Aukcionai

 
Mykolo Romerio universitetas skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti materialiojo turto pardavimo aukcioną, kuris vyks 2017 m. birželio 16 d. 10.00 val.  CR, V k, 127  kabinete  Ateities g. 20, Vilniuje. Aukcione bus parduodama naudota kompiuterinė įranga, automobiliai ir kt.   
Informacija dėl parduodamo turto teikiama telefonu (8 5) 271 4643. Aukciono vedėjas A. Mučinis, Paslaugų skyriaus vedėjas (infrastruktūros prorektoriaus pavaduotojas), tel. (8 5) 271 4689.
Neparduotas pirmame aukcione turtas bus parduodamas antrame aukcione, kuris vyks 2017 m. birželio 22 d. 10.00 val. tuo pačiu adresu. Parduodamo pirmame aukcione turto apžiūra vyks 2017 m. birželio 13 - 15 d., antrajame aukcione – birželio 19 - 21 d., nuo 8.00 val. iki 12.00 val. (turto apžiūra vyks pagal materialinių vertybių eksploatacijos vietą).
Aukciono dalyviai registruojami 1 val. prieš aukciono pradžią. Dalyvis privalo turėti asmens dokumentą. Dalyvavimas aukcione nemokamas.
Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pavedimu arba įmokant į kasą aukciono vykdymo dieną. Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 3 darbo dienas. Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako.