x

Archive

Search by category      
Search by title/author      


Jurisprundence. 2015, No. 22(1)

Rytis Krasauskas. Kai kurie Konstitucijos ir Darbo kodekso sąveikos aspektai
Read Download (downloaded - 391)    
Vilius Mačiulaitis. Savaiminio darbo santykių tęstinumo principas įmonės, verslo ar jų dalių perdavimo atveju
Read Download (downloaded - 518)    
Ingrida Mačernytė-Panomariovienė. Terminuotųjų darbo sutarčių sudarymo teisėtumas
Read Download (downloaded - 469)    
Kristina Ambrazevičiūtė. Darbuotojo ir darbdavio interesų derinimas nutraukiant darbo sutartį Lietuvos teismų praktikoje
Read Download (downloaded - 508)    
Daiva Petrylaitė. Bylų dėl streikų teisėtumo nagrinėjimo Lietuvos teismuose ypatumai
Read Download (downloaded - 731)    
Gintautas Bužinskas. Darbo ginčai: kai kurie ikiteisminės ir teismų praktikos atitikties klausimai
Read Download (downloaded - 606)    
Daiva Petrylaitė, Vida Petrylaitė. Kolektyvinių darbo ginčų teisminio nagrinėjimo situacija ir tendencijos Lietuvos teismų praktikoje
Read Download (downloaded - 596)    
Jurgita Stirblienė. Darbo laiko sveikatos priežiūros sektoriuje teisinio reguliavimo problematika
Read Download (downloaded - 571)    

Back
  • Ateities st. 20, LT-08303 Vilnius, Lithuania
  • Editor: Snieguolė Zalatorė
  • Tel.: (+370 5) 271 4739
  • E-mail: snieguole@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • Company VAT code: LT119517219.