506. 2012, Nr. 5 (birželis), p. 32-35. [M.kr. 06S]

5. Masalskienė, Eglė. Gera komanda - mūsų komanda. Mes viską galim - mes nugalėsim! // Vadovas. Vilnius : Pačiolis. ISSN 2029-0861. 2012, Nr. 4(185) (balandis), p. 4-7. [M.kr. 06S]

6. Masalskienė, Eglė. Ar klientas visada teisus? // Biuro administravimas : žurnalas biuro darbuotojams. Vilnius : Pačiolis. ISSN 1648-8083. 2012, Nr. 3(99) (kovas), p. 6-11. [M.kr. 06S]

7. Masalskienė, Eglė. Psichologijos įrankiai verslui // Vadovas. Vilnius : Pačiolis. ISSN 2029-0861. 2012, Nr. 7-8(188-189) (liepa-rugpjūtis), p. 39-43. [M.kr. 06S]

8. Masalskienė, Eglė. Vadovui irgi reikia atostogų // Vadovas. Vilnius : Pačiolis. ISSN 2029-0861. 2012, Nr. 6(187) (birželis), p. 12-16. [M.kr. 06S]

9. Masalskienė, Eglė. Mokymai kitaip įmonėms, organizacijoms, specialistams // Vadovas. Vilnius : Pačiolis. ISSN 2029-0861. 2012, Nr. 9 (190) (rugsėjis), p. 16-20. [M.kr. 06S]

10. Kuzinas, Arvydas. (ne) Tikra laimė gyvenant pinigų pasaulyje // Manoego.lt : interneto dienraštis : [elektroninis išteklius]. Vilnius : Saviugdos projektai. 2012-06-15, p. 1. p. 1. [M.kr. 06S]

APPLIED SCIENTIFIC WORKS

(Dictionaries, manuals, encyclopedias, bibliograpfies)

1. Žukauskienė, Rita; Kajokienė, Ilona; Vaitkevičius, Raimundas. Mokyklinio amžiaus vaikų ASEBA klausimynų (CBCL6/18, YSR11/18) vadovas / Rita Žukauskienė, Ilona Kajokienė, Raimundas Vaitkevičius. Vilnius : [R. Žukauskienės individuali veikla], 2012. 92 p. : priedai. ISBN 9786099540306. [M.kr. 06S]

OTHER PUBLIACTIONS

1. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa (aut., disert.). Paauglių prosocialaus elgesio raida ir jo sąsajos su prieraišumu mokyklai, mokytojų parama ir atviru diskusijoms klimatu klasėje = Prosocial behaviour in adolescence: its development and relation to attachment to school, teacher support and open classroom climate for discussions : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, psichologija (06 S) / Rasa Pilkauskaitė Valickienė ; Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. 48 p. : lent. [M.kr. 06S]

2. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa (aut., disert.). Paauglių prosocialaus elgesio raida ir jo sąsajos su prieraišumu mokyklai, mokytojų parama ir atviru diskusijoms klimatu klasėje : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, psichologija (06 S) / Rasa Pilkauskaitė Valickienė ; Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. 141 p. : lent. ISBN 9789955194033. [M.kr. 06S]

2011

OTHER METHODOLOGICAL GUIDELINES

1. Sondaitė, Jolanta; Bandzevičienė, Rita; Diržytė, Aistė. Verslo psichologų praktika : metodinė priemonė / Jolanta Sondaitė, Rita Bandzevičienė, Aistė Diržytė ; Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011. 45 p. : iliustr, lent. ISBN 9789955193333. [M.kr. 06S]

2. Bandzevičienė, Rita. Inovacijų vadybos psichologija : metodinė priemonė / Rita Bandzevičienė ; Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011. 79 p. : lent, iliustr. ISBN 9789955193302. [M.kr. 06S]

ARTICLES

Articles in editions with international editorial board ISI DB

1. Törő, Klára; Szilvia, Fehér; György, Dunay; P

auliukevičius, Alvydas [Pauliukevicius, Alvydas]; Čaplinskienė, Marija [Caplinskiene, Marija]; Raudys, Romas; Lepik, Delia; Tuusov, Jana; Vali, Marika. Fatal traffic injuries among children and adolescents in three cities (capital Budapest, Vilnius, and Tallinn) // Journal of forensic sciences / American Academy of forensic sciences. Malden : Wiley-Blackwell. ISSN 1556-4029. Vol. 56, iss. 3 (2011), p. 1-4 : iliustr. [Science Citation Index; Science Citation Index Expanded; Current Contents - Clinical Medicine; Zoological Record; BIOSIS Previews] [M.kr. 07B]

2. Griškova-Bulanova Inga; Rukšėnas, Osvaldas; Dapšys, Kastytis; Mačiulis, Valentinas; Arnfred, Sidse M. H.. Distraction task rather than focal attention modulates gamma activity associated with auditory steady-state responses (ASSRs) // Clinical neurophysiology Clare : Elsevier Ireland Ltd. ISSN 1388-2457. 2011, Vol. 122 iss. 8, p. 1541-1548. [Ergonomics Abstracts Online; Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. [IF: 2,786 (2010)] [M.kr. 07B]

3. Žukauskienė, Rita [Zukauskiene, Rita]; Daukantaitė, Daiva. Optimism and subjective well-being: affectivity plays a secondary role in the relationship between optimism and global life satisfaction in the middle-aged women : longitudinal and cross-cultural findings // Journal of Happiness Studies : an interdisciplinary forum on subjective well-being. Dordrecht : Springer. ISSN 1389-4978. 2011, [vol. 12], p. 1-16. [Social Sciences Citation Index; EBSCO; Scopus; OCLC]. [IF: 2,104 (2010)] [M.kr. 06S]

Articles and conferences abstracts in international data bases editions

1. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Žukauskienė, Rita. The role of attachment to school and open classroom climate for discussion on adolescent pro-social engagement // Socialinis darbas : mokslo darbai / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2011, Nr. 10(1), p. 128-137. [SocINDEX with Full Text; Social Work Abstracts; Central & Eastern European Academic Source] [M.kr. 06S]

2. Laurinavičius, Alfredas; Žukauskienė, Rita; Čėsnienė, Ilona. Psichopatijos klausimyno atrankos versijos (PCL:SV): psichometriniai rodikliai Lietuvos nuteistųjų imtyje // Socialinis darbas : mokslo darbai / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2011, Nr. 10(1), p. 138-146. [SocINDEX with Full Text; Social Work Abstracts; Central & Eastern European Academic Source] [M.kr. 06S]

3. Justickis, Viktoras; Gervytė, Justina. Psichologinės pagalbos galimybės vaikams, turintiems emocijų bei elgesio problem : dialektinės elgesio terapijos efektyvumo analizė // Socialinis darbas : mokslo darbai / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2011, Nr. 10(1), p. 120-127. [SocINDEX with Full Text; Social Work Abstracts; Central & Eastern European Academic Source] [M.kr. 06S]

4. Justickis, Viktoras; Valickas, Gintatutas. Terapinė jurisprudencija ir šiuolaikinės teisės humanizacijos problema // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2011, Nr. 3(3), p. 997–1013. [IndexCopernicus; SocINDEX with Full Text] [M.kr. 06S]

5. Ustinavičiūtė, Laura; Katkonienė, Agata; Žemaitaitytė, Irena. Veiksniai, susiję su sėkmingu karjeros planavimu ir profesijos pasirinkimu paauglystėje // Socialinis darbas : mokslo darbai = Social work : academic papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2011, Nr. 10(2), p. 169–180. [SocINDEX with Full Text; Social Work Abstracts; Central & Eastern European Academic Source] [M.kr. 06S]

