x

PRACTICE AND RESEARCH IN PRIVATE AND PUBLIC SECTOR 2011

I'st INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
PRACTICE AND RESEARCH IN PRIVATE AND PUBLIC SECTOR – 2011
May 5, 2011

Download full PDF title HERE !

ISSN 2029-7378

ORGANIZED BY
MYKOLAS ROMERIS UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS AND FINANCE MANAGEMENT
IN COOPERATION WITH


 • BELARUSIAN STATE UNIVERSITY
Faculty of International Relations
 • RIGA TECHNICAL UNIVERSITY
Faculty of Engineering Economics and Management
 • KROK UNIVERSITY (UKRAINE)
Economics and Entrepreneurship Faculty

 • TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Tallinn School of Economics and Business Administration
 • WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS

Conference proceedings contain full papers from three sections:
Download full PDF content HERE !
 • Public Economy and International Relations;
 • Economics and Financial Markets;
 • Business and Finances;

All papers are peer reviewed.

Language is not edited.

Proceedings of the International Scientific Conference are available on Business Source Corporate Plus DB.
 1. Miglė Eleonora ČERNIKOVAITĖ, Mindaugas LAUŽIKAS „The Most Significant Factors That Will Affect The Demand For Real Estate Impact Of Social Innovations In Lithuania“.
 2. Aldona DAMULIENĖ „ES Finansinė Parama Kaimo Turizmui: Įsisavinimas Ir Problemos“, „EU Financial Support For Rural Tourism: The Adoption And The Problem“.
 3. Dalia DAUJOTAITĖ „VIEŠOJO Sektoriaus Išorės Veiklos Audito Modelis“, „External Performance Audit Model In Public Sector“.
 4. Gediminas DAVULIS „Global Financial Crisis And Lithuania“.
 5. Irina JEVINGA, Zoja SUNKDUKOVA „Research In Students’ Values Orientation And Motivation“.
 6. Valters KAŽE, Roberts ŠKAPARS, Gatis BOLINSKIS „How Consumer Values Drive Tax Evasion Behaviour“.
 7. Danielius KOLISOVAS „The Pecuiliarities Of Risk Management System Implementation In The Public Sector Entities“.
 8. Anna KRIŽANOVÁ, Juraj KOLENČÍK, Jana MAJEROVÁ „The Aim Of Research Of International Business Environment“.
 9. Dovilė KURTINAITYTĖ – VENEDIKTOVIENĖ, Neringa NOREIKEVIČIŪTĖ, Simona PAULAUSKAITĖ „Lietuvos Biudžeto Deficito Ir Valstybės Skolos Analizė Lithuania‘S Budget Deficit And Public Debt, Reasons And Consequences“.
 10. Alfonsas LAURINAVIČIUS, Aistė ŽIČKUTĖ „Rinkos Apsauga Nuo Klastočių: Kontrolės Ir Priežiūros Priemonių Optimizavimas“, „Market Protacion From Falsifications: Optimization Of Contorl And Monitorig Instruments“.
 11. Ainė LUČINSKIENĖ „Asocijuotų Įmonių Sandorių Kainodaros Reguliavimas Ebpo Pavyzdinės Konvencijos Dėl Pajamų Ir Kapitalo Dvigubo Apmokestinimo Išvengimo Kontekste“, „Regulation Of Transfer Pricing Of Associated Enterprises In The Context Of Oecd Model Tax Convention On Income And On Capital“.
 12. Kristina MALKEVICA „The Government Support For The Innovation Process In Latvia“.
 13. Rafał MRÓWKA, Mikołaj PINDELSKI „Leadership In New Global Organization“.
 14. Aivaras RAIŠUTIS „Mokesčių Politika Kaip Finansinės Rizikos Rūšis", „Tax Policy As Type Of Financial Risk“.
 15. Ona Gražina RAKAUSKIENĖ, Ilona ALIŠAUSKAITĖ „Challenges For Budgetary Policy Of European Union“.
 16. Ona Gražina RAKAUSKIENĖ, Nina IVASHINENKO „Conceptual Framework On Economic And Social Cohesion Of European Union“.
 17. Inna A. SHOVKUN „Tax Burden As Factor Of The Technological Development Of The Ukraine Economy“.
 18. Živilė TUNČIKIENĖ, Ilona SKAČKAUSKIENĖ „Viešojo Sektoriaus Institucijų Strateginio Planavimo Uždavinių Racionalaus Sprendimo
 19. Prielaidos“, „Reconditions For Rational Solution Of Strategic Planning Decisions In Public Institutions“.

Proceedings of the International Scientific Conference are available on Business Source Corporate Plus DB.

