Members


  •  Head PhD Eglė Krinickienė
  •  Deputy head PhD Vaida Servetkienė
  • Prof. Ona Gražina Rakauskienė 
  • Prof.  Stasys Puškorius 
  •  Prof.  Aistė Diržytė 
  • Assoc. prof. Agnė Jurčiukonytė
  • Laura Malinauskaitė (Islandijos universitetas) laura.malinausk@gmail.com
  • Vanda Juršėnienė (Lyčių lygybės ekspertė) juokatis@gmail.com
  • Dr. Diana Gumbrevičiūtė - Kuzminskienė diana.gumbreviciute@teisinepagalba.com