6. Kajokienė, Ilona; Žukauskienė, Rita. Paauglių seksualumo patyrimas: teorinė analizė // Socialinis darbas : mokslo darbai = Social work : academic papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2011, Nr. 10(2), p. 353–364. [SocINDEX with Full Text; Social Work Abstracts; Central & Eastern European Academic Source] [M.kr. 06S]

7. Justickis, Viktoras; Dauderys, Vidminas. Verslo psichologo paslaugų poreikis verslo įmonėse // Socialinis darbas : mokslo darbai = Social work : academic papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2011, Nr. 10(2), p. 315–328. [SocINDEX with Full Text; Social Work Abstracts; Central & Eastern European Academic Source] [M.kr. 06S]

8. Lunevičiūtė, Ūla; Pukinskaitė, Rūta. Jaunuolių narcisizmo sąsajos su pasiekimų motyvacija // Socialinis darbas : mokslo darbai = Social work : academic papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2011, Nr. 10(2), p. 341–352. [SocINDEX with Full Text; Social Work Abstracts; Central & Eastern European Academic Source] [M.kr. 06S]

9. Tiškutė, Asta; Sondaitė, Jolanta. Kokybinė studentų ketinimo emigruoti arba planuoti savo ateitį Lietuvoje socialinių ir psichologinių veiksnių analizė // Socialinis darbas : mokslo darbai = Social work : academic papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2011, Nr. 10(2), p. 365–376. [SocINDEX with Full Text; Social Work Abstracts; Central & Eastern European Academic Source] [M.kr. 06S]

10. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa [Pilkauskaite-Valickiene, Rasa]; Žukauskienė, Rita [Zukauskiene, Rita]; Raižienė, Saulė [Raiziene, Saule]. The role of attachment to school and open classroom climate for discussion on adolescents’ school-related burnout // Procedia - Social and Behavioral Sciences : 3rd World Conference on Educational Sciences - 2011. Amsterdam : Elsevier BV. ISSN 1877-0428. 2011, vol. 15, p. 637-641. [PubMed; ScienceDirect] [M.kr. 06S]

11. Malinauskienė, Oksana [Malinauskiene, Osana]; Vosylis, Rimantas; Žukauskienė, Rita [Zukauskiene, Rita]. Longitudinal examination of relationships between problem behaviors and academic achievement in young adolescents // Procedia - Social and Behavioral Sciences : 3rd World Conference on Educational Sciences - 2011. Amsterdam : Elsevier B.V. ISSN 1877-0428. 2011, vol. 15, p. 3415-3421. [PubMed; ScienceDirect] [M.kr. 06S]

Articles in other editions with editorial board

1. Erentaitė, Rasa. "We are simply more beautiful": counterstories of Lithuanian migrant women in London // The limits of gendered citizenship : contexts and complexities / edited by Elżbieta H. Oleksy , Jeff Hearn , and Dorota Golanska. New York ; London : Taylor&Francis, 2011. ISBN 9780415887069. P. 212-225. [M.kr. 06S]

2. Justickis, Viktoras; Jasulaitis, Algimantas. Teisinių reikalavimų gydytojui įvykdomumo įvertinimas // Sveikatos politika ir valdymas : mokslo darbai / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-3569. 2011, [Nr.] 1(3), p. 103-121. [M.kr. 10B]

3. Justickis, Viktoras; Saladis, Tomas; Pamerneckas, Algimantas. Pamatiniai reikalavimai medicinos standartui : Lietuvos ir Didžiosios Britanijos medicinos standartų lyginamasis tyrimas // Sveikatos politika ir valdymas : mokslo darbai / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-3569. 2011, [Nr.] 1(3), p. 122-157. [M.kr. 10B]

4. Labanauskas, Liutauras; Justickis, Viktoras; Sivakovaitė, Aistė. Gynybinės medicinos reiškinių paplitimas Lietuvoje : (pagrindiniai 2440 Lietuvos gydytojų tyrimo rezultatai) // Sveikatos politika ir valdymas : mokslo darbai / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-3569. 2011, [Nr.] 1(3), p. 158-169. [M.kr. 01S]

Articles and theses in conference material with editorial board

1. Markevičius, Nikolajus; Justickis, Viktoras. Use of the economic theory for shaping the national policy of a low competitive economy in the economic space dominated by strong economies // The seventh year as European Union member states : economics, politics, law : proceedings of the International Conference 6-7 May 2011 / Latvian Academy of Sciences, Mykolas Romeris University, Riga Stradinš University, College of Law. Riga : Latvian Academy of Sciences, 2011. ISBN 9789934811432. P. 55-67. [M.kr. 04S]

2. Markevičius, Nikolajus; Justickis, Viktoras. Economic integration of the Baltic and the circumjacent states // The seventh year as European Union member states : economics, politics, law : proceedings of the International Conference 6-7 May 2011 / Latvian Academy of Sciences, Mykolas Romeris University, Riga Stradinš University, College of Law. Riga : Latvian Academy of Sciences, 2011. ISBN 9789934811432. P. 68-79. [M.kr. 04S]

3. Markiewitz, Nikolaus; Justickis, Viktoras; Markevičius, Nikolajus. Structural problems of the Lithuanian economy in the International division of labour // The seventh year as European Union member states : economics, politics, law : proceedings of the International Conference 6-7 May 2011 / Latvian Academy of Sciences, Mykolas Romeris University, Riga Stradinš University, College of Law. Riga : Latvian Academy of Sciences, 2011. ISBN 9789934811432. P. 80-91. [M.kr. 04S]

4. Markevičius, Nikolajus; Justickis, Viktoras. Whither Lithuanian economy? Balanced outcome of its progresses and regresses // Whither our economies : 1'st International scientific conference : conference proceedings [elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2011. ISSN 2029-8501. P. 294-304. [M.kr. 04S]

5. Justickis, Viktoras; Urbonas, Vaidotas; Urboninė, Rasa; Barzdenytė, Jūtatė. Does pediatricians have enough time to follow recommendations in outpatient clinic ? // Vaikų pulmonologija ir alergologija : pusmetinis žurnalas pediatrams, vaikų pulmonologams ir alergologams, bendrosios praktikos gydytojams ir pediatrams / Lietuvos pediatrų draugijos, Lietuvos vaikų pulmonologų draugijos, Lietuvos Respublikos ERS narių asociacijos leidinys. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5261. 2011, t. 14, Nr. 1, p. 58-59. [IndexCopernicus] [M.kr. 07B]

6. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Žukauskienė, Rita [Zukauskiene, Rita]. The role of attachment to school and open classroom climate for discussion on engagement in school activities // 15th European Conference in Developmental Psychology : 23-27 August 2011 - Bergen - Norway [elektroninis išteklius] / University of Bergan, European Society for development psychology. - 1 elektron. opt. diskas. Bergen : Kongress and Kultur, 2011. p. 1. [M.kr. 06S]

7. Malinauskienė, Oksana; Vosylis, Rimantas; Erentaitė, Rasa; Žukauskienė, Rita. Parental rearing styles as predictors of gender identity in late adolescence // 15th European Conference in Developmental Psychology : 23-27 August 2011 - Bergen - Norway [elektroninis išteklius] / University of Bergan, European Society for development psychology. - 1 elektron. opt. diskas. Bergen : Kongress and Kultur, 2011. p. 1. [M.kr. 06S]

8. Ustinavičiūtė, Laura [Ustinaviciute, Laura]; Laurinavičius, Alfredas [Laurinavicius, Alfredas]; Žukauskienė, Rita [Zukauskiene, Rita]. Prognostic validity of the Offender Assessment system (OASys) in Lithuanian offender sample // Book of programme - abstracts of the 11th European conference on psychological assessment : Riga, Latvia 31 August - September, 2011 / University of Latvia, European Asociation of Psychological Assessment. Riga : University of Latvia, 2011. ISBN 97899884453873. P. 171-172. [M.kr. 06S]