 1. Didzis ĀDMĪDIŅŠ, Jānis ZVANĪTĀJS „The Most Significant Factors That Will Affect The Demand For Real Estate Market Objects In Latvia In The Nearest Future“.
 2. Jan BUDÍK, Radek DOSKOČIL „Investment Portfolio Optimization Based On Genetic Algorithm“.
 3. Gintaras ČERNIUS „Investicijų Rūšys Ir Jų Valdymo Ypatumai Types Of Investment And Their Management Peculiarities“.
 4. Aslı GÜLER „The Impact Of The Global Financial Crisis On Emerging Economies: A Comparative Analysis“.
 5. Vitalijs JURENOKS, Vladimirs JANSONS, Konstantins DIDENKO „Use Of Dynamical Statistical Modelling For Investigation Of Effectiveness Of Activity Of Production Systems In Economics“.
 6. Daiva JUREVIČIENĖ, Eglė GAUSIENĖ „Financial Planning And Saving Capabilities Of Individuals“.
 7. Jan LUHAN, Veronika NOVOTNÁ, Vladěna OBROVÁ „Weekend Effect At Czech Capital Market“.
 8. Viera MALACKÁ, Jana ŠTOFILOVÁ „Perspectives Of The Evolution Of The Economy Of India“.
 9. Eugenija MARTINAITYTĖ „Global Financial Crisis 2007-2009 In Regional Emerging Markets“.
 10. Vitalija RUDZKIENĖ, Vytautas AZBAINIS „Vartotojų Lūkesčių Poveikis Nekilnojamojo Turto Rinkai Lietuvoje“, „The Impact Of Consumer Confidence On Real Estate Market In Lithuania“.
 11. Vildan SERIN, Havva ÇAHA „Impacts Of Current Global Financial Crisis On Turkish Economy: Some Policy Suggestions For Solution“.
 12. Janusz SOBOŃ, Tomasz WOŁOWIEC „Debt Crisis In The European Union“.
 13. Kamilė TAUJANSKAITĖ „Namų Ūkių Finansinės Elgsenos Pokyčiai Ekonominės Krizės Laikotarpiu Lietuvoje“, „The Changes Of Household Financial Behaviour During Economic Crisis In Lithuania“.

Proceedings of the International Scientific Conference are available on Business Source Corporate Plus DB.

 1. Dušan BARAN „Controlling And System Of Management“.
 2. Tatjana BILEVIČIENĖ, Eglė BILEVIČIŪTĖ „Ekonominės Politikos Veiksnių Poveikis Smulkaus Ir Vidutinio Verslo Plėtrai“, „Economic Policy’s Factors Influence On Development Of Small And Middle Enterprises“.
 3. Margarita IŠORAITĖ „Vartotojų Lojalumo Prekybos Centruose Tyrimas Research Of Consumer Loyalty In Trade Centre“.
 4. Eglė KAZLAUSKIENĖ, Justina PUSVAŠKYTĖ „Klientų Aptarnavimo Kokybės Paslaugų Teikimo Sistemoje Koncepcija“, „The Conception Of Customer Service Quality In Service Delivery System“.
 5. Neringa LANGVINIENĖ „Developmental Trends Of Wellness Spa Services: Cases Of Day And Resort Spa“.
 6. Irena MAČERINSKIENĖ, Simona SURVILAITĖ „Communication Capital And Company’s Value Added“.
 7. Justas NUGARAS, Asta RADZEVIČIENĖ, Anton NIKITIN „Empirical Research On Inter-Firm And Intra-Firm Networking In The Transport And Logistics Sector“.
 8. Mikołaj PINDELSKI, Rafał MRÓWKA „Limitations In Enterprise Strategy Performance“.
 9. Viktorija PODGAISKYTĖ „Sustainability Assessment In The Field Of Waste Management“.
 10. Vladas RIMKUS, Dalia KARLAITĖ „Ekonominės Krizės Įtaka Lietuvos Pieno Pramonės Eksportui", "Impact Of The Economic Crisis On The Lithuanian Dairy Export“.
 11. Vladimir SHATREVICH, Janis ZVANITAJS „Export And Manufacturing Productivity Growth Effect On Macroeconomic Situation In Latvia“.
 12. Deniss ŠČEULOVS, Elīna GAILE-SARKANE „Applied Researches For Development Of E-Business“.
 13. Tadeusz TROCIKOWSKI „Intellectual Capital In The Enterprise As A Competitiveness Increase Factor Of Msp Sector“.
 14. Aurelija ULBINAITĖ „Vartotojų Elgsenos Modelių Evoliucionavimas: Nuo Bendrųjų Modelių Iki Pastangų Modeliuoti Draudimo Paslaugų Vartotojų Elgseną“, „The Evolution Of Consumer Behaviour Models: From General Models To Insurance Consumer Behaviour Modelling Efforts“.
 15. Ligita VASILIAUSKIENĖ „Factors Influencing Co-Operation Term Of Information Technology Outsourcing“.
 16. Irina VORONOVA „Multicriterion Analysis Methods In Evaluation Of Pension Funds“.
 17. Rima ŽITKIENĖ, Neringa LANGVINIENĖ „Possibilities For Lithuanian International Trade In Services“.

 • Ateities st. 20, LT-08303 Vilnius, Lithuania
 • Editor: Snieguolė Zalatorė
 • Tel.: (+370 5) 271 4739
 • E-mail: snieguole@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • Company VAT code: LT119517219.