Narystė tarptautinėse organizacijose ir tinkluose

Mykolo Romerio universitetas yra šių tarptautinių organizacijų ir tinklų narys / Mykolas Romeris University is a member of these International Organisations and Networks:

EAU (European University Association) – Europos universitetų asociacija 

EUA Council for Doctoral Education - EUA Doktorantūros taryba 

IAU (International Association of Universities) – Pasaulio universitetų asociacija
AUF (The Agence Universitaire de la Francophonie) – Frankofoniškų universitetų agentūra
EAIE (European Association for International Education) – Europos tarptautinio švietimo asociacija

ASEF (Asia-Europe Foundation) - Azijos-Europos asociacija

EUPRIO (European Universities Public Relations and Information Officers) - Europos universitetų viešųjų ryšių ir informacijos atstovų asociacija


International Center for Academic Integrity - Tarptautinis akademinio sąžiningumo centras
EOSE (European Observatoire of Sport and Employment) - Europos sporto ir užimtumo observatorija
EDAMBA (European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration) – Europos vadybos ir verslo administravimo doktorantūros studijų asociacija
ELFA (European Law Faculties Association) – Europos teisės fakultetų asociacija
EASSW (European Associacion of Schools of Social Work) - Europos mokyklų socialinio darbo asociacija
BCC (British Chamber of Commercein Lithuania) - Britanijos prekybos rūmai Lietuvoje

EGPA (European Group of Public Administration) – Europos viešojo administravimo grupė
FESET (European Social Education Training) - Europos socioedukacinio mokymo centrų asociacija
BSRUN (Baltic Sea Region University Network) - Baltijos jūros regiono universitetų tinklas

EMUNI (Euro-Mediterranean University) – Europos-Viduržemio jūros regiono universitetas