9. Mitrauskas, Marijus; Čėsnienė, Ilona. The construct validity of the SVR-20 in Lithuanian sex offenders sample // Book of programme - abstracts of the 11th European conference on psychological assessment : Riga, Latvia 31 August - September, 2011 / University of Latvia, European Asociation of Psychological Assessment. Riga : University of Latvia, 2011. ISBN 97899884453873. P. 152. [M.kr. 06S]

10. Justickis, Viktoras; Valickas, Gintatutas. Therapeutic jurisprudence and the humanisation of the modern justice // New challenges in legal psychology : theory and practice : International conference : book of programme - abstracts, 21 October, 2011 [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011. ISBN 9789955193722. P. 14. [M.kr. 06S]

11. Ustinavičiūtė, Laura; Laurinavičius, Alfredas; Žukauskienė, Rita. The prognostic validity of static and dynamic risk factors of reoffending based on OASys assessment in Lithuanian offenders sample // New challenges in legal psychology : theory and practice : International conference : book of programme - abstracts, 21 October, 2011 [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011. ISBN 9789955193722. P. 16. [M.kr. 06S]

12. Sondaitė, Jolanta; Oleskevic, Dorota. Couple’s experiences of violence in the family: narrative analysis // New challenges in legal psychology : theory and practice : International conference : book of programme - abstracts, 21 October, 2011 [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011. ISBN 9789955193722. P. 19. [M.kr. 06S]

13. Mitrauskas, Marijus; Bandzevičienė, Rita. Sex offenders in Lithuania : comparison between rapists’ and child molesters’ risk factors // New challenges in legal psychology : theory and practice : International conference : book of programme - abstracts, 21 October, 2011 [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011. ISBN 9789955193722. P. 27. [M.kr. 01S]

14. Bandzevičienė, Rita [Bandzeviciene, Rita]; Kasputytė, Birutė. Correlations between individual attributes and criminal experience in young male parolees // New challenges in legal psychology : theory and practice : International conference : book of programme - abstracts, 21 October, 2011 [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011. ISBN 9789955193722. P. 29. [M.kr. 01S]

15. Gudynaitė, Dovilė; Laurinavičius, Alfredas. The relationship between personality traits of citizens, confidence in authorities and their assigned attributes // New challenges in legal psychology : theory and practice : International conference : book of programme - abstracts, 21 October, 2011 [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011. ISBN 9789955193722. P. 29. [M.kr. 06S]

16. Kiškytė, Andra; Laurinavičius, Alfredas. A comparison of the criminogenic needs of different reconvicted female offender groups // New challenges in legal psychology : theory and practice : International conference : book of programme - abstracts, 21 October, 2011 [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011. ISBN 9789955193722. P. 30. [M.kr. 06S]

17. Petrauskaitė, Rugilė; Ustinavičiūtė, Laura. The relations of criminal thinking and criminal activity of Lithuanian male and female prisoners // New challenges in legal psychology : theory and practice : International conference : book of programme - abstracts, 21 October, 2011 [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011. ISBN 9789955193722. P. 31. [M.kr. 06S]

18. Gučė, Ignė; Ustinavičiūtė, Laura. Marital and relationships problems associated with criminal behaviour among Lithuanian female and male prisoners // New challenges in legal psychology : theory and practice : International conference : book of programme - abstracts, 21 October, 2011 [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011. ISBN 9789955193722. P. 32. [M.kr. 06S]

19. Sondaitė, Jolanta; Puidokienė, Vaida; Černozubova, Rūta. Autentiškumas ir gyvenimo prasmingumas-perdegimo sindromo priešnuodžiai ? // Verslo psichologija : žmogaus galimybės pokyčių laikotarpiu : mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga 2011 m. balandžio 14 d, Vilnius / Mykolo Romerio universitetas. Socialinės politikos fakultetas. Psichologijos katedra. Vilnius : Baltijos kopija, 2011. ISBN 9786094170249. P. 4. [M.kr. 06S]

20. Mažeikienė, Aistė. Reakcijų į pokyčius valdymas : rekomendacijos vadovui // Verslo psichologija : žmogaus galimybės pokyčių laikotarpiu : mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga 2011 m. balandžio 14 d, Vilnius / Mykolo Romerio universitetas. Socialinės politikos fakultetas. Psichologijos katedra. Vilnius : Baltijos kopija, 2011. ISBN 9786094170249. P. 9-10. [M.kr. 06S]

21. Norvilė, Natalija. Laimė krizės metu : dirbančiųjų ir bedarbių perspektyva // Verslo psichologija : žmogaus galimybės pokyčių laikotarpiu : mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga 2011 m. balandžio 14 d, Vilnius / Mykolo Romerio universitetas. Socialinės politikos fakultetas. Psichologijos katedra. Vilnius : Baltijos kopija, 2011. ISBN 9786094170249. P. 17-18. [M.kr. 06S]

22. Žukauskas, Šarūnas. Studentų nuostatos skolinimosi atžvilgiu // Verslo psichologija : žmogaus galimybės pokyčių laikotarpiu : mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga 2011 m. balandžio 14 d, Vilnius / Mykolo Romerio universitetas. Socialinės politikos fakultetas. Psichologijos katedra. Vilnius : Baltijos kopija, 2011. ISBN 9786094170249. P. 19-20. [M.kr. 06S]

23. Nikolajevaitė, Margarita; Rakštikas, Paulius. Darbuotojų kompetencijų ir pasitenkinimo darbu sąsajos // Verslo psichologija : žmogaus galimybės pokyčių laikotarpiu : mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga 2011 m. balandžio 14 d, Vilnius / Mykolo Romerio universitetas. Socialinės politikos fakultetas. Psichologijos katedra. Vilnius : Baltijos kopija, 2011. ISBN 9786094170249. P. 22. [M.kr. 06S]

24. Dauderys, Vidminas. Psichologinių paslaugų poreikio įvertinimo skalės psichometriniai rodikliai // Verslo psichologija : žmogaus galimybės pokyčių laikotarpiu : mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga 2011 m. balandžio 14 d, Vilnius / Mykolo Romerio universitetas. Socialinės politikos fakultetas. Psichologijos katedra. Vilnius : Baltijos kopija, 2011. ISBN 9786094170249. P. 23. [M.kr. 06S]

25. Bandzevičienė, Rita. Inovacijų lyderystė // Verslo psichologija : žmogaus galimybės pokyčių laikotarpiu : mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga 2011 m. balandžio 14 d, Vilnius / Mykolo Romerio universitetas. Socialinės politikos fakultetas. Psichologijos katedra. Vilnius : Baltijos kopija, 2011. ISBN 9786094170249. P. 23. [M.kr. 06S]

26. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Žukauskienė, Rita. Mokyklos perdegimo sindromas : ar atmosfera mokykloje yra svarbi ? // Psichologija pokyčių laikotarpiu : Lietuvos psichologų kongresas : konferencijos medžiaga : 2011 m. gegužės 6-7 d / Vytauto Didžiojo Universitetas. VDU Bendrosios psichologijos katedra. VDU Teorinės psichologijos katedra. VDU Psichologijos klinika, Lietuvos psichologų sąjunga. Kaunas : Vytauto Didžiojo Universitetas, 2011. ISBN 9789955126744. P. 37-38. [M.kr. 06S]

27. Malinauskienė, Oksana; Vosylis, Rimantas; Žukauskienė, Rita. Jaunesniųjų paauglių emocinių ir elgesio sunkumų bei pažangumo sąsajos ir pokyčiai per trejus metus // Psichologija pokyčių laikotarpiu : Lietuvos psichologų kongresas : konferencijos medžiaga : 2011 m. gegužės 6-7 d / Vytauto Didžiojo Universitetas. VDU Bendrosios psichologijos katedra. VDU Teorinės psichologijos katedra. VDU Psichologijos klinika, Lietuvos psichologų sąjunga. Kaunas : Vytauto Didžiojo Universitetas, 2011. ISBN 9789955126744. P. 38-39. [M.kr. 06S]

28. Žukauskienė, Rita; Erentaitė, Rasa; Malinauskienė, Oksana; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. Emocinio intelekto, savęs vertinimo ir saviveiksmingumo įtaka prognozuojant ryšį tarp tėvų emocinės šilumos ir pasitenkinimo gyvenimu paauglystėje // Psichologija pokyčių laikotarpiu : Lietuvos psichologų kongresas : konferencijos medžiaga : 2011 m. gegužės 6-7 d / Vytauto Didžiojo Universitetas. VDU Bendrosios psichologijos katedra. VDU Teorinės psichologijos katedra. VDU Psichologijos klinika, Lietuvos psichologų sąjunga. Kaunas : Vytauto Didžiojo Universitetas, 2011. ISBN 9789955126744. P. 39-40. [M.kr. 06S]

29. Šap, V.; Sondaitė, Jolanta. Paauglių merginų santykiai su bendraamžiais : naratyvinė analizė // Psichologija pokyčių laikotarpiu : Lietuvos psichologų kongresas : konferencijos medžiaga : 2011 m. gegužės 6-7 d / Vytauto Didžiojo Universitetas. VDU Bendrosios psichologijos katedra. VDU Teorinės psichologijos katedra. VDU Psichologijos klinika, Lietuvos psichologų sąjunga. Kaunas : Vytauto Didžiojo Universitetas, 2011. ISBN 9789955126744. P. 41-42. [M.kr. 06S]

30. Erentaitė, Rasa. Vyresnių paauglių merginų moteriškumo ideologijos ir emocinių sunkumų sąsajos // Psichologija pokyčių laikotarpiu : Lietuvos psichologų kongresas : konferencijos medžiaga : 2011 m. gegužės 6-7 d. / Vytauto Didžiojo Universitetas. VDU Bendrosios psichologijos katedra. VDU Teorinės psichologijos katedra. VDU Psichologijos klinika, Lietuvos psichologų sąjunga. Kaunas : Vytauto Didžiojo Universitetas, 2011. ISBN 9789955126744. P. 42-43. [M.kr. 06S]

31. Kajokienė, Ilona. Ką man reiškia būti seksualia paaugle? Interpretacinė fenomenologinė seksualumo patirties analizė // Psichologija pokyčių laikotarpiu : Lietuvos psichologų kongresas : konferencijos medžiaga : 2011 m. gegužės 6-7 d / Vytauto Didžiojo Universitetas. VDU Bendrosios psichologijos katedra. VDU Teorinės psichologijos katedra. VDU Psichologijos klinika, Lietuvos psichologų sąjunga. Kaunas : Vytauto Didžiojo Universitetas, 2011. ISBN 9789955126744. P. 43-44. [M.kr. 06S]

32. Ustinavičiūtė, Laura; Laurinavičius, Alfredas; Žukauskienė, Rita. Skirtingų teisės pažeidėjų grupių kriminogeninių rizikos veiksnių palyginimas naudojant nuteistųjų įvertinimo metodiką "OASys" // Psichologija pokyčių laikotarpiu : Lietuvos psichologų kongresas : konferencijos medžiaga : 2011 m. gegužės 6-7 d. / Vytauto Didžiojo Universitetas. VDU Bendrosios psichologijos katedra. VDU Teorinės psichologijos katedra. VDU Psichologijos klinika, Lietuvos psichologų sąjunga. Kaunas : Vytauto Didžiojo Universitetas, 2011. ISBN 9789955126744. P. 34-35. [M.kr. 06S]

33. Raižienė, Saulė; Dabulskytė, Jurgita. Ar tėvų taikomas auklėjimo stilius susijęs su paauglių saviveiksmingumu? // Psichologija pokyčių laikotarpiu : Lietuvos psichologų kongresas : konferencijos medžiaga : 2011 m. gegužės 6-7 d. / Vytauto Didžiojo Universitetas. VDU Bendrosios psichologijos katedra. VDU Teorinės psichologijos katedra. VDU Psichologijos klinika, Lietuvos psichologų sąjunga. Kaunas : Vytauto Didžiojo Universitetas, 2011. ISBN 9789955126744. P. 96-97. [M.kr. 06S]

34. Raižienė, Saulė; Blažytė, Violeta. Ar skiriasi į delinkventinį elgesį linkusių ir nelinkusių paauglių draugystės kokybė ? // Psichologija pokyčių laikotarpiu : Lietuvos psichologų kongresas : konferencijos medžiaga : 2011 m. gegužės 6-7 d. / Vytauto Didžiojo Universitetas. VDU Bendrosios psichologijos katedra. VDU Teorinės psichologijos katedra. VDU Psichologijos klinika, Lietuvos psichologų sąjunga. Kaunas : Vytauto Didžiojo Universitetas, 2011. ISBN 9789955126744. P. 95-96. [M.kr. 06S]

35. Norvilė, Natalija; Bandzevičienė, Rita. Kelią įveiks einantysis: psichologinis ekonominės recesijos poveikis // Psichologija pokyčių laikotarpiu : Lietuvos psichologų kongresas : konferencijos medžiaga : 2011 m. gegužės 6-7 d. / Vytauto Didžiojo universitetas. VDU Bendrosios psichologijos katedra. VDU Teorinės psichologijos katedra. VDU Psichologijos klinika , Lietuvos psichologų sąjunga. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2011. ISBN 9789955126744. P. 114. [M.kr. 06S]

36. Čėsnienė, Ilona; Mitrauskas, M.. Seksualinio smurto rizikos vertinimo problemos // Psichologija pokyčių laikotarpiu : Lietuvos psichologų kongresas : konferencijos medžiaga : 2011 m. gegužės 6-7 d. / Vytauto Didžiojo universitetas. VDU Bendrosios psichologijos katedra. VDU Teorinės psichologijos katedra. VDU Psichologijos klinika , Lietuvos psichologų sąjunga. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2011. ISBN 9789955126744. P. 78. [M.kr. 06S]

37. Pukinskaitė, Rūta; Valentanavičienė, Nelia. Psichosomatinėmis ligomis sergančiųjų gyvenimo kokybė ir emocinė gerovė // Psichologija pokyčių laikotarpiu : Lietuvos psichologų kongresas : konferencijos medžiaga : 2011 m. gegužės 6-7 d. / Vytauto Didžiojo Universitetas. VDU Bendrosios psichologijos katedra. VDU Teorinės psichologijos katedra. VDU Psichologijos klinika, Lietuvos psichologų sąjunga. Kaunas : Vytauto Didžiojo Universitetas, 2011. ISBN 9789955126744. P. 61. [M.kr. 06S]

Articles and theses in conference material without editorial board

1. Pauliukevičius, Alvydas [Pauliukevicius, Alvydas]; Čaplinskienė, Marija [Caplinskiene, Marija]; Baranovienė, R. [Baranoviene, R.]; Jankauskienė, J. [Jankauskiene, J.]; Kukienė, J. [Kukiene, J.]; Svanevskytė, K. [Kukiene, K.]; Bunokienė, D. [Bunokiene, D.]; Jurenienė, A. [Jureniene, A.]; Ruzgaitė, G. [Ruzgaite, G.]. The distribution of y-chromosome haplogroups in Lithuanian population // Haploid DNA markers in forensic genetics : [7th international conference] : Berlin, Germany, April 22-24, 2010 / Charité. Berlin : Charité, 2010. p. 14 : iliustr. [M.kr. 07B]

2. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. The role of attachment to school and open classroom climate for discussion on future social activity // Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology (ISPP) July 9th - 12th, 2011 [elektroninis išteklius]. İstanbul : ISPP, 2011. P. 1. [M.kr. 06S]

3. Žukauskienė, Rita; Erentaitė, Rasa; Malinauskienė, Oksana; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. Emotional intelligence, self-efficacy and self-esteem mediate between perceived emotional warmth and life satisfaction in emerging adulthood // 5th conference on emerging adulthood : October 26-28, 2011, Providence, Rhode Island [elektroninis išteklius]. Providence : Society for the Study of Emerging Adulthood, 2011. P. 1. [M.kr. 06S]

4. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa [Pilkauskaite-Valickiene, Rasa]. Prosocialus aktyvumas paauglystėje: koks lyties ir amžiaus vaidmuo? // Psichologijos tyrimai: klausimai ir atsakymai : VIII jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija : 2011 gegužės 13 / Vilniaus universitetas. Filosofijos fakultetas. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011. P. 6. [M.kr. 06S]

5. Mockus, Antanas. Sėkmingo senėjimo patyrimas (žvalgomasis tyrimas) // Psichologijos tyrimai: klausimai ir atsakymai : VIII jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija : 2011 gegužės 13 / Vilniaus universitetas. Filosofijos fakultetas. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011. P. 6-7. [M.kr. 06S]

6. Kratavičiūtė-Ališauskienė, Aistė. Kompetencijų modelių taikymo analizė : Lietuvos ministro pirmininko tarnybos atvejis // Socialinių inovacijų plėtra : tarpdisciplininiai tyrimai [elektroninis išteklius] : doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencija : pranešimų santraukos / Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybės Doktorantų draugija. Vilnius, 2011. P. 9-10. [M.kr. 03S]

Scientific publications, scientific reviews, articles in cultural, proffesional and scientific populiarization editions

1. Žukauskienė, Rita; Donoso, Verónica. ONE.LT // Results of the assessment of the implementation of the safer social networking principles for the EU : individual reports of testing of 14 social networking sites [elektroninis išteklius] / European Commission, Safer Internet Programme ; Verónica Donoso ; Belgium. Luxembourg : University of Antwerp, 2011. P. 69-76. [M.kr. 06S]

2. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. Supratimo apie darbą, profesijas ir karjerą raida ikimokykliniame amžiuje // www.ikimokyklinis.lt [elektroninis išteklius]. Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. 2010-12-23, p. 1-4. [M.kr. 06S]

3. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. Reklamos supratimas ikimokykliniame amžiuje // www.ikimokyklinis.lt [elektroninis išteklius]. Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. 2011-01-18, p. 1-5. [M.kr. 06S]

4. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. Pagrindiniai ikimokyklinuko raidos aspektai // www.ikimokyklinis.lt [elektroninis išteklius]. Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. 2011-01-21, p. 1-5. [M.kr. 06S]

5. Mažeikienė, Aistė. Ką daryti, kai susiduriame su nepasitikinčiais, įtariais žmonėmis (3) // Biuro administravimas : žurnalas biuro darbuotojams. Vilnius : Pačiolis. ISSN 1648-8083. 2010, Nr. 5, p. 8-11. [M.kr. 06S]

6. Mažeikienė, Aistė. Pasitikėjimą kelianti kūno kalba : kaip atrodyti patikimiems ir pasitikintiems (2) // Biuro administravimas : žurnalas biuro darbuotojams. Vilnius : Pačiolis. ISSN 1648-8083. 2010, Nr. 2, p. 7-11. [M.kr. 06S]

7. Mažeikienė, Aistė. Pasitikėjimas darbe : nuo patikimų žodžių - prie rizikingų veiksmų (1) // Biuro administravimas : žurnalas biuro darbuotojams. Vilnius : Pačiolis. ISSN 1648-8083. 2010, Nr. 1, p. 8-12. [M.kr. 06S]

8. Masalskienė, Eglė. Apie grįžtamąjį ryšį bendraujant // Biuro administravimas : žurnalas biuro darbuotojams. Vilnius : Pačiolis. ISSN 1648-8083. 2010, Nr. 10, p. 42-44. [M.kr. 06S]

9. Masalskienė, Eglė. Apie morką ir tai, kodėl man reikia į Brėmeną // Aš ir psichologija. Kaunas : Leidybos studija. ISSN 1822-9506. 2010, [Nr.] 2 (kovas), p. 54-55. [M.kr. 06S]

10. Masalskienė, Eglė. Aš ir mano katė // Aš ir psichologija. Kaunas : Leidybos studija. ISSN 1822-9506. 2010, [Nr.] 3 (balandis), p. 62-63. [M.kr. 06S]

11. Ravkienė, Renata (aut., interviu); Norvilė, Natalija (aut., interviu); Kunigauskaitė, Kristina (aut., interviu); Vijeikis, Juozas (aut., interviu); Rakštikas, Paulius (aut., interviu); Liesienė, Justina (aut., interviu); Kovalčikienė, Kristina (aut., interviu); Vadminienė, Inesa (aut., interviu). Pokyčių metas : interviu / [kalbino] Eglė Masalskienė // Aš ir psichologija. Kaunas : Leidybos studija. ISSN 1822-9506. 2011, [Nr.] 4 (gegužė), p. 12-17. [M.kr. 06S]

12. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. Karjeros sėkmės veiksniai ikimokykliniame amžiuje // www.ikimokyklinis.lt [elektroninis išteklius]. Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. 2011-04-15, p. 1-3. [M.kr. 06S]

13. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. Kaip išmokyti ikimokyklinuką laikytis taisyklių ir standartų // www.ikimokyklinis.lt [elektroninis išteklius]. Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. 2011-02-21, p. 1-3. [M.kr. 06S]

14. Reinikienė, Irma. Organizacijos diagnostika - kelias į "sveiką" įmonę. Kaip sukurti "sveiką" organizaciją // Vadovas. Vilnius : Pačiolis. ISSN 2029-0861. 2011, Nr. 10(179) (spalis), p. 16-19. [M.kr. 06S]

OTHER SCIENTIFIC WORKS

1. Diržytė, Aistė (recenzent.); Kvedaravičius, Jonas E. (recenzent.); Melnikas, Borisas (recenzent.). Sisteminis mąstymas organizacijų valdyme : monografija / Skaržauskienė Aelita; Rec. Diržytė A. ir kt; Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. 162 p. : schem, lent. ISBN 9789955191964. [M.kr. 03S]2010Andreičiuk Natalija, Raižienė Saulė Asmenybės savybių, darbo charakteristikų ir pardavimų efektyvumo sąsajos skirtingose pardavimų situacijose. // Konferencija "Verslo psichologijos problemos" : tezės, 2010 m. balandžio 16 d., Vilnius / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2010. ISBN 9789955880639. P. 8-10.

Bandzevičienė Rita Inovacijos ir socialinė atsakomybė : mitai ir tikrovė. // Konferencija "Verslo psichologijos problemos" : tezės, 2010 m. balandžio 16 d., Vilnius / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2010. ISBN 9789955880639. P. 11-13.

Čėsnienė Ilona, Plesnevičius Tomas Skirtingų formų reklamų kartojimo ir vartotojų emocijų sąsajos. // Konferencija "Verslo psichologijos problemos" : tezės, 2010 m. balandžio 16 d., Vilnius / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2010. ISBN 9789955880639. P. 13-15.

Diomšina Beata, Ribakovienė Virginija, Čėsnienė Ilona, Danilevičiūtė Vita Dėmesio trūkumo ir padidinto aktyvumo sutrikimas - diagnozė visam gyvenimui. // Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga = Health science : public health, medicine, nursing. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2010, Nr. 2(68), p. 3029-3034.

Diržytė Aistė The principles of peace of mind in business. // Konferencija "Verslo psichologijos problemos" : tezės, 2010 m. balandžio 16 d., Vilnius / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2010. ISBN 9789955880639. P. 6-7.

Laurinavičius Alfredas , Žukauskienė Rita, Čėsnienė Ilona Reliability and validity evaluation of the PCL : SV in Lithuanian prison population. Towards a positive legal psychology : 20th Conference of the European Association of Psychology and Law, Gothenburg Sweden 15-18 june 2010. p. 83.

Mackonienė Renata, Žukauskienė Rita Asmenų, padariusių turtinius ir smurtinius nusikaltimus, asmenybės bruožų palyginimas.Socialinis darbas : mokslo darbai. 2010, Nr. 9(1). ISSN 1648-4789 p. 141-149.

Malinauskienė Oksana, Žukauskienė Rita Personality and parental rearing practices as predictors of adolescent emotional and behavioral problems.The 12th biennial conference of the European Association for Research on Adolescence [Elektroninis išteklius] : Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania, 12-15 May, 2010. P. 1

Mažeikienė Aistė Atleidimo iš darbo psichologija. Praktinės rekomendacijos atleidimo iš darbo pokalbiui. // Konferencija "Verslo psichologijos problemos" : tezės, 2010 m. balandžio 16 d., Vilnius / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2010. ISBN 9789955880639. P. 21-23.

Norvilė Natalija, Čėsnienė Ilona Bedarbių ekonominė deprivacija : patyrimo analizė. // Konferencija "Verslo psichologijos problemos" : tezės, 2010 m. balandžio 16 d., Vilnius / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2010. ISBN 9789955880639. P. 24-25.

Pilkauskaitė Valickienė Rasa, Žukauskienė Rita The Role of Perceived Support from Parents, Teacher, and Peer on Volunteering.SSBD 21st Biennial International Congress, Lusaka, Zambia, July 18-22, 2010. p. 1.

Pilkauskaitė Valickienė Rasa, Žukauskienė Rita The role of perceived support from parents, teachers, and peers on adolescents’ volunteering.The 12th biennial conference of the European Association for Research on Adolescence [Elektroninis išteklius] : Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania, 12-15 May, 2010. P. 1.

Pilkauskaitė Valickienė Rasa , Žukauskienė Rita, Raižienė Saulė The Role of Perceived Support from Parents, Teachers, and Peers on Adolescents Volunteering.33rd Annual Scientific Meeting, July 7-10, 2010 San Francisco, California, USA. p. 1.

Rakštikas Paulius Verslo organizacijų darbuotojų smalsumo ir jų darbo efektyvumo sąsajos. // Konferencija "Verslo psichologijos problemos" : tezės, 2010 m. balandžio 16 d., Vilnius / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2010. ISBN 9789955880639. P. 27-28.

Sondaitė Jolanta, Kavaliauskaitė Donata Darbuotojų emocinio intelekto ir streso valdymo strategijų ypatumai. // Konferencija "Verslo psichologijos problemos" : tezės, 2010 m. balandžio 16 d., Vilnius / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2010. ISBN 9789955880639. P. 29-30.

Ustinavičiūtė Laura , Erentaitė Rasa, Žukauskienė Rita The link between traditional bullying and cyber bullying in Lithuanian adolescents sample.The 12th biennial conference of the European Association for Research on Adolescence [Elektroninis išteklius] : Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania, 12-15 May, 2010. P. 1.

Ustinavičiūtė Laura , Žukauskienė Rita, Laurinavičius Alfredas Evaluating Lithuanian offenders risk factors : reliability and discriminative validity of the Offender Assessment System (OASys).Towards a positive legal psychology : 20th Conference of the European Association of Psychology and Law, Gothenburg Sweden 15-18 june 2010. p. 76.

Žukauskienė Rita, Laurinavičius Alfredas, Kamandulienė Gitana Validation of a Lithuanian version of comprehensive assessment of psychopathic personality disorder scale (CAPP-IRS).15th European conference on personality : program and abstracts : July, 20-24, 2010, Brno, Czech Republic / European Association of Personality Psychology; Marek Blatný ... [et al.]. ISBN 9788086 P. 186-187.

Žukauskienė Rita , Kamandulienė Gitana, Laurinavičius Alfredas CAPP and PCL-R in a Lithuanian context : preliminary findings on reliability and validity. Towards a positive legal psychology : 20th Conference of the European Association of Psychology and Law, Gothenburg Sweden 15-18 june 2010. p. 64.

2009Bandzevičienė Rita Penitencinė psichologija : vadovėlis / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2009. 327 p. : lent., iliustr. ISBN 9789955191629

Justickis Viktoras, Kurapka Vidmantas-Egidijus Įstatymų kriminogeninis saugumas ES ir Lietuvos įstatymų leidyboje. // Jurisprudencija: mokslo darbai = Jurisprudence : Research Papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2009, Nr. 3(117), p. 217-238.

Laurinavičius Alfredas, Čėsnienė Ilona, Hare PCL : SV. Psichopatijos klausimynas : atrankos versija. / Stephen D. Hart, David N.Cox, Robert D.Hare ; [moksl. red. Alfredas Laurinavičius, Ilona Čėsnienė]. [Klaipėda] : S.Jokužio leidykla-spaustuvė, [2009]. 80 p.

Pilkauskaitė Valickienė Rasa, Raižienė Saulė, Žukauskienė Rita Elektroninių patyčių paplitimas tarp Klaipėdos apskrities vyresniųjų klasių moksleivių. // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2009, Nr. 8(2), p. 114-121 : lent

Pukinskaitė Rūta, Maskalkova Oksana Psichologinės gynybos stiliai : psichosocialinio prisitaikymo analizė. // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2009, Nr. 8(2), p. 122-132 : lent., iliustr

Sondaitė Jolanta, Norvilė Natalija , Konflikto su vadovu patyrimo egzistencinė fenomenologinė analizė. // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2009, Nr. 8(2), p. 133-141 : lent.

Sondaitė Jolanta, , Vimoncienė Svetlana Mokyklų bendruomenės požiūris į mokyklinę mediaciją. // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2009, Nr. 8(2), p. 108-113.

Ustinavičiūtė Laura , Žukauskienė Rita, Laurinavičius, Alfredas Lietuvos nuteistųjų pakartotinio nusikalstamumo rizikos veiksniai: OASys metodikos diskriminantinio validumo analizė. // Socialinių mokslų studijos = Social sciences studies: mokslo darbai / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 2029-2236. 2009, Nr. 4(4), p. 339-356.

Žukauskienė Rita, Malinauskienė Oksana The effect of personality traits and personal values on adolescent prosocial orientation. // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2009, Nr. 8(2), p. 97-107 : lent., iliustr

Žukauskienė Rita, Laurinavičius Alfredas, Čėsnienė, Ilona, Testing factorial structure and validity of the PCL : SV in Lithuanian prison population. // Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. Doetinchem : Springer Netherlands. ISSN 1573-3505. 2009, p. 1-10.

2008Babachinaitė Genovaitė, Jurgelaitienė Gitana, Justickis Viktoras, Pečkaitis Justinas-Sigitas, Petkus Artūras, Piesliakas Vytautas, Uscila Rokas, Čepas Algimantas, Gavelis Vytautas, Justickaja,Svetlana, Mačernytė-Panomariovienė Ingrida, Malinauskaitė Jolita, Mališauskaitė-Simanaitienė Sonata, Kalpokas Vaidas, Uselė Laura, Valatkevičius Darius, Babachinaitė Genovaitė (redaktorius); , Justickaja Svetlana (redaktorius). Nusikalstamumas Lietuvoje ir jo prognozė iki 2015 m. : monografija / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2008. 360 p. ISBN 978-9955-19-100-1.

Bandzevičienė Rita Apsaugos darbuotojų psichologija // Fizinės prievartos ir specialiųjų priemonių panaudojimas. Apsaugos darbuotojo parengimas. Jo kovos veiksmų teisėtumas ir atsakomybė už fizinio poveikio, specialiųjų priemonių bei šaunamojo ginklo panaudojimą prieš teisės pažeidėjus: [medžiagų rinkinys] / Gari Nikolajonok ir Ekskomisarų biuras. Vilnius : Ekskomisarų biuras, 2008. ISBN 978-9955-833-00-0. p. 214-220.

Bandzevičienė Rita, Čėsnienė Ilona, Dauderys Vidminas, Gavrilovienė Marta Asmeninės motyvacijos ir profesinio ugdymo rizikos grupės jaunimui programa : metodinė priemonė. Kaunas : InDiza, 2008. 62 p.

Bandzevičienė Rita, Čėsnienė Ilona, Dauderys Vidminas, Daškevičienė Jūratė, Baranauskienė Birutė, Stankaitytė Jūratė, Gavrilovienė Marta, Leskauskas Darius Mokymo programa specialistams, dirbantiems su asmenimis, nuteistais bausmėmis, nesusijusiomis su laisvės atėmimu, ir asmenimis, paleistais iš laisvės atėmimo vietų : metodinė priemonė. Kaunas : InDiza, 2008. 162 p.

Barkauskienė Rasa, Bongarzoni-Dervinytė Asta, Bieliauskaitė Rasa, Jusienė Roma, Raižienė Saulė Attention deficit hyperactivity disorder preschool : result from the first study in Lithuania // Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija "Kūdikių ir mažų vaikų psichikos sveikata : įvertinimo ir pagalbos galimybės" : konferencijos medžiaga, Vilniaus universitetas 2008 m. spalio 23-24 d. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. ISBN 978-9955-33-338-8. p. 9.

Barkauskienė Rasa Dispositional resistance to change : Measurement equivalence and the link to personal values across 17 nations / Shaul Oreg... [et al.] // Journal of Applied Psychology. Washington: American Psychological Association.. ISSN 0021-9010. 2008, Vol. 93, no. 4., p. 935-944.

Barkauskienė Rasa, Žukauskienė Rita Friendship Experiences in Adolescence : the Role of Agreeableness // ECP 14 : program and abstracts : 14th European Conference on Personality, Tartu, Estonia July 16-20, 2008. Tartu : University of Tartu, 2008.. p. 162.

Barkauskienė Rasa The Role of mothers and fathers today : between tenderness and aggressiveness // Tenderness and aggressiveness : the challenge of our times : 24th International Congress of Individual Psychology. Vilnius : Vilnius University, 2008.. p. 27.

Canter David (redaktorius); , Žukauskienė Rita (redaktorius). Psychology and law: bridging the gap. London : Ashgate, 2008. 272 p.

Čėsnienė Ilona, Kuzinas Arvydas Colours' perception in the advertisement of the beverages: a consumer perspective // International journal of psychology / International Union of Psychological Science. Abstracts of the XXIX international congress of psychology: Berlin, Germany, July 20-25, 2008. ISSN 0020-7594. Vol. 43, iss. 3/4 (June/August 2008). p. 132.

Čėsnienė Ilona, Višniak-Bakšienė Beata Jaunuolių, teisės pažeidėjų, prisipažinimo psichologiniai ypatumai ir jų sąsajos su nusikaltimo motyvacija // Socialinis darbas : mokslo darbai. ISSN 1648-4789. 2008, Nr. 7(2). p. 94-101.

Čėsnienė Ilona, Grigutytė Neringa Peculiarities of investigative interviews in child sexual abuse cases: Lithuanian perspective // International journal of psychology / International Union of Psychological Science. Abstracts of the XXIX international congress of psychology: Berlin, Germany, July 20-25, 2008. ISSN 0020-7594. Vol. 43, iss. 3/4 (June/August 2008). p. 266

Čėsnienė Ilona Zur Bewertung des Gewaltriskos bei Jugendlichen // 2008 ISB Magazin : Schriften zur Hochschul - Sozialpolitik. Berlin : Internationales Studienzentrum Berlin ISB Max Kade-Haus, 2008. ISBN 3-9808-920-5-0. p. 124-126.

Dauderys Vidminas, Bandzevičienė Rita Socialinių paslaugų inovacija: Dienos globos centro senyvo amžiaus žmonėms patirtis // Socialinis darbas : mokslo darbai. ISSN 1648-4789. 2008, Nr. 7(1). p. 93-99.

Diržytė Aistė Krizių psichologijos praktikumas [Elektroninis išteklius] : [nuotolinių studijų kursas]. Vilnius : MRU Nuotolinių studijų centras, 2008. [22] p.

Diržytė Aistė Šypsosies pasauliui, ir pasaulis šypsosis tau : pozytyvaus mąstymo formavimas : mokomoji medžiaga. Vilnius : Vaibra, 2008. 82 p.

Erentaitė Rasa Kultūrinės prielaidos dirbant su socialinės atskirties grupėmis: refleksijos galimybės ir ribos. // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas.. ISSN 1648-4789. 2008, Nr. 7(3), p.103-109.

Jusienė Roma, Bieliauskaitė Rasa, Raižienė Saulė, Barkauskienė Rasa, Bongarzoni-Dervinytė Asta Attention deficit hyperactivity disorder preschool : result from the first study in Lithuania // Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija "Kūdikių ir mažų vaikų psichikos sveikata : įvertinimo ir pagalbos galimybės" : konferencijos medžiaga, Vilniaus universitetas 2008 m. spalio 23-24 d. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. ISBN 978-9955-33-338-8. p. 13

Jusienė Roma, Barkauskienė Rasa, Bieliauskaitė Rasa, Bongarzoni-Dervinytė Asta, Raižienė, Saulė Behavioral and emotional problems of preschoolers: results of epidemiological study in Lithuania // International journal of psychology / International Union of Psychological Science. Abstracts of the XXIX international congress of psychology: Berlin, Germany, July 20-25, 2008. ISSN 0020-7594. Vol. 43, iss. 3/4 (June/August 2008). p. 497-498.

Jusienė Roma, Raižienė Saulė, Bieliauskaitė Rasa, Barkauskienė Rasa Co-sleeping in the Lithuanian families with toddlers and preschool children // Abstracts: 4th Congress of the European Society on Family Relations (ESFR2008): 24-27 September 2008, University of Jyväskylä, Finland. [S.l.] : [s.n.], 2008. p. 80.

Jusienė Roma, Raižienė Saulė Do Parents and Caregiver-teachers Agree on Rating Preschooler`s Strengths and Difficulties on SDQ? // 20th meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD), July 13-17, 2008, Würzburg, Germany : [Elektroninis išteklius]. Würzburg : ISSBD, 2008. p. 13. Prieiga per internetą: <http://www.issbd2008.de/>.

Jusienė Roma, Bieliauskaitė Rasa, Dervinytė Bongarzoni Asta, Barkauskienė Rasa, Raižienė Saulė Sleep duration in preschool age : whether and how it relates to the emotional and behavioral functioning // 18th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP): program book, April 30 -May 3, 2008. Istambul : Istambul Convention & Exhibition Center, 2008. p. 116.

Jusienė Roma, Bieliauskaitė Rasa, Raižienė Saulė, Dervinytė Bongarzoni Asta, Barkauskienė Rasa The risk factors of emotional and behavioral problems rated with CBCL/1 1/2-5 and C-TRF of Lithuanian toddlers and preschoolers // 18th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP): abstracts book for symposia & workshops, April 30 -May 3, 2008. Istambul : Istambul Convention & Exhibition Center, 2008. p. 93-94.

Justickis Viktoras Perspektywy zastasowania współczesnej psychologicznej i matematycznej teorii naucznej i matematycznej teorii nauczania w badaniach źródeł stałości indiwidualnych cech charakterystycznych pisma // Wpłyn badań eksperymentalnych na wartość dowodową ekspertyzy dokumentów. Wrocław : Universytet Wrocławski, 2008. ISBN 978-83-61370-00-0. p. 269-273.

Kuzinas Arvydas Spalvoms priskiriamų savybių skirtumai // Tarp krypčių ir disciplinų : V Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija. Vilnius : VU Specialiosios psichologijos laboratorija, 2008. ISBN 978-9955-636-07-6. p. 81-87.

Pečkaitis Justinas-Sigitas, Kurapka Vidmantas-Egidijus, Malevski Hendryk, Justickis Viktoras General Security in the Modern Society. Its Concept and Modelling // East-west studies : Journal of Social Sciences of University Nord. Contemporary Problems of Freedom, Human Rights, and Identity. ISSN 1406-5762. N 2 (39), April 2008. p. 54-62.

Pilkauskaitė Valickienė Rasa, Raižienė Saulė, Žukauskienė Rita Voters Personality Profiles and Political Choice : Lithuanian Case // 20th meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD), July 13-17, 2008, Würzburg, Germany : [Elektroninis išteklius]. Würzburg : ISSBD, 2008. p. 1.

Pilkauskaitė Valickienė Rasa Voters versus non-voters: do they differ in personality traits, psychological adjustment and personal values? // Tarp krypčių ir disciplinų / Sudaryt. I. Salelionė, T.Lazdauskas. Vilnius : VU Specialiosios psichologijos laboratorija, 2008. ISBN 978-9955-636-07-6. p. 95-102.

Pukinskaitė Rūta, Praninskienė Rūta Motinų patirtis auginant sutrikusios raidos vaikus : vidinių reprezentacijos ypatybės // Medicina. ISSN 1010-660X. 2008, T. 44, nr. 7. p. 553-563.

Raižienė Saulė, Toussaint Loren, Christenson Amy, Cheadle Alyssa, Cox Kiara, Dobyns Janet, Matud Pilar A Cross-Cultural Study of Dispositional Forgiveness in American, Chilean, Lihuanian and Spanish Adults // 6th Annual Mid-Year Conference on Religion and Spirituality, February 29 & March 1 Pre-Conference February 28, 2008. Maryland : Loyla College in Maryland, 2008. p. 1.

Raižienė Saulė, Pilkauskaitė Valickienė Rasa, Žukauskienė Rita First time voters personality profiles : Lithuanian case // The 11th EARA conference, Turin, Italy, May 7-10, 2008 : [Elektroninis išteklius]. Turin : EARA, 2008. p. 14-15. Prieiga per internetą: <http://www.eara2008torino.eu/program.html>.

Raižienė Saulė, Jarašiūnaitė Gabija Ikimokyklinio amžiaus vaikų realybės ir fantazijos supratimo sąsajos su šeimos aplinka // Socialinis darbas : mokslo darbai. ISSN 1648-4789. 2008, Nr. 7(2). p. 83-93.

Raižienė Saulė, Pilkauskaitė Valickienė Rasa, Barkauskienė Rasa, Malinauskienė Oksana The Role of School Atmosphere on Civic Commitments and Political Interest (Poster) // Annual scientific meeting of the International Society of Political Psychology (ISPP), July 9th-12th 2008, Paris, France : [Elektroninis išeklius]. Paris : ISPP, 2008. p. 126.

Raižienė Saulė, Endriulaitienė Auksė Efektyvus komandų formavimas: principai, metodai, įgūdžiai : metodinė priemonė. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2008. 216 p. : lent., iliustr. ISBN 9789955191070

Raižienė, Saulė, Pilkauskaitė Valickienė Rasa, Žukauskienė Rita (autorius) Role of religion on psychological adjustment and personal values of Lithuania // The 11th EARA conference, Turin, Italy, May 7-10, 2008 : [Elektroninis išteklius]. Turin : EARA, 2008. p. 49. Prieiga per internetą: <http://www.eara2008torino.eu/program.html>.

Raudis Š., Justickis Viktoras Закон Йеркса - Додсона : связь между стимулированием и успешностью научения // Вопросы психологии : научный журнал. ISSN 0042-8841. 2008, № 3 (май-июнь). p. 119-126.

Realo Anu, Verkasalo Markku, Kwiatkowska Anna, Barkauskienė Rasa, Laurinavičius Alfredas, Karpinski Konstantin, Kolyshko Alexandr, Sebre Sandra, Renge Viesturs Perceptions of the "Typical Russian" in the Neighboring Countries of Russia // ECP 14 : program and abstracts : 14th European Conference on Personality, Tartu, Estonia July 16-20, 2008 Tartu : University of Tartu, 2008. p. 116-117.

Sondaitė Jolanta, Meškauskaitė-Šliužienė Gierė Delinkventiškų paauglių ateities tikslai ir baimės // Socialinis darbas : mokslo darbai. ISSN 1648-4789. 2008, Nr. 7(1). p. 76-85.

Sondaitė, Jolanta Identity status cognitive strategies in adolescence // 14th European conference on personality, Tartu, Estonia July 16-20, 2008 : program and abstracts / European Association of personality Psychology. Tartu : Tartu university Press, 2008. p. 159-160.

Sondaitė,Jolanta, Čechavičienė Aušra Teisėjų, dalyvavusiu ir nedalyvavusių mediacijos apmokymo programose, požiūris į mediaciją // Socialinis darbas : mokslo darbai. ISSN 1648-4789. 2008, Nr. 7(2). p. 102-108.

Žukauskienė Rita CBCL and, YSR TSR TRF in a random sample and in child psychiatric clinic population in Lithuania // 18th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP): abstracts book for symposia & workshops, April 30 -May 3, 2008. Istambul : IACAPAP, 2008. p. 1.

Žukauskienė Rita Personality type and gender mediate the relation between parental rearing practices and youth behavior problems // 19th International Congress of Psychology, Berlin, Germany, july 20-26, 2008. [Berlin] : [German Federation of Psychologists], [2008]. p. [1].

Žukauskienė Rita, Malinauskienė Oksana Skirtumai tarp lyčių, prognozuojant elgesio ir emocinius sunkumus paauglystėje pagal asmenybės bruožus ir tėvų auklėjimo stilių // Psichologija: mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla.. ISSN 1392-0359. 2008, T. 38, p. 63-83.

Erentaitė Rasa , Žukauskienė Rita Can media do some good for adolescents? Effects of media use on volunteering and interest in society issues.The 12th biennial conference of the European Association for Research on Adolescence [Elektroninis išteklius] : Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania, 12-15 May, 2010. P. 1.

Vosylis Rimantas, Žukauskienė Rita Parental rearing practices as predictors of adolescent psychopathic traits. The 12th biennial conference of the European Association for Research on Adolescence [Elektroninis išteklius] : Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania, 12-15 May, 2010. P. 1.


 • Ateities st. 20, LT-08303 Vilnius, Lithuania
 • Editor: Snieguolė Zalatorė
 • Tel.: (+370 5) 271 4739
 • Fax: (+370 5) 267 6000
 • E-mail: snieguole@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • Company VAT code: LT119517219.